Evankeliumi

Jeesuksen kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumi

Mitä on evankeliumi? Sana ”evankeliumi” tulee kreikankielestä ja on suomeksi hyvä sanoma tai ilosanoma. Jeesus saarnasi julkisen toimintansa alusta lähtien Jumalan sanaa ja sanoi:

”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” (Mark. 1:15)

Mikä on Jumalan valtakunta ja mikä on evankeliumi? Mitä tarkoittaa parannuksen tekeminen? Mitä tarkoittaa se, että aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle? Jos näitä asioita ei selitetä lukijalle, niin he eivät ymmärrä kuulemaansa Jumalan sanaa.

Raamatun kieli ja terminologia on nykyihmiselle vierasta, joten heille täytyy selittää se, mitä sanoilla tarkoitetaan. Edes Jeesuksen ajan juutalaiset ja apostolit eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoja ja pyhiä kirjoituksia ennen kuin herra selitti ne heille kuolleista herätetyksi tulemisen jälkeen ja vertaukset jo sitä ennen. (Luuk. 24:27, 32, 44-48; Mark. 4:34) Myös Paavali selitti juutalaisille kirjoituksia ja näytti niistä toteen sen, että Jeesus on se kristus, jota nämä olivat odottaneet. (Apt. 17:2-3; 28:23) On siten täysin perusteetonta väittää, että Raamattua ei saa selittää: se pitää vain uskoa sellaisena kuin se on käännetty vuoden 1933/1938 Raamatun käännökseen suomeksi.

Jumalan valtakunnalla tarkoitetaan Raamatussa Jumalalle alamaisista luoduista olennoista koostuvaa kuningaskuntaa, seurakuntaa ja tulevaa maailmaa. Jumalan valtakunta on ensin sisäisesti meissä, mutta se tulee lopulta myös näkyvällä tavalla maan päälle kristuksen toisen tulemuksen jälkeen. (Luuk. 17:21; Room 14:17; Matt. 6:9ss.; 24; Ilm. 19:11-20:9; 21-22) Jumala on siirtänyt meidät jo nyt poikansa valtakuntaan hengessä ja olemme pelastetut toivossa, mutta näemme sen toivon täyttyneenä vasta ruumiin ylösnousemuksen jälkeen, kun olemme lopullisesti pelastetut synniltä ja sen seuraamuksilta, kiroukselta ja iankaikkiselta kuolemalta. (Efes. 2:6; Kol. 1:13; Ilm. 21)

Jumalan valtakunta voitaisiin kääntää suomeksi myös sanoilla ”Jumalan kuninkuus”. Jumalan valtakunnassa olevat luodut olennot palvelevat Jumalaa herranaan ja kuninkaanaan. He ovat vapaaehtoisesti alamaisia hyvälle ja oikeamieliselle kuninkaalle, meidän herrallemme ja Jumalallemme. Jumala on itse näkymätön henki, jota kukaan ei voi nähdä eikä ole nähnyt. (Joh. 1:18; 4:24; 1.Tim. 6:13-16; 1.Joh. 4:12) Jumala on antanut käytännössä pojalleen Jeesukselle kristukselle tehtäväksi hallita ja tuomita tulevaa maailmaa sen herrana ja kuninkaana. Näemme silloin Jumalan ja karitsan valtaistuimella vain yhden hahmon: Jeesus hallitsee herrana ja kuninkaana isänsä puolesta ja hänen sijastaan, mutta Jumala on näkymätön henki hänen ruumiissaan ja sydämessään. (Ilm. 22:1-5)

Jumala on luonut tämän näkyväisen maailman sanansa kautta: sanallaan, viisaudellaan ja voimallaan. (Psalm. 33:6-9; Jer. 10:12; 51:15; Snl. 3:19) Jumala on pannut henkensä luotuihin olentoihin, niin että ne ovat eläviä. Ihmisen Jumala on luonut omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi ja hänen kaltaisekseen. (1.Moos. 1:26-27) Tällä tarkoitetaan sisäistä ihmistä moraalikäsityksineen ja arvomaailmoineen. Meissä oleva Jumalan kuva on kuitenkin turmeltunut synnin vuoksi, niin että emme muistuta enää Jumalaa sisäisen ihmisen puolesta sillä tavalla kuin Jumala tahtoo ja on suunnitellut.

