Todisteita nuoren maan kreationismia vastaan

Kokoamme tähän todisteita nuoren maan kreationismia vastaan. Tässä esitetyt todisteet ovat kansantajuisia maalaisjärjen päätelmiä, joiden perustus on luonnontieteellisen tutkimuksen tuloksissa ja niistä tehdyissä johtopäätöksissä.

Moni lukija ei ymmärrä tieteellistä tekstiä ja monimutkaisia laskelmia, joten esitämme asiat hyvin yksinkertaisella tavalla, niin että jokainen voi ne ymmärtää. Luonnontieteisiin perehtyneille on jo olemassa tieteellisiä julkaisuja, joista he voivat asioita tarkistaa, joten kartamme tieteellisen kielen ja vaikeatajuisten perustelujen käyttöä tässä kirjoituksessa.

Jos olet kiinnostunut tieteellisistä julkaisuista tai niihin kantansa perustavista lähteistä, niin suosittelemme vanhan maan kreationistien sivuja internetissä. Ateisteilla ja agnostikoilla on myös hyviä tieteellisiä julkaisuja ja lehtiartikkeleita näistä aiheista, mutta koska heidän pyrkimyksensä ei ole löytää totuutta vaan kieltää älykäs suunnitelma ja luoja kaiken takana, niin emme vetoa niihin julkaisuihin. Tieteisiin perehtyneet tutkijat ovat tietoisia niistä joka tapauksessa.

Nuoren maan kreationisteja saattaa kiinnostaa se seikka, että yksi heidän oppi-isistään eli Älykkään suunnitelman idean (ID-teorian) kehittäjä William Dembski on vanhan maan ja vanhan elämän kannalla. Linkitämme sen vuoksi myös hänen uraansa koskevaan Wikipedia-tiedostoon ja hänen kirjoittamaansa lehtijulkaisuun koskien vanhan maan ja vanhan elämän teorian yhdistämistä ”raamatulliseen” uskoon.

Vanhan maan kreationismia netissä

Kuun ja maapallon kraatterit

Jos kuussa ja maapallolla olevat meteoriittien aiheuttamat kraatterit olisivat syntyneet 4500–6000 vuotta sitten hyvin lyhyessä ajassa, niin ne olisivat tuhonneet kaiken tai lähes kaiken elämän maapallolla tai niistä olisi säilynyt vähintäänkin perimätietona kertomuksia maapallon eri kansoissa. Koska niitä ei mainita edes Raamatun kirjoituksissa, niin on hyvin epätodennäköistä, että kraatterit olisivat syntyneet meteorien iskuista nykyihmisen vielä eläessä.

Jäljelle jää siten vain kaksi tulkintaa selitykseksi kraatterien alkuperästä ja niiden synnyn ajankohdasta: kraatterit eivät ole syntyneet meteoriittien iskuista tai sitten ne ovat syntyneet hyvin kauan aikaa sitten, jo ennen ihmisen ilmestymistä maapallon pinnalle. Nykyisen tietämyksen mukaan kraatterit ovat syntyneet meteoriittien iskuista paljon ennen kuin ihminen luotiin. Niiden iskujen seurauksena oli monien lajien häviäminen maan päältä: sukupuuttoon kuoleminen.

Mannerten synty ja leviäminen eri puolille maapalloa

Nykyisen tietämyksen mukaan nykyiset mantereet ovat eronneet muinaisesta jättimantereesta Pangeasta hyvin hitaasti ja hyvin pitkän ajan kuluessa. Mannerlaatat liikkuvat hitaasti ja niiden liike saa aikaan massiivisia maanjäristyksiä, jotka aiheuttavat suurta tuhoa ja eliöiden massakuolemia. Jos mannerlaatat olisivat irronneet Pangeasta 4100–4400 vuotta sitten ja siirtyneet nykyisille paikoilleen lyhyen ajan kuluessa, niin se olisi tuhonnut kaiken tai lähes kaiken elämän maan päältä. On varmaa, että Nooa perheineen ja heidän jälkeläisensä eivät olisi selvinneet sellaisesta katastrofista, niin kuin eivät ne eläimetkään, jotka he kertomuksen mukaan arkissa pelastivat.

