Kuka on kristitty?

Apostolien aikana kristittynä pidettiin henkilöä, joka uskoi ihmisen kristuksen Jeesuksen kuolleen ristillä ja Jumalan herättäneen hänet ylös kuolleista. Nykyään kristityksi sanovat itseään ne henkilöt, jotka eivät usko Jeesuksen kuolleen ristillä ja Jumalan herättäneen häntä ylös kuolleista. He uskovat sen sijaan, että Jeesus on itse se Jumala, jonka olisi pitänyt herättää hänet kuolleista, ja että hän ei kuollut ristillä, vaan lähti Henkenä ulos ruumiistaan ja palasi siihen takaisin kolmantena päivänä. Kristittyinä pidetään siten nykyään ihmisiä, jotka eivät usko evankeliumia ja nämä ”kristityt” eivät puolestaan pidä kristittyinä niitä, jotka uskovat evankeliumin!

Vaikka nämä harhaoppiset ja eksyneet ihmiset eivät ole apostolien opetuksen ja Jeesuksen kristuksen ja Jumalan sanan todistuksen mukaan lainkaan kristittyjä, niin emme langeta heistä silti kadotustuomiota. Me jätämme Jumalalle viimeisen sanan ja annamme hänen tuomita oman kansansa ja tämän maailman oikein Kristuksen tulemuksessa ja sen jälkeen. Me uskomme siihen, että suuressa Babylonissa on vielä muutamia Jumalan kansaan kuuluvia veljiä ja sisaria, jotka eivät pidä sokeasti totena kaikkia katolisten isien valheita Jumalaa ja Kristusta koskevassa opetuksessa. Heitä on todellakin vain hyvin vähän verrattuna noin kahteen miljardiin nimeltään kristittyyn ihmiseen.

Harhaoppiset sanovat uskovansa siihen, että isä Jumala on herättänyt kuolleista poikansa Jeesuksen niin kuin kirjoituksissa opetetaan, mutta mikä on totuus heidän opetuksestaan ja selityksistään? Millä tavalla katoliset selittävät Jeesuksen kuoleman jälkeisiä tapahtumia? Näin:

Jeesus lähti Jumalana (Henkenä) ulos ruumiistaan, joka kävi elottomaksi. Jeesus meni Jumalana (Henkenä) alas tuonelaan ja vei sieltä ihmisten sieluja/henkiä saalinaan mukanaan taivaaseen/paratiisiin isän Jumalan tykö. Jeesus palasi kolmantena päivänä Jumalana (Henkenä) takaisin elottomaan ruumiiseensa.

Mihin tuossa tarussa tarvitaan isää Jumalaa? Palauttamaan ”Poika” takaisin ruumiiseensa?

Missä on ihminen kristus Jeesus tuossa tarussa?

Niin kuin katolisista taruista käy selvästi ilmi, eivät katolisessa uskossa olevat pidä totena evankeliumia. Jumala ei ole herättänyt Jeesusta kristusta kuolleista, koska Jeesus kristus on itse Jumala eikä tarvitse ketään toista Jumalaa itseään kuolleista herättämään. Jeesus kristus ei ole katolisen tarun mukaan edes kuollut niin kuin ihmiset kuolevat (”nukkuvat” tietämättä mistään mitään), joten Jumalan ei ole tarvinnut häntä kuolleista herättää ja niin kuin edellä osoitettiin, ei isä Jumala ole herättänyt katolisten tarujen mukaan poikaansa ylös kuolleista vaan Poika on palannut elottomaan ruumiiseensa Jumalana omin avuin ja voimin takaisin. Ihmistä kristusta Jeesusta ei katolisissa taruissa mainita lainkaan, koska ihminen kristus Jeesus ei sovi katoliseen oppiin välimieheksi Jumalan ja ihmisten välillä! (1Tim 2:3-7; Room 5:10-21; 1Kor 15:12-24)

Katolisessa uskossa olevat perustelevat näkemyksiään epäraamatullisella opetuksella sielun kuolemattomuudesta. Kristillinen käsitys ihmisen elämän jatkumisesta ruumiin kuoleman jälkeen henkenä/sieluna kuolleiden valtakunnassa (manala, tuonela) tai taivaassa (paratiisissa) on alkujaan pakanallinen uskomus, joka on siirtynyt katolisen kirkon kautta kristikuntaan. Sitä ennen juutalaiset fariseukset olivat omaksuneet sen Babylonian pakkosiirtolaisuudessa ja kreikkalaisilta, niin että he pitivät niitä taruja totena, samoin kuin juutalaisten omia taruja, joista Lois Ginzberg kertoo kirjassaan ”The Legends Of The Jews”. Jeesus ja apostolit eivät pitäneet totena juutalaisten taruja, vaikka saattoivat käyttää niitä apunaan opetuksessa, nuhtelussa, varoituksessa ja kehotuksessa. (Luuk 16:19-31; 2Tim 3:8; Jda 1)

Kun ”katoliset” sanovat, että Jeesus on Jumala, niin he kieltävät samalla sen, että Jeesus kristus on ihminen.