Jumala tahtoo kaikkien taivasten valtakuntaan pääsevien muuttuvan sellaiseksi täydelliseksi Jumalan kuvaksi kuin hän on ihmisen suunnitellut ja alussa tehnyt: synnittömäksi ja oikeamieliseksi. Jumala on valmistanut meille pelastuksen synnistä ja sen aiheuttamasta kirouksesta sekä kuolemasta. Se pelastus on saatavana hänen poikansa Jeesuksen kristuksen kautta, joka on ihmisenä täydellinen Jumalan kuva ja hänen kirkkautensa säteily: oikeamielinen ja synnitön. (2.Kor. 4:4; Hebr. 1:3) Jumalan suunnitelma on tehdä kaikista lapsistaan ”uusi ihminen” ja ”uusi luomus”, joka on kristuksen kaltainen Jumalan kuva. (Efes. 1:5-13; 2:10-22; 4:24; Kol. 3:9-11; Gal. 3:27; 6:15; 2.Kor. 5:16-17)

Jumalan valituista lapsista tulee kristuksen kaltaisia hänen tulemuksessaan. (1.Joh. 3:2; Room. 8:29; Kol. 1:17-20; 2.Tess. 1:5-11) Me muutumme jo nyt Jumalan pojan kuvan kaltaisuutta kohti, sillä Jumala muuttaa meitä, kun olemme kristuksessa Jeesuksessa valitut ja pyhitetyt Jumalan lapset, maailmasta ja sen himoista erotetut Jeesuksen kristuksen todistajat. (2.Kor. 3:15-18) Saavutamme täydellisyyden kuitenkin vasta ruumiin ylösnousemuksessa, jonka Jumala on meille luvannut. (1.Tess. 4:13-18; Apt. 24:14-16) Jos mielimme elää iankaikkisesti vapaina synnistä ja sen aiheuttamasta kirouksesta, tulee meidän kääntyä jo tämän elämän aikana Jumalan tykö ja uskoa hänen poikansa Jeesuksen kristuksen evankeliumi.

Evankeliumi on ilosanomaa siitä, että Jumala on herättänyt poikansa Jeesuksen ylös kuolleista. Olet varmasti kuullut, että kristus kuoli ristillä, mutta isä herätti hänet ylös kuolleista. Se, että Jumala on herättänyt kuolleista poikansa Jeesuksen on sitä ilosanomaa, jota apostolit ja ensimmäiset Jeesuksen opetuslapset kaikkialla julistivat. He julistivat ylösnousemusta kuolleista herran Jeesuksen kristuksen nimessä ja hänen kauttaan. Mitään muuta nimeä ei ole meille annettu kuin Jeesuksen kristuksen, Nasaretilaisen, nimi, jossa meidän pitää pelastuman. (Apt. 4:10-12)

Kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista, niin hän ilmestyi opetuslapsilleen ja selitti heille, mitä hänestä oli ennustettu pyhissä kirjoituksissa (Vanhassa testamentissa). Luukas kertoi tästä asiasta seuraavilla sanoilla:

Luukkaan evankeliumi:
24:44 Ja hän sanoi heille: ”Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa.”
24:45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
24:46 Ja hän sanoi heille: ”Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
24:48 Te olette tämän todistajat.

Vanhan testamentin profeetat ovat ennustaneet, että kristus oli kärsivä ristillä ja Jumala oli herättävä hänet ylös kuolleista kolmantena päivänä. Psalmeissa 22 ja 69 on kuvattu edeltä kristuksen kärsimyksestä ristillä ja Jesajan kirjan 53. luku kertoo siitä, miten Jumalan oikeamielinen palvelija Jeesus on sovittava kansan synnit kuolemalla puolestamme. Sakarja 12:10 kertoo juutalaisten kääntyvän takaisin herransa tykö ja he näkevät silloin kristuksen lävistettynä syntiemme tähden.