Jäljelle jää kaksi selitystä mannerten nykysijainnille.

  1. Mitään jättimannerta ei ole ollut, joten mantereet eivät ole eronneet siitä ja siirtyneet nykyisille paikoilleen. Mantereet ovat olleet alusta asti nykyisillä paikoillaan.
  2. Mantereet ovat eronneet muinaisesta jättimantereesta hyvin hitaasti (miljoonien vuosien aikana) ja maapallo on hyvin vanha sen sijaan, että se olisi luotu vain noin kuusituhatta vuotta sitten.

Jos jättimannerta ei olisi ollut ja Nooan ajan tulva olisi ollut globaali, niin että vain ne eläimet selvisivät, jotka olivat arkissa, niin miten ne olisivat voineet päätyä nykyisille mantereille noin 4500 vuoden aikana, jotka ovat kuluneet oletetusta globaalista vedenpaisumuksesta? Niiden olisi täytynyt siirtyä Araratin vuorelta (nykyisestä Turkista) lyhyessä ajassa tuhansien kilometrien päähän valtamerten yli nykyisille asuinsijoilleen, koska kaikki muilla mantereilla eläneet maalla elävien eläinlajien yksilöt olisivat kuolleet sukupuuttoon paitsi Nooan arkissa olleet. Jos jättimanner oli olemassa vielä globaalin vedenpaisumuksen aikana ja se olisi jakautunut nopeasti nykyisiksi mantereiksi, niin sekään ei selitä erilaista kasvi- ja eläinlajistoa eri pituusvyöhykkeillä.

Miten on selitettävissä lajien muuntuminen ja sopeutuminen ympäristön muutoksiin niin lyhyessä ajassa? Sen seurauksena kullakin mantereella ja saarella on nyt omalaatuinen eliöstö, jota ei tavata muualla maapallolla (esim. Antarktis ja Arktis, Australia, Etelä-Amerikka, jne.)? Kaikkien eläinlajien olisi pitänyt olla lämpimien alueiden lajeja ennen vedenpaisumusta, jos Raamattu olisi kirjaimellisesti totta ja kaikki nykyiset eläinlajit olisivat peräisin Nooan arkista. Edes kasvien jako lämpimän ja kylmän vyöhykkeen kasveihin ei selity Raamatun kirjoituksilla.

Nuoren maan kreationisteilla ei ole järkeviä vastauksia näihin kysymyksiin. He perustelevat kaiken ”Jumalan tekemällä ihmeellä”, jolla ei ole mitään tekemistä luonnontieteellisen tutkimuksen ja luonnosta tehtyjen havaintojen tai tieteellisten teorioiden kanssa. Heidän väitteensä perustuvat puhtaasti uskoon ja Raamatun virheelliseen kirjaimelliseen tulkintaan. He ovat hylänneet tieteelliset faktat ja johtopäätökset, koska eivät voi hylätä uskoaan ”kirjaimellisesti totta olevaan Raamattuun”, joka on heidän mielestään paras tieteellinen selitys luonnosta tehtyihin havaintoihin ja vertaansa vailla oleva luonnontieteellinen oppikirja. He ovat siis hylänneet tieteen ja perustavat näkemyksensä puhtaasti uskonnolliseen kirjoituskokoelmaan, jonka omaperäistä kirjaimellista tulkintaa pitävät ehdottoman oikeana. Edes ateisti ei sellaiseen pysty.

Nuoren maan kreationistit ovat selittäneet mannerten jakautumista Raamatun jakeella 1Moos 10:25. Siinä ei puhuta mitään mannerten eroamisesta jättimantereesta ja siirtymisestä hyvin lyhyen ajan sisällä nykyisille paikoilleen. Siinä puhutaan kansojen leviämisestä eri alueille Pelegin aikana. Raamatun kommentaarit ovat tästä tulkinnasta yhtä mieltä. Vasta nykyisenä aikana on alettu selittää kyseistä kohtaa nuoren maan kreationismin tueksi ja selitysten takana on usein tieteestä tietämätön maallikkosaarnaaja. Tieteellisen totuuden tai maailmanhistorian kanssa tällä väitteellä ei ole mitään tekemistä.

