Miksi Jeesus ei paranna sairaita?

Monet Jeesuksen nimessä toimivat huijarit häpäisevät nykyään meidän herramme nimen väittämällä Jumalan toimivan heidän kättensä kautta tai heidän kokouksissaan. (vrt. Matt 7:21-24) He väittävät Jumalan parantaneen monia elimellisesti sairaita ihmisiä ja herättäneen jopa kuolleita, vaikka mitään sellaista ei ole voitu todistaa tapahtuneen. Ainoa, mitä näissä kokouksissa tapahtuu, on se, että raha vaihtaa omistajaa ja huijarit sekä ”Jeesus” saavat sitä kunniaa, joka kuuluisi yksin isälle Jumalalle, jos sairaita parantuisi ja kuolleita heräisi ylös kuolleista.

Jumala voi parantaa kenet tahtoo ja missä tahtoo ja Jumala voi herättää myös kuolleita, niin kuin on herättänyt poikansa Jeesuksen kristuksen ja on herättävä meidätkin, kun Kristus saapuu pelastukseksi häntä odottaville uskollisille palvelijoilleen ja tuomitsemaan eläviä sekä kuolleita. Tämä kuolleista herättäminen tai ruumiin muuttuminen on kuitenkin poikkeuksellinen tapahtuma, koska me emme kuole sen jälkeen enää koskaan, niin kuin ei Jeesuskaan enää kuole. Sen lisäksi, että meille on luvattu ikuinen elämä ruumiin ylösnousemuksen kautta, on Jumala herättänyt muutamia ihmisiä historiassa ylös kuolleista, mutta nämä ovat kuolleet uudelleen.

Vanhan testamentin aikana heräsi kuolleista kolme ihmistä, yksi profeetta Eliaan ja kaksi profeetta Elisan kosketuksen kautta. Uudessa testamentissa Jeesus herätti kuolleista kolme ihmistä ja apostolit korkeintaan kaksi, joten kuolleita on herännyt Raamatun historiassa kahdeksan henkeä profeettojen käsien tai kosketuksen kautta. Matteuksen evankeliumissa mainitaan lisäksi joukko poisnukkuneitä pyhiä, jotka nousivat ylös haudoistaan Kristuksen kuoleman jälkeen, mutta siinä ei ole kyseessä Jumalan tekemä ihme palvelijoidensa käsien kautta, joten jätämme sen pois laskuista.

Jeesuksen jumaluutta on perusteltu sillä seikalla, että hän herättää kuolleet ylös. (Joh 6:39-44) Jeesus ei herätä kuolleita ylös kuitenkaan omin voimin Jumalana vaan Jumala herättää kuolleet Jeesuksen kautta, henkensä ja sanansa kautta. Jumala on antanut pojalleen vallan tuomita ja herättää kuolleet sanansa kautta, joka ei ole Jeesuksen oma sana vaan Jumalan sana. Ne sanat, jotka isä on antanut pojalleen, tekevät eläväksi kuolleet ja niin Jumala toimii poikansa kautta, aivan niin kuin toimii muidenkin palvelijoidensa kautta. (Joh 5:17-30; 12:44-50; 14:9-13; Apt 5:12; 14:27; 15:4; Hebr 1:1)

Jumala herättää kuolleet henkensä kautta, jonka hengen kautta hän herätti myös poikansa Jeesuksen. (Room 8:9) Jeesus meni siinä hengessä kuolleista heräämisen jälkeen saarnaamaan vankeudessa oleville hengille voittoa kuolemasta. (1Piet 3:18-20) Huomaa, että ”hengessä meneminen” on sama asia kuin ”hengen vaikutuksesta meneminen”. (Matt 4:1ss.) Jumala herätti ensin poikansa Jeesuksen ylös kuolleista henkensä kautta ja sen jälkeen ruumiillisesti ylösnoussut Jeesus meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille.

Katoliset tarut Jeesuksen hengen tekemästä tuonelanmatkasta ja ihmisten sielujen/henkien kaappaamisesta saaliiksi ja viemisestä isän tykö taivaaseen/paratiisiin ovat eksyttäneet jopa valitut pitämään totena sielun kuolemattomuuden harhaopin, mutta ne tarut ovat nyt paljastettuina sivustollamme.

https://jumalanvaltakuntablog.wordpress.com/2017/02/15/katoliset-tarut-jeesuksesta-paljastettuna/

Sen lisäksi, että Jumala on herättänyt Raamatun historiassa ihmisiä kuolleista palvelijoidensa käsien kautta, on hän parantanut myös sairaita heidän kauttaan. Jeesus paransi paljon sairaita julkisen toimintansa aikana, mutta Jeesus ei parantanut heitä itse omalla voimallaan vaan hänen isänsä eli Jumala paransi ne sairaat Jeesuksen käsien kautta pyhän hengen voimalla. (Matt 12:28; Joh 14:9-11) Ne teot, jotka Jeesus teki, olivat isän Jumalan tekemiä tekoja ja hän teki ne poikansa Jeesuksen käsien kautta vaikuttamalla ne teot hänessä hengellään. Jumala toimi sitten myöhemmin samalla tavalla apostolien käsien kautta ja paransi sairaita ja herätti pari kuolluttakin ylös kuolleista. (Joh 14:12-13; Apt 5:12; 9:36-43; 14:27; 15:4; 19:11; 20:7-12)