Kuolleista ylös herääminen on ennustettu mm. Psalmeissa 2:7, 16:10; Jes. 55:3 ja 5.Moos. 30. (vrt. Apt. 13:22-42; Room. 10:4-13) Paavali ja Heprealaiskirjeen kirjoittaja ymmärsivät oikein sen, mitä tarkoittavat Jumalan sanat kristukselle: ”Sinä olet minun poikani: tänä päivänä minä sinut synnytin.” (Psalm. 2:7) Ne puhuvat edeltä siitä, miten Jumala oli herättävä poikansa ylös kuolleista. (Apt. 13:33; Hebr. 1:5 ja 5:5) Lue laajempi asiayhteys, niin ymmärrät tämän asian. (Apt. 13:22-42; Hebr 1:4-14; 2:5-9; 5:4-11; 13:20-21)

Se, että Jeesuksen piti nousta ylös kuolleista kolmantena päivänä, käy ilmi ”Joonan merkistä”. Niin kuin Joona oli meripedon vatsassa (tuonelassa) kolme yötä ja kolme päivää, niin piti ihmisen pojan oleman haudassa yhtä pitkä aika ja nouseman ylös kuolleista sen jälkeen. (Matt. 12:40) Myös Israelin kansan herättäminen ja haavojen parantaminen kolmantena päivänä ovat viittaus kristuksen ylösnousemukseen, vaikka niillä on myös nykyistä ja pian tulevaa aikaa koskeva merkitys. (Hoos. 6:2) Israel on kääntyvä herran tykö hänen toisen tulemuksensa aikoihin. (Room. 11:11-36; vrt. Sak. 12:10)

Ilosanomaa on myös se, että Jeesus vapauttaa häneen uskovat ihmiset synnin orjuudesta: pahoista tottumuksista ja elämäntavoista. (Joh. 8:31-36; Room. 6-8; 1.Joh. 5:1-5) Jeesus kristus on tullut tekemään tyhjäksi paholaisen teot: jokainen häneen uskova saa voiman vastustaa pahaa, niin että voimme elää puhdasta ja pyhää elämää isän tahdon mukaan. (1.Joh. 3; Fil. 2:12-16) Meidän tulee kuitenkin suostua Jumalan tahtoon ja tehdä yhteistyötä hänen kanssaan, jotta Jumalan armo vapauttaisi meidät maailman himoista. Vain siten voimme elää siveästi, oikeamielisesti ja puhtaasti maan päällä. (Tiit. 2:11-3:11) Jumala antaa lapsilleen voiman ja kyvyn elää hänen tahtonsa mukaan, mutta valinnat ja päätös sekä siten myös vastuu elämästä tekoineen on meidän, ei Jumalan.

Vanha testamentti on täynnänsä kehotuksia palata luopumuksesta takaisin Jumalan tykö. (esim. Jes. 1:16-20; 55:1-13) Jumala on luvannut, että ne jotka etsivät häntä kaikesta sydämestään ja kääntyvät hänen tykönsä, myös löytävät hänet. (Jer. 29:13; vrt. Matt. 7:8)

”Parannus syntien anteeksisaamiseksi Jeesuksen kristuksen nimessä” tarkoittaa syntien tunnustamista ja hylkäämistä, mielenmuutokseen tulemista ja kääntymistä Jumalan tykö. (Luuk. 24:47; vrt. Apt. 26:15-20) ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.” (Snl. 28:13)

Pietari sanoi:

Apostolien teot:
3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
3:20 että virvoituksen ajat tulisivat herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, kristuksen Jeesuksen,
3:21 jonka taivaan piti ottaman vastaan siihen asti, että kaikki jälleen kohdalleen asetettaisiin, mistä asiasta Jumala on puhunut pyhien profeettojensa kautta menneinä aikoina.
3:22 Sillä Mooses on sanonut: ’Profeetan, minun kaltaiseni, herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.
3:23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.’
3:24 Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä.
3:25 Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: ’Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.’
3:26 Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne.”