Jos mantereet olisivat siirtyneet parissa sadassa tai muutamassa kymmenessä vuodessa nykyisille paikoilleen, niin se olisi aiheuttanut kaiken tai lähes kaiken elämän häviämisen maapallolta siitä aiheutuneiden maanjäristysten, tsunamien ja laavapurkausten johdosta. Nooan suku olisi hävinnyt maan päältä eikä Raamattua olisi koskaan kirjoitettu. Siten itse Raamattu todistaa mainittua tulkintaa vastaan! Vain järkensä menettäneet fundamentalistit ja ”Jumalan tekemään ihmeeseen” vetoavat väittävät päinvastaista. Heidän mielestään Jumala siirsi vastoin luomiaan luonnonlakeja mantereet nopeasti nykyisille paikoilleen, minkä jälkeen lajit sopeutuivat hyvin nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin kuten vuodenaikojen vaihteluun ja erityisen kylmään säähän napa-alueilla.

Vuoristojen synty

Vuoristot ovat syntyneet hyvin pitkän ajan kuluessa mannerlaattojen hitaiden siirrosten seurauksena mannerlaattojen törmätessä toisiinsa ja toisen laatan liukuessa toisen alle. Maa kohoaa törmäyskohdissa ja aiheuttaa vuorten synnyn.

Kaikki vuoristot eivät ole yhtä vanhoja. Esimerkiksi Appalakit Yhdysvaltojen itärannikolla on vanhempi vuoristo kuin länsirannikon Kalliovuoret. Tämä näkyy suurempana eroosion vaikutuksena Appalakeilla kuin Kalliovuorilla.

Jos vuoristot olisivat vain kuusituhatta vuotta vanhoja, niin mannerlaattojen olisi täytynyt törmätä toisiinsa niin nopeasti, että siitä aiheutuneet maanjäristykset ja vulkaaniset purkaukset olisivat tuhonneet kaiken tai lähes kaiken elämän maapallolta. Ihmisiä ja suuria maaeläimiä ei olisi enää olemassa.

Jos vuoristot olisivat olleet valmiita Raamatun kuvaaman vedenpaisumuksen aikana, niin veden olisi täytynyt ulottua 8850 metrin korkeuteen tai ainakin lähelle sitä, koska korkein vuori Mount Everest on 8848 metriä meren pinnan yläpuolella. On hyvin epätodennäköistä, että vettä olisi ollut maapallolla niin paljon, että kaikki vuoret ja vuoristot olisivat peittyneet tulvan alle. Sen sijaan on uskottavampaa, että mannerlaatat ovat liikkuneet hyvin hitaasti hyvin pitkän ajan kuluessa, niin että muinaisen meren alla olleita alueita on nyt korkealla vuoristoissa. Tästä syystä vuorilta on löydetty meren elävien fossiileja. Nooan ajan globaalia tulvaa ne eivät todista.

Timanttien ja syväkivien synty

Timantit ovat syntyneet kovassa paineessa 900–1300 º Celsiusasteen lämpötilassa syvällä maankuoren sisällä hyvin pitkän ajan kuluessa. Timantteja voidaan valmistaa nopeasti teollisesti, mutta se ei todista niiden syntyneen nopeasti luonnossa. Teollisesti valmistetut timantit poikkeavat ominaisuuksiltaan luonnon timanteista.

Syväkivet kuten graniitti ovat syntyneet hyvin pitkän ajan kuluessa syvällä maankuoren sisällä kovassa paineessa ja sopivassa lämpötilassa magman jäähtyessä. Geologit ovat yhtä mieltä syväkivien syntytavasta ja iästä lukuun ottamatta nuoren maan kreationisteja. Heidän mielestään Jumala on tehnyt syväkivet yhden 24 tunnin pituisen vuorokauden aikana, vaikka ne näyttävät paljon hitaammin syntyneiltä ja ikivanhoilta.