Kun areiolaiset sanovat, että Jeesus on alas taivaasta henkenä Marian kohtuun tullut isää alempi luoja-jumala (demiurgi), niin he kieltävät samalla sen, että Jeesus kristus on ihminen.

Kun Jehovan todistajat sanovat, että Jeesus on ylienkeli Miikael, niin he kieltävät samalla sen, että Jeesus kristus on ihminen.

Kun kristitty sanoo, että Jeesus kristus on ihminen, jonka Jumala on herättänyt kuolleista ja korottanut kaikkien luotujen herraksi sen jälkeen, niin hän tunnustaa uskovansa evankeliumin ja Jumalan sanan todistuksen Jumalan pojasta Jeesuksesta kristuksesta ja hänen isästään, Jumalasta. (Luuk 24:40-48; Apt 2:12-42; 3:19-26; 4:24-31; 10:34-48; 13:13-52; 17:22-31; jne.)

Kuka on kristitty?

Opillisesti määriteltynä kristitty on se henkilö, joka uskoo, että Jumala on herättänyt kuolleista poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen.

Moni ”katolisessa uskossa” oleva, areiolainen tai Jehovan todistaja saattaa sanoa pitävänsä totena tuon väitteen, mutta kun heidän opetustaan ja selitystään tutkitaan tarkemmin, niin he eivät uskokaan sitä, mitä väittävät uskovansa: he eivät usko evankeliumia. He sanovat, että ”Jumala on herättänyt kuolleista ainosyntyisen Poikansa Jeesuksen”, mutta eivät huomaa sitä, kuka se Jumala on! Onko hän ”pyhä kolmiyhteinen Isä ja Poika ja Pyhä Henki?” Ei. Hän on isä Jumala ja isä yksin, eikä kukaan muu! (Efe 1:17-23; Gal 1:1-13)

Isä on herättänyt kuolleista poikansa Jeesuksen kristuksen, joka on ihminen, ei enkeli tai isää alempi luoja-jumala, demiurgi! (Hebr 2:5-18; 5:4-11; 13:20-21; 1Kor 15:12-24) Isä herätti kuolleista poikansa Jeesuksen henkensä kautta, jonka kautta hän on tekevä eläviksi myös meidän kuolevaiset ruumiimme, jos hänen omiaan olemme! (Room 8:9-16) Jeesus meni siinä yhdessä ja samassa pyhässä hengessä kuolleista heräämisen jälkeen saarnaamaan vangituille hengille, ei kuolleiden ihmisten sieluille! (1Piet 3:18-20) Se, missä nämä muinoin tottelemattomat ”henget” (enkelit, riivaajat) majailivat, jääköön sanomatta (saatat sen arvata).

Katoliset uskovat taruja, joiden mukaan Jeesus on Jumala eikä kuollut ristillä vaan meni Henkenä tuonelaan, otti sieltä saaliikseen ihmisten henkiä/sieluja ja vei ne isän tykö paratiisiin/taivaaseen ja palasi kolmantena päivänä takaisin elottomaan ruumiiseensa. Areiolaiset ja Jehovan todistajat uskovat nuo samat katoliset tarut, mutta areiolaisten mielestä Jeesus on isää alempi luoja-jumala (demiurgi) ja Jehovan todistajat sanovat, että Jeesus on ylienkeli Miikael. He eivät usko sitä, että Jeesus kristus on ihminen eikä mitään muuta.

Kukaan näihin ryhmiin kuuluva ei usko sitä, että Jeesus kristus on ihminen, jonka Jumala on herättänyt kuolleista. He eivät ole siten opillisesti määriteltynä kristittyjä, mutta Jumalan lapseutta ei arvioida pelkän opillisen ymmärryksen mukaan. Jos joku opillisesti erehtynyt elää Jumalan tahdon mukaan ja hänellä on se elämä, jonka Jumala lapsilleen kristuksessa Jeesuksessa antaa, niin hän on elämän todistuksen kautta kristitty, mutta opillisesti oikeassa oleva ei sitä välttämättä ole, jos elää synnissä ja rikkoo jatkuvasti Jumalan tahtoa vastaan.