Korjasin jakeen 21 käännöksen vastaamaan paremmin kreikankielistä alkutekstiä kommentaarien mukaan. Vuoden 1938 käännöksestä saa helposti virheellisen kuvan, jonka mukaan Pietari olisi puhunut kristuksen olemisesta isän tykönä taivaassa ennen ihmiseksi syntymistään. Raamatun tutkijat ja kääntäjät ovat ymmärtäneet tämän kohdan kuitenkin oikein, niin että Pietari puhui siinä tulevaisuudessa tapahtuvasta kaiken kohdalleen asettamisesta. Sitä ennen Jeesus on kuolleista herätetyksi tulemisen jälkeen noussut ylös taivaaseen ja on siellä määrätyn ajan ennen kuin tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita isän tahdon mukaan. (Apt. 17:22-31; Joh. 5:27-30)

Jeesus on tullut taivaasta ja lähtenyt isästä, jonka tykö oli menevä kuolleista heräämisen jälkeen, mutta tässä kohdassa ei puhuta siitä asiasta. (Joh. 3:13; 6:27-69; 7:28-29, 37-39; 13:3; 16:21-28; 20:17) Itse asiassa Apostolien teoissa ei mainita kertaakaan neitseestä syntymistä ja sitä, että Jeesus on ollut isän tykönä ennen maailman luomista ja ihmiseksi syntymistään. Jos näiden asioiden totena pitäminen olisi pelastumisen ehto, niin Luukas olisi varmasti maininnut apostolien puhuneen niistä julistaessaan evankeliumia ja rukoillessaan Jumalaa, meidän isäämme. (Apt. 2:12-42; 3:11-4:32; 10:34-48; 11:11-18; 17:2-3, 22-32) Se, että niistä asioista ei puhuta Apostolien teoissa, ei tarkoita tietenkään väistämättä sitä, että ne asiat eivät olisi totta. Niitä asioita ei vain tarvitse tietää, jotta synnit voidaan saada anteeksi ja tulla osalliseksi pyhästä hengestä.

Koska Luukas on jättänyt nämä asiat mainitsematta, ei niiden totena pitäminen voi olla sen ehto, että sanan kuulija voi syntyä hengestä sanan kautta Jumalan lapseksi ja pelastua toivossa. (Joh. 1:12-13; 3:1-12; 1.Tess 1:5-6; 2:13; 1.Piet. 1:3, 21-25) Todistin aloitussivulla uskoontulostani ja kerroin, miten sain syntini anteeksi ja pyhän hengen, vaikka en näitä jumaluusopillisia asioita silloin vielä kovin hyvin tuntenut tai ymmärtänyt. Jos olet saanut syntisi anteeksi ja syntynyt Jumalan lapseksi, niin tiedät kokemuksesta sen, että meidän ei tarvitse tunnustaa ensin jotakin yleisesti totena pidettyä oppia voidaksemme saada synnit anteeksi ja pelastua. Siihen riittää kääntyminen pois pahuudesta ja mielenmuutokseen tuleminen sekä usko herraan Jeesukseen ja syntien sovitukseen: siihen, että Jumala on herättänyt poikansa ylös kuolleista ja Jeesus elää nyt isän tykönä eikä kuole enää koskaan.

Olen nyt selittänyt lyhykäisesti sen, mitä evankeliumi pitää sisällään ja mitä ”parannuksen tekeminen” on: se on kääntymistä pois pahuudesta ja mielen muuttamista suhteessa Jumalaan ja evankeliumiin ja syntiin ja oikeamielisyyteen (vanhurskauteen). Nyt on vielä selittämättä se, mitä tarkoittaa ”Jumalan valtakunnan lähelle tuleminen”.

