Jumala ihmisessä vai Jumala ihmisenä?

Raamatun kirjoitusten mukaan Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman Kristuksen kautta. (2Kor 5:16-21) Se Jumala, joka Kristuksessa asui, on meidän taivaallinen isämme ja Jeesuksen kristuksen Jumala ja isä. (Joh 14:9-11; 20:17; Efe 1:3)

Jeesus ei ole itse se Jumala, joka hänessä asuu. Jeesus on ihminen, jossa isä Jumala asuu henkenä, niin kuin asuu kaikissa uuden liiton lapsissaan. (Room 8:9-16; 1Joh 3:24-4:16) Ihminen kristus Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, mutta hän ei ole Jumala. (1Tim 2:3-7; Room 5:12-21; 1Kor 15:12-24) Välimies on ihminen, ei Jumala.

Ihminen kristus Jeesus ei ole Jumala, mutta Jumala asuu hänessä täydellisesti. (Kol 1:19; 2:9) Tämä on Raamatun selvä ilmoitus Jumalasta ja Kristuksesta, jotka ovat kaksi kokonaan eri olevaista: Jumala ja ihminen, jossa Jumala henkenä asuu. Jumalan ja Kristuksen välinen yhteys on ihmisen ja Jumalan välistä yhteyttä pyhässä hengessä: joka yhtyy Herraan Jumalaan (isään) on yhtä henkeä hänen kanssaan. (Joh 10:30; 17:11, 20-23; 1Kor 6:17)

Se, että Jumala asuu ihmisessä kristuksessa Jeesuksessa, ei tee Kristuksesta isän vertaista Jumalaa. Jeesus kristus on Jumalan luoma ihminen, joka kelpasi synti- ja vikauhriksi oman synnittömyytensä ja viattomuutensa ansiosta. (Jes 53; 1Piet 2:21-25; 3:18-20) Jeesuksella on ihmisenä alku äitinsä Marian kohdussa, jota ennen hän ei ole ollut olemassa. Jeesus elää iankaikkisesti, koska Jumala on tehnyt hänestä kuolemattoman sen jälkeen, kun herätti hänet ylös kuolleista – Jumala pelasti poikansa ikuiselta kuolemalta. (Hebr 5:4-11; 7:24-28; 13:20-21)

Jeesusta sanotaan Jumalan pojaksi, koska Jumala on puhunut profeetan suun kautta ja sanonut, että Daavidin jälkeen syntyvä poika on oleva Jumalan poika ja Jumala on oleva hänen isänsä. (2Sam 7:8-16; 1Aik 17:13; 22:8-10) Raamatussa sanotaan ”Jumalan pojaksi” ja jopa ”jumalaksi” ihmistä, joka edustaa kuninkaana tai tuomarina Jumalaa maan päällä ja toimii hänen nimessään. (2Moos 4:16; 7:1; 21:6; 22:8-9; 1Sam 2:25; Psa 82:1, 6; 45)

Jeesus ei sanonut koskaan, että hän on Jumala. Jeesus erotti aina itsensä ja isän Jumalan toisistaan. Jeesus antoi kaiken kunnian isälleen, joka on hänen sanojensa mukaan ainoa totinen Jumala. (Mark 12:28-34; Joh 5:44; 17:3) Jeesus tunnusti olevansa tämän yhden ja ainoan totisen Jumalan poika, mutta ei sanonut koskaan olevansa Jumala itse. (Joh 20:17)

Jeesus tunnusti olevansa Jumalan poika, koska Jumalan sana tuli hänelle samaan tapaan kuin se tuli häntä ennen Israelin tuomareille. (Joh 10:25-36; Psa 82:1, 6) Jeesus ei poikkea siten Jumalan poikana ihmisistä, joilla on alku äitinsä kohdussa ja jotka eivät ole olleet olemassa sitä ennen. Jeesus poikkeaa muista Jumalan pojista vain siten, että hän ei ole tehnyt syntiä ja Jumala on valinnut hänet olemaan ikuisesti kuningas valtakunnassaan, sen jälkeen, kun herätti hänet esikoisena ylös kuolleista.

Eksyneet sanovat, että Jeesus kristus on ”Jumala ihmisen ruumiissa”. He eivät erota toisistaan ihmistä kristusta Jeesusta ja Jumalaa, joka on tämän ihmisen kristuksen Jeesuksen hengellinen isä.

Jeesus ei ole ”Jumala ihmisenä” eikä ”Jumala ihmisen ruumiissa”. Jeesus on ”ihminen” ja ”ihminen ihmisen ruumiissa”. Jumala on tämän ihmisen kristuksen Jeesuksen isä ja isä asuu pojassaan Jeesuksessa henkenä niin kuin asuu muissakin lapsissaan henkenä.