Eksyneet väittävät, että Jeesus teki voimallisia tekoja ja paransi sairaita ”Jumalana” tai ”Jumaluudestaan käsin”. Raamatun kirjoitukset eivät puolla noita väitteitä vähimmässäkään määrin. Raamatun mukaan isä asui pojassaan ja teki ne teot, jotka Jeesus teki. (Joh 14:9-11) Isä ja poika erotetaan tällä tavalla selvästi toisistaan: poika ei ole se isä, joka hänessä asuu ja tekee teot. Poika ei ole se isä, joka hänessä asuu ja puhuu Jumalan sanaa. Jeesus ei ole se Jumala, joka hänessä henkenä asuu ja vaikuttaa hänessä tekoja ja Jumalan sanan puhumista. Jeesus on ihminen ja tässä ihmisessä kristuksessa Jeesuksessa Jumala henkenä asuu niin kuin asuu henkenä myös muissa lapsissaan uuden liiton aikakaudella ja iankaikkisesti.

Jumala oli kristuksessa ja vaikutti sanansa ja henkensä kautta ne teot, jotka Jeesus teki. Tätä Jumalan vaikutusta sanan ja hengen kautta IHMISISSÄ sanotaan Raamatussa ”Jumalan teoiksi” ja ”Jumalan sanoiksi”. (Joh 14:9-13; Apt 1:16; 4:25-31; 5:12; 14:27; 15:4; 19:11; 2Kor 2:17; 1Tess 1:5-6; 2:13) Jeesus ei poikennut apostoleista ja muista Jumalan lapsista siinä, kun hän paransi sairaita ja teki voimallisia tekoja isän Jumalan kunniaksi pyhän hengen voimalla, Jumalan voimalla. (Matt 12:28; Room 15:19) Ihminen kristus Jeesus teki ne teot, jotka Jumala hänessä vaikutti omaksi kunniakseen.

Se ei tee ihmisestä Jumalaa, että Jumala tekee hänen kauttaan tekoja vaikuttamalla ne henkensä ja sanansa kautta. Jeesus kristus ei ole Jumala, vaikka Jumala voiteli häntä pyhällä hengellä enemmän kuin muita opetuslapsia ja Jeesus paransi Jumalan hänelle antamalla voimalla sairaita ja herätti kuolleita. (Apt 10:38)

Jumala vaikuttaa henkensä kautta valituissa palvelijoissaan tahtomista ja tekemistä, niin että nämä palvelijat puhuvat ja tekevät tekoja Jumalan kunniaksi, mutta he eivät ole itse se Jumala, joka heissä sen kaiken vaikuttaa. Jeesus kristus ei ole itse se Jumala, joka vaikutti hänessä sanoja ja tekoja isän Jumalan kunniaksi. Jeesus ei puhunut Jumalan sanoja ja tehnyt voimallisia tekoja Jumalana vaan IHMISENÄ, jossa Jumala henkenä asui ja vaikutti sen kaiken hyvän omaksi kunniakseen – ei ensisijaisesti Jeesuksen kunniaksi, vaikka isä on pojalleen kunnian antanut hänen vanhurskautensa vuoksi. (Joh 8:54; Hebr 2:5-9; 1Piet 1:11; 2Piet 1:17)

Nykyään pidetään paljon ns. parantamiskokouksia, joissa monien tautien ja sairauksien vaivaamat ihmiset tahtovat tulla terveeksi ihmeparantajan käsien tai saarnan kautta. He uskovat vilpittömästi siihen, että Jumala toimii ihmeparantajan kautta. He rukoilevat ja kiittävät Jeesusta jo etukäteen siitä, että hän parantaa heidät ja moni jopa uskoo, että on parantunut Jeesuksen tekemän ihmeen kautta, vaikka mitään todellista paranemista elimellisistä sairauksista ei ole tapahtunut. Ihmisiä ”paranee” tosin paljon epämääräisistä kivuista ja ”jalat kasvavat pituutta”, mutta yhtään elimellistä paranemista ei näissä kokouksissa ole voitu todistaa tapahtuneen. Mistä tämä johtuu?