Miten voidaan testata helposti se, onko joku opillisesti määriteltynä kristitty vai ei?

Kysytään häneltä, uskooko hän siihen, että Jumala on herättänyt kuolleista poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen? Jos hän vastaa ”Kyllä!” niin kysytään häneltä sitten:

”Uskotko, että Jeesus lähti Henkenä ulos ruumiistaan, kävi saarnaamassa tuonelassa vankeudessa oleville ihmisten hengille, vei heidän sielunsa saaliina isän tykö paratiisiin samana päivänä, jona hän kuoli ja palasi lopulta Henkenä takaisin ruumiiseensa?”

Jos hän vastaa ”Kyllä!” niin hän ei ole opillisesti määriteltynä kristitty. Hän ei usko Raamatun ilmoitusta siitä, että Jeesus kristus on ihminen ja Jumala on herättänyt hänet ylös kuolleista. Hän on korvannut evankeliumin katolisilla taruilla, joita pitää totena. Jos Jeesus olisi lähtenyt Henkenä ulos ruumiistaan ja palannut siihen takaisin, niin hän ei olisi ihminen, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista!

Jeesus ei voi olla yhtä aikaa Jumala, joka on herättänyt hänet kuolleista, ja ihminen, jonka hän on herättänyt ylös kuolleista! Jeesus ei voi olla yhtä aikaa ihminen ja kaiken luonut Jumala! Hän voi olla vain jompaa kumpaa, ei molempia! Jos sanot häntä ihmiseksi, niin kiellät hänen olevan kaiken luonut Jumala! Jos sanot hänen olevan kaiken luonut Jumala, niin kiellät hänen olevan ihminen! Et voi pitää totena molempia väitteitä yhtä aikaa ja uskoa ristiriidattomasti Jumalaan ja Kristukseen, jotka ovat kaksi eri olevaista, eivät yhden ja saman Jumalan kaksi eri ”luontoa” (Kristuksen kaksiluonto-oppi)!

Jos Jeesus olisi lähtenyt Jumalana (Henkenä) ulos ruumistaan ja käynyt tuonelassa olleiden ihmisten luona, ja palannut ruumiiseensa Jumalana (Henkenä), niin silloin isä Jumala ei ole herättänyt häntä ylös kuolleista! Ymmärrätkö tämän asian? Jumalaa ei kenenkään toisen Jumalan tarvitse herättää kuolleista, koska Jumala ei iankaikkisena Henkenä edes kuole! Jos Jeesus kristus olisi iankikkinen kaiken luonut Jumala, niin isä ei olisi herättänyt häntä kuolleista vaan hän olisi ITSE PALANNUT ELOTTOMAAN RUUMIISEENSA ilman isän osuutta hänen ”kuolleista heräämiseensä”!

”Kuolleista herääminen” tarkoittaa tässä yhteydessä ruumiin ylösnousemusta siten, että Jumala lähettää siihen elämän hengen ja tekee sen eläväksi jälleen. (Ilm 11:11) Kuolleista herääminen ei ole sitä, että joku tulee Henkenä (tai henkenä) alas taivaasta ja palaa takaisin elottomaksi käyneeseen ruumiiseensa! (1Tess 4:13-17; 1Kor 15:12-53; Fil 3:20-21; Luuk 24 ja kaikki evankeliumit ja Apostolien tekojen ja kirjeiden todistus siitä, miten isä on herättänyt kuolleista poikansa Jeesuksen ja tehnyt hänestä jälleen elävän henkensä kautta) Eksyneet eivät tunnusta Jeesusta ihmiseksi, joka on kuollut ja jonka isä Jumala on herättänyt ylös kuolleista! He julistavat toista ”kirottua evankeliumia”, joka ei voi ketään pelastaa. (Gal 1:1-13)

Näin helppoa on tarkistaa se, onko joku opillisesti määriteltynä kristitty vai ei. Se ei kuitenkaan takaa kenellekään sielun pelastumista, että hän on opillisesti oikeassa tässä asiassa. Jos elämä ja teot todistavat Nasaretilaisen Jeesuksen antamia korkeita elämänohjeita ja käskyjä vastaan, niin sellainen ihminen on mahdollisesti matkalla kohti ikuista tuhoa, vaikka olisi ymmärtänyt täysin oikein kaikki Jumalaan ja Kristukseen liittyvät opit ja muut Raamatun opit, mutta ”elämä” puuttuu häneltä siitä huolimatta.