Jeesus kristus on kokonansa ihminen eikä mitään muuta. Jeesus on ihminen henkeä, sielua ja ruumista myöten. (1Tess 5:23) Raamatussa sanalla ”ihminen” tarkoitetaan aina Jumalan kuvaksi ja Jumalan kaltaiseksi luotua olentoa, joka ei ole itse se Jumala, jonka kuvaksi ja kaltaiseksi hänet on luotu. (1Moos 1:26-27; 1Kor 11:7; Jaak 3:9) Jeesus on synnittömyytensä vuoksi täydellinen Jumalan kuva ja hänen kirkkautensa säteily. (2Kor 4:4; Hebr 1:3) Jumalan kaltainen Jumalan kuva ei ole Jumala itse, sillä hän on ihminen.

Eksyneet kieltävät käytännössä sen, että Jeesus kristus on ihminen, koska sanovat hänen olevan joko Jumala itse tai sitten isää alempi luoja-jumala (demiurgi/areiolaisuus) tai ylienkeli Miikael (Jehovan todistajat). He kieltävät samalla sen, että Jeesus on kuollut ristillä ja Jumala on herättänyt hänet ylös kuolleista. He kieltävät evankeliumin, joten he eivät voi pelastua evankeliumin uskomisen kautta, mutta jos Jumala pelastaa heidät jostakin muusta syystä, niin se on hänen asiansa.

Sanat ”Jumala ihmisenä” ovat sisäisesti ristiriitaiset. Jumala ei voi olla ihminen eikä ihminen voi olla Jumala: Jumala ei voi olla ihmisenä, mutta Jumala voi asua ihmisessä henkenä, niin kuin Raamattu opettaa. Jumala asuu ihmisessä kristuksessa Jeesuksessa ja oli Kristuksessa tämän sovittaessa meidät kuolemallaan Jumalan kanssa Golgatan ristillä. (Room 5:12-21; 1Kor 15:1-24; Hebr 2:5-18)

Jumala ei voi kärsiä eikä kuolla, mutta ihminen kristus Jeesus on kärsinyt ja kuollut puolestamme. Jumala ei voi herätä ylös kuolleista, koska ei voi kuolla, mutta Jumala on herättänyt kuolleista poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen. Tämä on evankeliumia, jonka uskomisen kautta voidaan pelastua, mutta katoliset tarut Jeesuksesta ja kolmiyhteisestä Jumalasta eivät voi ketään pelastaa.

Jumala on näkymätön henki, jolla ei ole ruumista. (Joh 4:24; 1Tim 6:13-16) Jumala voi asua henkenä ihmisen ruumiissa, mutta se ihminen ei ole itse se Jumala, joka hänessä asuu. Jeesus kristus ei ole se Jumala, joka hänessä asuu: poika ei ole isä eikä isä ole poika. (Joh 14:1-11)

Jeesus ei ole ”Jumala ihmisen ruumiissa”, sillä jos hän olisi ”Jumala ihmisen ruumiissa”, niin missä olisi silloin ”ihminen kristus Jeesus”? Monet nimeltään kristityt ihmiset luulevat asiaa tarkemmin ajattelematta, että Jeesus on ”Jumala ihmisen ruumiissa” ja kieltävät siten evankeliumin. Miten he voisivat pelastua evankeliumin uskomisen kautta, jos he eivät usko välimieheen Jumalan ja ihmisten välillä, ihmiseen kristukseen Jeesukseen? (1Tim 2:3-7)

Iankaikkinen elämä on ”isän ja pojan tuntemista”: Jumalan ja kristuksen Jeesuksen tuntemista. (Joh 17:3) Jos näitä kahta ei eroteta toisistaan Jumalaksi ja ihmiseksi, niin silloin ei omisteta iankaikkista elämää Raamatun opettamalla tavalla. Jos Jumala ja Kristus sekoitetaan toisiinsa siten, että sanotaan Kristusta isän vertaiseksi Jumalaksi, niin silloin ollaan eksytty pois totuudesta ja uskottu se valhe, jota Paavali sanoo ”väkeväksi eksytykseksi”. (2Tess 2)

Voit lukea näistä asioista lisää Jumalan valtakunta blogista.

https://jumalanvaltakuntablog.wordpress.com/

Psalmi 82 ja Joh 10:19-42

Psalmit:
82:1 Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
82:2 ”Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?” Sela.
82:3 ”Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.
82:4 Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.
82:5 Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.
82:6 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;
82:7 kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa.”
82:8 Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

Jotkut eksyneet sanovat tämän Psalmin olevan profetia siitä tilanteesta, jossa Jeesus puhui häntä vastustaneille juutalaisille fariseuksille. (Joh 10:19-42) Siinä on erotettu toisistaan Israelin tuomarit ja Jumala, mutta heitä kaikkia kutsutaan samalla nimellä: jumala (elohim). Israelin tuomareita sanotaan ”jumaliksi” ja ”Jumalan pojiksi”, mutta Jeesusta sanotaan ”Jumalaksi”, joka seisoo heidän keskellään ja tuomitsee heidät heidän langettamistaan vääristä tuomioista. Lopulta päädytään tähän tilanteeseen:

Johanneksen evankeliumi:
10:31 Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.
10:32 Jeesus vastasi heille: ”Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?”
10:33 Juutalaiset vastasivat hänelle: ”Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi.”
10:34 Jeesus vastasi heille: ”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ’Minä sanoin: te olette jumalia’?
10:35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli – ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin –
10:36 niin kuinka te sanotte sille, jonka isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ’Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ’Minä olen Jumalan poika’?
10:37 Jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua.
10:38 Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte isän olevan minussa ja minun olevan isässä.”