Radiohiiliajoitus ja muut radiometriset iänmääritykset

Fossiilien ja kiviaineksen tutkimuksessa on käytetty radiohiiliajoitusta ja muita radiometrisiä iänmääritysmenetelmiä (esim. Kalium – Argon ajoitus). Hiilen radioaktiivista isotooppia C-14 on niin vähän jäljellä 60 000 vuoden jälkeen, että sitä vanhempia näytteitä ei voida mitata sillä menetelmällä. Osassa näytteistä ei ole lainkaan jäljellä radiohiiltä. Tämä todistaa sen, että osa näytteistä on sitä vanhempia ja maapallo on vanhempi kuin nuoren maan kreationistit väittävät. Me emme voi silti luottaa täysin radiometriseen iänmääritykseen, koska voimme mitata ainoastaan radioaktiivisten isotooppien määrää (pitoisuuksia), mutta emme niiden ja näytteiden ikää. Voimme olla kuitenkin varmoja, että maapallo ja universumi ovat paljon vanhempia kuin kuusituhatta vuotta, joka on kirjaimellisen fundamentalistisen Raamatun tulkinnan mukaan niiden ikä.

Öljy ja maakaasu

Öljy ja maakaasu ovat syntyneet esihistoriallisten kasvien ja merieliöiden hautauduttua sedimentin alle. Kuumuus ja paine ovat muuttaneet jäännökset nestemäisiksi ja kaasumaisiksi hiilivedyiksi pitkän ajan kuluessa. Vain nuoren maan kreationistit väittävät öljyn ja maakaasun olevan peräisin noin 4500 vuotta sitten tapahtuneen globaalin tulvan seurauksena sedimentin alle hautautuneesta biomassasta. Ainoa perustelu tälle väitteelle on Raamatun kertomus vedenpaisumuksesta ja Nooan arkista. Kaikki tieteellinen näyttö viittaa siihen, että biomassa on peräisin esihistorialliselta ajalta.

Jääkaudet

Pohjoisella pallonpuoliskolla on ollut tutkijoiden mukaan useita jääkausia, joista viimeisimmän arvellaan olleen yli 10 000 vuotta sitten. Vain nuoren maan kreationistien mukaan jääkausia on ollut todennäköisesti vain yksi ja se kesti suhteellisen lyhyen aikaa vedenpaisumuksen jälkeen, niin että jäämaksimi saavutettiin 500 vuotta sen jälkeen ja jääkausi kesti vain 700 vuotta. Jäämaksimi olisi ollut siten noin 1800 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja se olisi päättynyt noin 1600 eaa (+/- 100 vuotta).

Ihmisen historia

Nykyihmisen historia ulottuu tietellisen tutkimuksen ja havaintojen mukaan kauemmaksi kuin vain 4400 vuoden (Nooan ajan tulva) tai 6000 vuoden päähän (Aatamin luominen). Maanviljelystä lienee harrastettu noin 10000 vuotta sitten ja sivistyneitä kirjoitustaidon hallitsevia kansoja ja korkeakulttuureja on ollut olemassa kauemmin kuin vain 6000 vuotta. Jos mannerten erkaneminen, vuoristojen synty ja meteorien iskut olisivat tapahtuneet 4100-4400 vuotta sitten globaalin tulvan jälkeen, niin niistä tapahtumista olisi merkintöjä ja muistitietoa ihmisen historiassa, mutta niistä asioista ei ole mainittu edes Raamatussa, joten miten ne olisivat voineet tapahtua silloin?

Vanhimmat elävät puut

Vanhimpien elävien puiden iäksi arvioidaan liki viisituhatta vuotta. Puiden juuriston ja kloonien iäksi on saatu noin kymmenentuhatta vuotta. Vain nuoren maan kreationistit eivät tunnusta näitä ikämäärityksiä luotettaviksi. Olisivatko muuten puut voineet säilyä elävinä vuoden ajan veden alla? Nooan ajan vedenpaisumus kesti Raamatun mukaan vuoden, joten voisiko maapallolla olla vielä puita, jotka alkoivat kasvaa ennen vedenpaisumusta (ennen 2460–2350 eaa.)?