Iankaikkinen elämä ei ole jonkin opin totena pitämistä. Se on sitä elämää, jonka Jumala vaikuttaa henkensä kautta omissa lapsissaan ja sen hengen vaikutuksesta tapahtuva muutos Kristuksen kaltaiseksi ”sisäisen ihmisen” puolesta. (2Kor 3:17-18; Room 2; Tiit 3; 1Tess 2; jne.) Jumalan ja hänen poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen tunteminen (Joh 17:3), ei ole jokin oppi: se on elävä yhteys isän ja pojan kanssa pyhässä hengessä. (1Joh 1:1-7; Joh 14:14-24; 17:11, 20-23; 1Kor 6:17) Se on Jumalan ja Kristuksen luonteen laadun tuntemista: Jumalan ja Kristuksen äänen kuulemista, muutosta kohti yhä lisääntyvää Kristuksen kaltaisuutta.

Harhaoppisten ja etenkin katolisessa harhassa olevien mielestä iankaikkinen elämä on sen asian totena pitämistä, tietämistä ja ymmärtämistä, että Jumala on kolmiyhteinen Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja että Kristus on yhtä aikaa ihminen ja kaiken luonut Jumala olematta silti ihmisenä eri olento ja olevainen kuin Jumala. Jos joku ymmärtää ja käsittää tämän sisäisesti ristiriitaisen opin, niin hän on ainoa katolisen mysteerin ymmärtävä ja käsittävä ihminen koko maailmassa ja maailman historiassa. Koska kolmiyhteisen jumalan oppi ja Kristuksen kaksiluonto-oppi ovat mahdottomia ymmärtää ja mahdottomia käsittää – ne eivät avaudu ymmärrykselle eikä järki voi niitä käsittää – niin miten niiden ymmärtäminen ja käsittäminen voisi olla pelastumisen ehto?

Pelastuminen ei ole kiinni ihmisen ymmärryksestä ja tiedon määrästä vaan siitä, että Jumala pelastaa hänet yksin armosta, antamalla hänelle synnit anteeksi ja herättämällä hänet ylös kuolleista ja antamalla hänelle ikuisesti katoamattoman ja kuolemattoman ruumiin. Lapsikin voi pelastua Raamatun kirjoitusten mukaan, mutta jos kolmiyhteisen jumalan opin ja Kristuksen kaksiluonto-opin ymmärtäminen olisi pelastumisen ehto, niin miten lapset ja nuoret ja vähemmän älykkäät ihmiset voisivat pelastua, kun edes maailman oppineimmat teologit eivät ole koskaan ymmärtäneet näitä katolisia mysteerejä?

Lapsi voi ymmärtää sen, että Jeesus oli vanhurskas mies, joka ei tehnyt syntiä, ja että hän kuoli ristillä ja että Jumala herätti hänet kuolleista, niin että Jeesus elää nyt isän Jumalan luona taivaassa eikä kuole enää koskaan. Lapsi ymmärtää sen, kun hänelle sanotaan, että Jeesus kristus on ihminen ja hänen isänsä on Jumala, mutta lapsi ei voi ymmärtää sitä, että Jeesus kristus on ihminen ja kaiken luonut Jumala yhtä aikaa, mutta hän ei ole kaksi eri olevaista ja kaksi eri henkilöä (persoonaa), vaan hän on yksi ainoa persoona, Kristus. Tätä asiaa eivät voi ymmärtää edes korkeasti koulutetut aikuiset ihmiset, joten miten ihmeessä sen asian totena pitäminen voisi olla pelastumisen ehto?