Se johtuu ihan ensimmäiseksi siitä, että näissä kokouksissa palvotaan Jeesusta isän vertaisena tai isän kaltaisena Jumalana, jota hän ei ole. Miksi Jumala vahvistaisi virheellisen opetuksen ja epäjumalanpalvonnan tekemällä ihmeitä ja parantamalla sairaita siihen syyllistyvien kokouksissa? Sen sijaan, että sairaita paranisi, keräävät huijarit itselleen rahaa ja saavat osakseen kunniaa, joka ei heille kuulu, ja mainetta, jota he eivät ole ansainneet. Toinen syy siihen, miksi sairaita ei parane, onkin se, että ihmeparantajat ovat poikkeuksetta huijareita ja pettävät hyväuskoisia ihmisiä rahanhimon vuoksi. Jumala ei toimi heidän käsiensä ja sanojensa kautta.

Uskosta osattomat ihmiset kuten ateistit ja agnostikot kysyvät aiheestakin, miksi sairaat eivät parane Jeesusta ylistävien ihmisten kokouksissa. Miksi Jeesus ei voi parantaa sairaita nykyään niin kuin teki elämänsä aikana ennen kuolemaansa ristillä?

Jeesus ei voi parantaa siitä syystä, että hän ei ole Jumala. Kun Jeesus paransi sairaita ja ajoi ulos riivaajia, niin hän teki sen ihmisenä maan päällä ja hän teki sen pyhän hengen voimalla. (Matt 12:28) Nyt kun Jeesus on isän tykönä, ei hän tee enää ihmeitä eikä paranna sairaita. Jumala voi tehdä edelleen ihmeitä ja parantaa sairaita valittujen palvelijoidensa käsien kautta, mutta se on hyvin harvinaista nykyisenä aikana.

Lähes kaikki väitetyt ihmeparanemiset meidän päivinämme ovat olleet keksittyjä tarinoita ja suoranaisia valheita tai sitten hyväuskoiset ihmiset ovat kokeneet hetkellisesti olonsa paremmaksi vaivoista, jotka eivät ole verrattavissa Raamatussa mainittuihin selviin ihmeisiin. Rammat eivät kävele, sokeat eivät saa näköään, kuurot eivät kuule ja kuolleita ei herätetä ylös kuolleista, vaikka niin on väitetty tapahtuneen huijareiden kokouksissa.

Näin räikeitä valheita yleisempää on kerskata sellaisista vaivoista paranemista, jota ei voida todeta ulkopuolisin silmin tai lääketieteellisissä kokeissa. Päänsärystä ja vatsa- tai selkäkivuista tai muista epämääräisistä vaivoista paranemista ei voida todeta paikan päällä eikä myöhemminkään ja jos olo olisikin hetkeksi helpottunut tällaisista vaivoista, voi se huonontua uudelleen kokouksen jälkeen. Joissakin tapauksissa kyse on ollut psykosomaattisista oireista, joiden loppuminen ei ole verrattavissa Raamatussa kerrottuihin Jumalan tekemiin ihmeisiin.

Kun apostolit paransivat sairaita kätten päälle panemisen kautta ja muutenkin, niin silloin Jumala toimi heidän kauttaan aivan niin kuin oli toiminut aiemmin poikansa Jeesuksen kristuksen kautta. Isä teki ne ihmeteot, jotka Jeesus teki ja niin myös isä teki ne teot, jotka apostolit tekivät (Joh 14:9-13): Jumala teki apostolien kautta ihmeitä ja voimallisia tekoja. (Apt 5:12; 14:27; 15:4; 19:11) Ne ihmeet olivat kiistattomia ja jopa Jeesuksen sekä apostolien viholliset tunnustivat ne ihmeet tapahtuneiksi. (Joh 11-12; Apt 5:12-18)

Kun joku nykyään sanoo, että ”Jeesus paransi sairaan” tms., niin jo pelkästään tästä virheellisestä lausumasta, jossa Jeesuksesta tehdään isän vertainen Jumala, voidaan havaita kyseessä olevan huijaus ja petos. Vain raha on vaihtanut omistajaa ja väärä henkilö on saanut sitä kunniaa, joka kuuluu yksin isälle Jumalalle herran Jeesuksen kristuksen nimen kautta. Sairaat eivät ole parantuneet, mutta aina välillä joku terve ihminen on tekeytynyt sairaaksi ja väittänyt tulleensa terveeksi, jotta huijari saisi itselleen lisää mainetta ja rahaa.

Kun totuus huijauksista paljastuu, ei se totuus leviä yhtä nopeasti ja laajalle alueelle kuin ne valheet, jotka lisäävät huijareiden varallisuutta ja parantavat heidän mahdollisuuttaan jatkaa huijauksia. Valveutunut kristitty ei levitä koskaan huhuja ihmeistä ja paranemisista, koska ei ole itse henkilökohtaisesti varmistanut niitä tapahtuneiksi. Jos olet levittänyt huhuja väitetyistä ihmeparanemisista, mutta et voi todistaa niitä tapahtuneen, niin älä levitä niitä enää. Häpäiset väärän todistuksen antamisella meidän herramme Jeesuksen kristuksen, Nasaretilaisen, nimeä, eikä se koidu isän Jumalan kunniaksi vaan valheiden levittäjien häpeäksi.

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Oppi. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s