Grand Canyon ja maakerrostumat

Grand Canyon on muodostunut tutkijoiden mukaan hyvin pitkän ajan kuluessa, samoin kuin siinä ja muualla maapallolla olevat maakerrostumat. Vain nuoren maan kreationistien mukaan ne ovat syntyneet vedenpaisumuksen seurauksena veden pinnan laskiessa nopeasti ja maan tullessa näkyviin veden alta.

Aavikot

Aavikot ovat alkaneet muotoutua tutkijoiden mukaan jopa miljoonia vuosia sitten. Niiden ilmasto on kuitenkin vaihdellut paljon eri aikoina: ne ovat voineet olla välillä vihantia ja välillä kuivempia. Esimerkiksi Sahara on ollut suurelta osin ruohosavannia vielä yli 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Tämä sopii hyvin nuoren maan kreationisteille ja vedenpaisumukseen uskoville, mutta monet muut aavikot ovat kuivuneet paljon kuviteltua globaalia tulvaa ennen. Ne ovat kuivuneet jo tuhansia vuosia ennen oletettua vedenpaisumusta, joten myös aavikot todistavat Raamatun kertomuksia ja niiden kirjaimellista tulkintaa vastaan.

Tähtien valo

Universumi syntyi naturalistisen tieteen mukaan noin 13,7 miljardia vuotta sitten ja sen materia on levinnyt kaukaisiin galaksiin asti. Tähtien valo on kulkenut hyvin pitkän matkan avaruuden halki ennen kuin se näkyy maapallolla. Me emme voi kuitenkaan mitata valon ikää, vaikka voimme mitata sen muita ominaisuuksia. Vaikka emme voi tietää varmuudella universumin ikää ja sitä, kuinka kaukana galaksit ovat, niin voimme olla varmoja siitä, että universumi on yli kuusituhatta vuotta vanha ja se valo, jonka näemme, on peräisin tähdistä eikä jostakin muusta lähteestä.

Onko Jumala luonut kaiken näyttämään vanhalta, vaikka kaikki on nuorta?

Tämä on mielenkiintoinen kysymys, jota nuoren maan kreationisti Scott Pfahler on käsitellyt kirjoituksessaan ”Creationism and the Appearance of Age” The Age of The Earth sivustolla.

Etenkin nuoren maan kreationismin mukaan Jumala loi valmiiksi lisääntymiskykyisiä yksilöitä, joten vaikka ne ovat näyttäneet vanhoilta, on niiden täytynyt olla nuoria heti luomisen jälkeen. Aatami ja Eeva ovat olleet sukukypsiä yksilöitä heti ”synnyttyään”, mutta ikää heillä ei ole ollut päivää enempää. Puut ovat olleet heti luomisen jälkeen korkeita ja lisääntyneet lajinsa mukaan, mutta ne ovat olleet vain päivän ikäisiä. Siitä huolimatta ne ovat näyttäneet vanhoilta ja niissä on ollut oletettavasti vuosirenkaat.

Kun sovellat tätä samaa ajatusmallia kaikkiin maapallon eliöihin ja maapallon sekä universumin rakenteeseen, niin nekin voivat näyttää vanhoilta, vaikka olisivat nuoria, päivän tai muutaman päivän ikäisiä. Vuoristot olisivat hetkessä rakennetut, samoin kanjonit, suuret joet, järvet, valtameret ja syvänteet sekä maalla että merissä. Mantereet olisivat liikkuneet nopeasti, vaikka näyttäisi siltä, että ne ovat liikkuneet hyvin hitaasti. Maailma siis näyttäisi vanhalta, mutta olisi nuori.

Toimisiko Jumala tällä tavalla? Tekisi vanhalta näyttävän maailman, joka olisi nuori? Eikö se olisi harhaanjohtamista ja melkein kuin petosta? Juuri tästä syystä kovin monet eivät ole hyväksyneet tätä ajatusta totuutena, mutta jos maailma olisi nuori ja näyttää silti vanhalta, niin eikö se olisi kuitenkin totuus? Jumala olisi tehnyt nuoren maailman, joka näyttää vanhalta, kun sitä tutkitaan tieteellisesti ja tehdään siitä havaintoja. Olisiko se harhaanjohtamista ja petosta vai ei? Jokaisella on siihen varmasti oma sanansa sanottavana, mutta sen asian pohtiminen ei kuulu tähän kirjoitukseen.

