Kuka on kristitty?

Apostolien aikana kristittynä pidettiin henkilöä, joka uskoi ihmisen kristuksen Jeesuksen kuolleen ristillä ja Jumalan herättäneen hänet ylös kuolleista. Nykyään kristityksi sanovat itseään ne henkilöt, jotka eivät usko Jeesuksen kuolleen ristillä ja Jumalan herättäneen häntä ylös kuolleista. He uskovat sen sijaan, että Jeesus on itse se Jumala, jonka olisi pitänyt herättää hänet kuolleista, ja että hän ei kuollut ristillä, vaan lähti Henkenä ulos ruumiistaan ja palasi siihen takaisin kolmantena päivänä. Kristittyinä pidetään siten nykyään ihmisiä, jotka eivät usko evankeliumia ja nämä ”kristityt” eivät puolestaan pidä kristittyinä niitä, jotka uskovat evankeliumin!

Vaikka nämä harhaoppiset ja eksyneet ihmiset eivät ole apostolien opetuksen ja Jeesuksen kristuksen ja Jumalan sanan todistuksen mukaan lainkaan kristittyjä, niin emme langeta heistä silti kadotustuomiota. Me jätämme Jumalalle viimeisen sanan ja annamme hänen tuomita oman kansansa ja tämän maailman oikein Kristuksen tulemuksessa ja sen jälkeen. Me uskomme siihen, että suuressa Babylonissa on vielä muutamia Jumalan kansaan kuuluvia veljiä ja sisaria, jotka eivät pidä sokeasti totena kaikkia katolisten isien valheita Jumalaa ja Kristusta koskevassa opetuksessa. Heitä on todellakin vain hyvin vähän verrattuna noin kahteen miljardiin nimeltään kristittyyn ihmiseen.

Harhaoppiset sanovat uskovansa siihen, että isä Jumala on herättänyt kuolleista poikansa Jeesuksen niin kuin kirjoituksissa opetetaan, mutta mikä on totuus heidän opetuksestaan ja selityksistään? Millä tavalla katoliset selittävät Jeesuksen kuoleman jälkeisiä tapahtumia? Näin:

Jeesus lähti Jumalana (Henkenä) ulos ruumiistaan, joka kävi elottomaksi. Jeesus meni Jumalana (Henkenä) alas tuonelaan ja vei sieltä ihmisten sieluja/henkiä saalinaan mukanaan taivaaseen/paratiisiin isän Jumalan tykö. Jeesus palasi kolmantena päivänä Jumalana (Henkenä) takaisin elottomaan ruumiiseensa.

Mihin tuossa tarussa tarvitaan isää Jumalaa? Palauttamaan Poika takaisin ruumiiseensa?

Missä on ihminen kristus Jeesus tuossa tarussa?

Niin kuin katolisista taruista käy selvästi ilmi, eivät katolisessa uskossa olevat pidä totena evankeliumia. Jumala ei ole herättänyt Jeesusta kristusta kuolleista, koska Jeesus kristus on itse Jumala eikä tarvitse ketään toista Jumalaa itseään kuolleista herättämään. Jeesus kristus ei ole katolisen tarun mukaan edes kuollut niin kuin ihmiset kuolevat (”nukkuvat” tietämättä mistään mitään), joten Jumalan ei ole tarvinnut häntä kuolleista herättää ja niin kuin edellä osoitettiin, ei isä Jumala ole herättänyt katolisten tarujen mukaan poikaansa ylös kuolleista vaan Poika on palannut elottomaan ruumiiseensa Jumalana omin avuin ja voimin takaisin. Ihmistä kristusta Jeesusta ei katolisissa taruissa mainita lainkaan, koska ihminen kristus Jeesus ei sovi katoliseen oppiin välimieheksi Jumalan ja ihmisten välillä!

Katolisessa uskossa olevat perustelevat näkemyksiään epäraamatullisella opetuksella sielun luontaisesta kuolemattomuudesta. Kristillinen käsitys elämän jatkumisesta ruumiin kuoleman jälkeen henkenä/sieluna kuolleiden valtakunnassa (manala, tuonela) tai taivaassa (paratiisissa) on alkujaan pakanallinen uskomus, joka on siirtynyt katolisen kirkon kautta kristikuntaan. Sitä ennen juutalaiset fariseukset olivat omaksuneet sen Babylonian pakkosiirtolaisuudessa ja kreikkalaisilta, niin että he pitivät niitä taruja totena, samoin kuin juutalaisten omia taruja, joista Lois Ginzberg kertoo kirjassaan ”The Legends Of The Jews”.