Vaikka tämä tulkinta olisi oikea (Psalmi 82 olisi profetia tästä tilanteesta), niin se ei todista Jeesusta isän vertaiseksi Jumalaksi. Jumala asui Jeesuksen ruumiissa henkenä ja oli siten läsnä siinä tilanteessa, jossa Jeesus puhui fariseuksille ja häntä vainonneille juutalaisille. (Joh 14:9-11; 10:38) Jeesus ei ole kuitenkaan itse se Jumala, joka hänessä asuu. Jeesus sanoi selvästi, että ”isä on minussa ja minä olen isässä”. (j. 38) Tämä on aivan eri asia kuin sanoa: ”minä olen Jumala”.

Jeesus tunnusti ainoastaan sen, että hän on ”Jumalan poika” (j. 36) ja viittasi tällä sanalla ihmisiin, joita sanotaan ”juutalaisten laissa” jumaliksi sen vuoksi, että ”Jumalan sana tuli heille” ja he edustivat Jumalaa tuomitessaan kansaa sen hallitsijoina. (j. 35) Jumalan sana tuli myös Jeesukselle (Joh 14:24; 17:6, 8, 14; 12:42-50), niin että Jeesuksella oli täysi oikeus sanoa itseään ”Jumalan pojaksi”, jota hän totisesti oli: isä itse oli hänet pyhittänyt ja siihen tehtävään valinnut. (j. 36; Matt 12:18; Luuk 9:35; 23:35; 1Piet 2:4)

Jeesus ei sanonut olevansa isän vertainen Jumala, kun tunnusti olevansa Jumalan poika. Jeesus samaisti itsensä kuolevaisiin ihmisiin, mutta asetti itsensä moraalisesti heidän yläpuolelleen, koska ei tehnyt syntiä ja tuomitsi oikein. (Joh 7:24; 8:46 10:32) Jeesus siis vahvisti näillä sanoillaan olevansa Jumalan poikanakin vain ihminen eikä mitään muuta. Juutalaiset tuomitsivat hänet siten väärin väittäessään, että Jeesus teki itsestään Jumalan vertaisen. (Joh 10:31-38, vrt. 5:18 asiayhteydessään jj. 15-30)

Psalmi 82 pitää sisällään profetian Jeesuksesta. Etenkin sen viimeinen jae on suoraan ennustus Jumalan pojan korotuksesta pakanoiden ja Israelin iankaikkiseksi kuninkaaksi (vrt. Psa 2):

”Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.” (Psa 82:8)

Jeesus on se ihmisten joukosta valittu iankaikkinen kuningas, jota myös ”jumalaksi” kutsutaan, koska hän edustaa Jumalaa hallitessaan ja tuomitessaan maailmaa. (Psa 45; 2; 8; Hebr 1-2) Jumala on pannut tämän Kristuksen valkeudeksi myös pakanoille, ei vain Israelille. (Jes 42:1-8; 49:5-6; Apt 13:46-47) Jumala on herättänyt tämän ihmisen kristuksen Jeesuksen kuolleista ja antanut hänelle vallan tuomita eläviä ja kuolleita. (Apt 17:22-31) Huomaa se, miten Jesaja ja apostolit erottavat toisistaan Jumalan (luojan) ja ihmisen kristuksen Jeesuksen puhuessaan näistä asioista. (Jes 42:1-8; Apt 17:22-31; 4:24-31)

Kun ”Jumala” seisoo ”jumalien kokouksessa” Psalmissa 82, niin siinä viitataan siihen, miten kristus Jeesus on tuomitseva ensin oman kansansa ja sitten myös pakanat, mutta tämä tapahtuu vasta hänen toisessa tulemuksessaan. (1Piet 4:17; Apt 17:22-31; 2Tim 4:1; Ilm 19:11-20:15; Jes 2) Psalmi 82 ei puhu siten vain Jeesuksen keskustelusta fariseusten kanssa, vaikka viittausta siihenkin voi olla olemassa. (Joh 10:19-42) Psalmi puhuu erityisesti tulevasta tuomiosta ja ylipäätään kaikista tilanteista, joissa Jumala on ollut henkenä läsnä kuulemassa Israelin tuomareiden vääriä tuomioita, mutta nämä eivät ole tunteneet häntä eivätkä ole kuulleet hänen sanaansa, sillä Jumalan sana ei ole asunut heissä pysyvästi. (vrt. Joh 5:31-47; Matt 13:3-23)

Hakemistoon

 

Mainokset
Kategoria(t): Oppi. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s