Jumalan valtakunnan lähelle tuleminen tarkoittaa sitä, että Jumala ottaa vallan maailmassa ja sitä ennen yksittäisten ihmisten sydämissä. Maailma on elänyt erossa Jumalasta ja tottelemattomana häntä ainoaa kohtaan. Jokainen on tehnyt sitä, mikä on omasta mielestä oikein eikä kukaan ole alistunut tekemään Jumalan tahtoa, olemaan alamainen hänelle. ”Maassa ei ole kuningasta”, jota totella ja palvella, joten jokainen on ”oman itsensä herra”. Tähän asiaan oli tuleva muutos, kun Jumala lähetti poikansa syntiemme sovitukseksi ja maailman vapahtajaksi. (1.Joh. 4:9-16; Joh. 3:16-17; 1:11-13) Jeesuksen herääminen kuolleista ja nouseminen ylös taivaaseen mahdollisti Jumalan hengen tulemisen asumaan jokaisen opetuslapsen sydämeen. (Joh. 7:37-39; 16:7) Siitä lähtien Jeesus kristus on ollut herra ja kuningas opetuslasten sydämissä: ”Jumalan valtakunnassa” on nyt kuningas, joka hallitsee iankaikkisesti isän tahdon mukaan. (Luuk. 17:21; Dan. 7:13-14)

Nyt kun pyhä henki asuu Jumalan lasten sydämissä, niin Jeesus kristus on meidän herramme ja kuninkaamme. Jeesus edustaa herrana ja kuninkaana täysin valtuuksin hänen isäänsä Jumalaa, jonka nimessä kristus nyt hallitsee. Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. (Matt. 28:18) Jumala on korottanut hänet voimallaan kuolleista herättämisen jälkeen kaiken pääksi seurakunnalleen ja kaikkien luotujen herraksi. Paavali kirjoitti tästä tapahtumasta näin:

Efesolaiskirje:
1:15 Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan,
1:16 en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani,
1:17 anoen, että meidän herramme Jeesuksen kristuksen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan
1:18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
1:19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme – sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
1:20 jonka hän vaikutti kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
1:21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa.
1:22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
1:23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

Jeesus kristus on meidän herramme ja kuninkaamme, niin että me korotamme hänet ylemmäksi kaikkia muita nimiä, joita maailmassa mainitaan palvellessamme häntä pyhässä hengessä. (Fil. 2:9-11; Hebr. 5:5) Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että Jeesus kristus olisi itse se Jumala, jota hän herrana ja kuninkaana edustaa. Hän on sen Jumalan poika. Jos emme erota toisistaan Jumalaa ja kristusta Raamatun opettamalla tavalla, niin annamme heistä molemmista väärän todistuksen. Jos korotamme Jeesuksen isän vertaiseksi Jumalaksi, niin rikomme ensimmäistä käskyä vastaan. (2.Moos. 20:1-11; 5.Moos. 6:4-9; Mark. 12:28-34; Joh. 5:44; 17:3)

Jumalan valtakunta on tullut todellisuudeksi hänen lastensa elämässä, Jeesuksen kristuksen opetuslasten elämässä. Jeesus kristus on meidän herramme ja jumalamme, se kuningas, joka on hallitseva iankaikkisesti Jumalan valtakunnassa profeettojen sanojen mukaan. Hän on samalla myös ihminen, Daavidin juurivesa, hänen jälkeläisensä kuninkaallista sukulinjaa pitkin. Tätä kuninkasta pitää kutsuttaman Jumalan ja korkeimman pojaksi, sillä Jumala on hänen isänsä ja hän on oleva hänen poikansa. (Hebr. 1:9; Psalm. 45; 89:20-38; 2; 110; 2.Sam. 7:8-16; 1.Aik. 17:13; 22:10; 28:6-7; Jes. 9:5-6; Jer. 23.5; Dan. 7:13-14; Matt. 1:1-20; Luuk. 1:32-35; Ilm. 5:5; 22:16)

Näemme Jumalan valtakunnan tulevan maan päälle kristuksen tulemuksessa. Jumala on alistava kaikki kansat poikansa valtaan ja ne ovat palveleva häntä. (Psalm. 2; 110; Jes. 2; Sak. 14) Jeesus on hallitseva rautaisella valtikalla jäljelle jääviä pakanakansoja ja ylösnousseet pyhät ja valitut Jumalan lapset saavat hallita yhdessä hänen kanssaan. (Ilm. 3:21; 19:11-20:9) Me olemme tuomitseva jopa enkeleitä, kun saamme hallita yhdessä kristuksen kanssa tulevaa maailmaa. (1.Kor. 6:1-3; Hebr. 2:5-18; Ilm. 22:1-5)

Jotta tämä kirjoitus ei venyisi liian pitkäksi, niin jatkan aiheen käsittelyä tulevissa kirjoituksissani, jos herra suo. Laitan tämän kirjoituksen loppuun esimerkin apostolien rukouksesta ja todistuksesta ja Paavalin saarnasta hänen julistaessaan evankeliumia.