Kun ”katoliset” sanovat, että Jeesus on Jumala, niin he kieltävät samalla sen, että Jeesus kristus on ihminen.

Kun areiolaiset sanovat, että Jeesus on alas taivaasta henkenä Marian kohtuun tullut isää alempi luoja-jumala (demiurgi), niin he kieltävät samalla sen, että Jeesus kristus on ihminen.

Kun Jehovan todistajat sanovat, että Jeesus on ylienkeli Miikael, niin he kieltävät samalla sen, että Jeesus kristus on ihminen.

Kun kristitty sanoo, että Jeesus kristus on ihminen, jonka Jumala on herättänyt kuolleista ja korottanut kaikkien luotujen herraksi sen jälkeen, niin hän tunnustaa uskovansa evankeliumin ja Jumalan sanan todistuksen Jumalan pojasta Jeesuksesta kristuksesta ja hänen isästään, Jumalasta.

Kuka on kristitty?

Opillisesti määriteltynä kristitty on se henkilö, joka uskoo, että Jumala on herättänyt kuolleista poikansa ihmisen kristuksen Jeesuksen.

Moni ”katolisessa uskossa” oleva, areiolainen tai Jehovan todistaja saattaa sanoa pitävänsä totena tuon väitteen, mutta kun heidän opetustaan ja selitystään tutkitaan tarkemmin, niin he eivät uskokaan sitä, mitä väittävät uskovansa: he eivät usko evankeliumia.

Katoliset uskovat taruja, joiden mukaan Jeesus on Jumala eikä kuollut ristillä vaan meni Henkenä tuonelaan, otti sieltä saaliikseen ihmisten henkiä/sieluja ja vei ne isän tykö paratiisiin/taivaaseen ja palasi kolmantena päivänä takaisin elottomaan ruumiiseensa. Areiolaiset ja Jehovan todistajat uskovat nuo samat katoliset tarut, mutta areiolaisten mielestä Jeesus on isää alempi luoja-jumala (demiurgi) ja Jehovan todistajat sanovat, että Jeesus on ylienkeli Miikael. He eivät usko sitä, että Jeesus kristus on ihminen eikä mitään muuta.

Kukaan näihin ryhmiin kuuluva ei usko sitä, että Jeesus kristus on ihminen, jonka Jumala on herättänyt kuolleista. He eivät ole siten opillisesti määriteltynä kristittyjä, mutta Jumalan lapseutta ei arvioida pelkän opillisen ymmärryksen mukaan. Jos joku opillisesti erehtynyt elää Jumalan tahdon mukaan ja hänellä on se elämä, jonka Jumala lapsilleen kristuksessa Jeesuksessa antaa, niin hän on elämän todistuksen kautta kristitty, mutta opillisesti oikeassa oleva ei sitä välttämättä ole, jos elää synnissä ja rikkoo jatkuvasti Jumalan tahtoa vastaan.

Miten voidaan testata helposti se, onko joku opillisesti määriteltynä kristitty vai ei?

Kysytään häneltä, uskooko hän siihen, että Jumala on herättänyt kuolleista poikansa, ihmisen kristuksen Jeesuksen? Jos hän vastaa ”Kyllä!” niin kysytään häneltä sitten:

”Uskotko, että Jeesus lähti Henkenä ulos ruumiistaan, kävi saarnaamassa tuonelassa vankeudessa oleville ihmisten hengille, vei heidän sielunsa saaliina isän tykö paratiisiin samana päivänä, jona hän kuoli ja palasi lopulta Henkenä takaisin ruumiiseensa?”

Jos hän vastaa ”Kyllä!” niin hän ei ole opillisesti määriteltynä kristitty. Hän ei usko Raamatun ilmoitusta siitä, että Jeesus kristus on ihminen ja Jumala on herättänyt hänet ylös kuolleista. Hän on korvannut evankeliumin katolisilla taruilla, joita pitää totena. Jos Jeesus olisi lähtenyt Henkenä ulos ruumiistaan ja palannut siihen takaisin, niin hän ei olisi ihminen, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista.

Näin helppoa on tarkistaa se, onko joku opillisesti määriteltynä kristitty vai ei.

Hakemistoon

Advertisements
Kategoria(t): Oppi. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.