Jos ajatellaan jonkin ihmisessä olevan tai häneen liittyvän ominaisuuden tai teon tai uskon tai uskon puutteen vaikuttavan pelastumiseen, niin se ei ole niinkään jonkin opetuksen totena pitämistä kuin sen totena pitämistä, että Jumala on herättänyt kuolleista poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen. Se, mikä vaikuttaa pelastumiseen, on ihmisen sydämen asenne ja hyvyys tai pahuus; jos sydän on paha, niin ihminen ei voi pelastua, ellei muutu toisenlaiseksi sydämeltään. (Matt 12:33-37; Room 2; Tiit 2:11-3:7)

Jos ihminen on epärehellinen, kiero ja ovela, ja vielä valehtelija sen kaiken lisäksi, niin miten hän voisi pelastua? Itsensä pettävä ja valheen totena pitänyt selittää ummet ja lammet todistaakseen väkevän eksytyksen Raamatun ilmoittamaksi totuudeksi, mutta joutuu tuhoon, samoin kuin häntä seuraavat eksytetyt sielut. (2Tess 2) Katso siis tarkoin, miten uskot ja kuule, mitä Henki seurakunnalle sanoo. On aika lähteä ulos suuresta Babylonista ja erota portosta! (Ilm 1-3 ja 17-18) On aika hylätä katolisten isien kehittämät harhaopit kolmiyhteisestä jumalasta ja ikuisesta piinahelvetistä! Teet opetuksellasi Jumalasta saatanaa pahemman eksyttäjän ja valehtelijan, jos pidät niistä kiinni!

Kolmiyhteisen jumalan opin ja Kristuksen kaksiluonto-opin sanominen helpoksi ymmärtää ja käsittää, on suora valhe, sillä kukaan ei sitä ymmärrä ja käsitä – ei edes uskon kautta, sillä uskon kautta ymmärtäminen ei ole järjettömien ja sisäisesti ristiriitaisten väitteiden totena pitämistä. Jeesus on joko ihminen tai kaiken luonut Jumala, mutta ei molempia. Jeesus on joko ihminen tai isää alempi luoja-jumala, demiurgi, mutta ei molempia. Jeesus on joko ihminen tai ylienkeli Miikael, mutta ei molempia. Jos joku väittää, että nuo harhaoppiset väitteet (katolisuus, areiolaisuus ja Jehovan todistajien oppi) on mahdollista ymmärtää vain uskon kautta ja hän itse ymmärtää ne, niin hän valehtelee. Miten valehtelija voi pelastua?

Tiivistelmä opista

Se, mitä nykyään sanotaan ”kristinuskoksi”, ei ole Jumalan vaikuttamaa uskoa, joka perustuu Jeesuksen ja apostolien opetuksiin ja käskyihin. Islam ei ole edes ”kristinuskoa”, koska muslimit kieltävät Jeesuksen kuolleen ristillä ja Jumalan herättäneen tämän poikansa ylös kuolleista. Saman asian muuten kieltävät kaikki ne, jotka tappoivat antitrinitaareja ja anabaptisteja. He sanovat tosin uskovansa siihen, että Jumala on herättänyt kuolleista poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen, mutta todellisuudessa he uskovat siten, että Jeesus on itse se Jumala tai sen Jumalan toinen persoona, jonka olisi pitänyt herättää ihminen kristus Jeesus kuolleista. He eivät usko edes siihen, että ihminen kristus Jeesus on kuollut ristillä niin kuin ihmiset kuolevat (eivät tiedä kuoleman jälkeen mistään yhtään mitään), sillä he sanovat Jeesuksen lähteneen Jumalana (Henkenä) ulos ruumiistaan, käyneen tuonelassa saarnaamassa vangituille hengille ja vieneen samana päivänä ihmisten sieluja saalinaan isän Jumalan tykö paratiisiin eli taivaaseen, ja palanneen Jumalana (Henkenä) takaisin elottomaksi käyneeseen ruumiiseensa.

Molemmat kertomukset eivät voi olla totta, sillä ne kumoavat toisensa. Jos Jeesus olisi isän vertainen kaiken luonut Jumala, niin hän ei olisi voinut kärsiä ja kuolla ristillä (Jumala ei voi kärsiä ja kuolla eikä Jumalalla ole lihaa ja verta olevaa ruumista, koska hän on henki), eikä hän olisi Jumalana tarvinnut ketään toista Jumalaa (isää) auttamaan häntä palaamaan takaisin elottomaan ruumiiseensa. Jos siis pidät totena katoliset tarut, niin kiellät sen, että Jeesus kristus on ihminen, ja kiellät siten myös evankeliumin, etkä ole opillisesti määriteltynä kristitty, kun Raamatun kirjoitusten profeetat, Jeesus ja apostolit määrittävät sen, mikä opetus on totuudellista Jumalan sanaa ja mikä ihmisten tai paholaisen ja riivaajien valheita.

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Oppi. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s