Apostolien teot:
4:24 Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: ”Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on!
4:25 Sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: ’Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?
4:26 Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan.’
4:27 Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
4:28 tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
4:29 Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi;
4:30 ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta.”
4:31 Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

Apostolien teot:
17:22 Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: ”Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia.
17:23 Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: ’Tuntemattomalle jumalalle.’ Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.
17:24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
17:25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
17:27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;
17:28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: ’Sillä me olemme myös hänen sukuansa.’
17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.
17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
17:31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”

Mitä kaikkea muuta opetuslapset ja apostolit sanoivat julistaessaan Jumalan valtakunnan evankeliumia ja todistaessaan herrasta Jeesuksesta kristuksesta, se selviää lukemalla Apostolien tekoja. Tässä on luettelo niistä kohdista, joissa opetuslapset julistivat evankeliumia ja rukoilivat Herraa.

Apt 2:14-41; 3:12-26; 4:8-31: 5:29-32; 7:2-60; 8:12, 26-40; 10:34-48; 13:14-52; 14:5-19; 17:2-3, 16-32; 18:5; 22:1-22; 26:1-32.

Luukkaan kertomus pitää sisällään riittävän määrän tietoa, joka tulee pitää totena voidakseen pelastua. Niin kuin näet, ei Luukas puhunut mitään neitseestä syntymisestä eikä siitä, että Jeesus olisi ollut isän tykönä ennen maailman luomista ja osallistunut luomiseen yhdessä hänen kanssaan. Näiden asioiden totena pitäminen ei voi siten olla syntien anteeksisaamisen ja Jumalan lapseksi syntymisen ehto. Onko niiden asioiden totena pitäminen sitten lopullisen pelastumisen ehto, kun Jumalan lapsi on kasvanut Jumalan ja hänen poikansa tuntemisessa sanan kautta ja hengen opettamalla tavalla? Sen päättää yksin Jumala sinä päivänä, jona hän on tuomitseva maailman siihen tehtävään määräämänsä vanhurskaan miehen, poikansa Jeesuksen kristuksen kautta. Sitä odotellessa voimme saada lisää tietoa pyhistä kirjoituksista, kun ne avautuvat oikein ymmärryksellemme pyhässä hengessä, Jumalan opettamalla tavalla. (Psalm. 119:130; 1.Kor. 2:10-16; 1.Joh. 2:20, 27)

Ratkaisevaa Raamatun oikein ymmärtämisen kannalta on se, mitä sanat ”herra” ja ”jumala” tarkoittavat puhuttaessa isästä ja pojasta. Mitä tarkoittaa sana ”ihminen”, kun Jeesusta kristusta sanotaan ihmiseksi? Jos annamme näille sanoille eri merkityksen kuin mikä niillä on Raamatussa, niin olemme joutuneet harhaan ja annamme väärän todistuksen Jumalasta ja hänen pojastaan. Silloin on turha lainata Raamatun lauseita, jos emme usko siihen, mitä niissä sanotaan. Jos annamme sanoille eri merkityksen kuin mikä niillä on, niin emme pidä silloin totena Raamatun kirjoituksia, vaikka sanoisimme niihin uskovamme.

On siis syytä ottaa tarkoin selvä siitä, mitä sanat herra, jumala ja ihminen tarkoittavat, kun niillä viitataan Jeesukseen kristukseen tai vastaavasti hänen isäänsä, meidän taivaalliseen isäämme ja Jeesuksen kristuksen Jumalaan ja isään.

Voit siirtyä tästä linkistä seuraavaan kirjoitukseeni, joka on nimeltään ”Alkuperäinen iankaikkinen evankeliumi”.

Evankeliumi aiheen hakemisto

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s