Vanhan maan kreationismissa maailma todella olisi vanha sen sijaan, että se vain näyttäisi vanhalta. Silloin mitään edellä mainitun kaltaista ongelmaa ei olisi olemassa. Voisimme pitää ilman enempiä pohdintoja Jumalaa luotettavana ja suorana, niin että hän ei yritä antaa harhaanjohtavaa kuvaa maailmasta, jonka on luonut.

Erityisesti teistinen evoluutioteoria tulkitsee asiat tällä tavalla. Muiden vanhan maan kreationistien on pidettävä kiinni siitä, että Jumala on luonut valmiit sukukypsät yksilöt, jotka näyttivät ”vanhoilta”, mutta ovat olleet silti heti luomisen jälkeen nuoria. Tämä riippumatta siitä, onko Jumala luonut elävät olennot muutaman päivän sisällä tai vaiheittain pidemmän ajan kuluessa. Jokainen sukukypsä luotu yksilö olisi näyttänyt vanhemmalta kuin heti luomisen jälkeen on ollut.

Elävät olennot ovat kuitenkin eri asia kuin tähdet, kuu ja maapallo. Ne näyttävät vanhoilta ja ovat tieteellisen tutkimuksen perusteella vanhoja, koska luoja on tehnyt ne hyvin kauan aikaa sitten. Universumi ja maapallo eivät ole syntyneet yhdessä päivässä. Jumala on käyttänyt niiden tekemiseen hyvin pitkän aikaa, toisin kuin elävien olentojen luomiseen. Näin siis vanhan maan kreationismin teistisen evoluutioteorian hylänneessä tulkinnassa ajatellaan, mutta hyväksytään samalla se, että elämä on vanhempaa kuin vain kuusituhatta vuotta: se on hyvin vanhaa, mutta me emme tiedä tarkasti sitä, milloin elämä syntyi maapallolle Jumalan luomistyön tuloksena.

Vanhan maan kreationismissa ei tarvitse ottaa kantaa syntiinlankeemuskertomukseen, mutta Raamattuun uskovat joutunevat sen tekemään. Tästä on esimerkkinä William Dembski, joka on vanhan maan kreationisti. Hän uskoo kristittyjen tapaan elävien olentojen kärsimyksen ja kuoleman olevan Aatamin tekemän synnin seurausta. Dembski uskoo silti eläviä lajeja olleen maapallolla paljon ennen ihmisen luomista. Hän ulottaa syntiinlankeemuksen vaikutuksen ajassa taaksepäin samoin kuin Kristuksen syntien sovitus vaikuttaa häntä ennen eläneiden ihmisten sovitetuksi tulemiseen.

Niiden kreationistien ei tarvitse pähkäillä tuollaisia asioita, jotka eivät pidä totena kristittyjen teologisia selityksiä tai eivät perusta näkemyksiään lainkaan Raamattuun. Me näemme sen, että Jumala on luonut ekosysteemin elämän ja kuoleman kiertokulkua varten. Syntiinlankeemuksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että eläimet ja ihmiset kärsivät, vanhenevat ja kuolevat lopulta. Se on luojan suunnitelman tulos, jonka hän on toteuttanut ohjelmoidessaan vanhenemisen ja kuoleman geeneihimme. Hän on sen lisäksi jättänyt meidät erilaisten onnettomuuksien, luonnonkatastrofien, sairauksien ja hengenvaarallisten eliöiden aiheuttamalle vaaralle alttiiksi.

Kärsimys ja kuolema eivät ole siten Aatamin tekemän synnin syytä vaan luojan suunnitelma ja suunnitelman toteutus luotuja olentoja kohtaan, jollaisia me ihmiset myös olemme. Jos tämä kertoo jotakin Jumalan luonteesta, niin kertokoon. Sellainen Jumala, joka aiheuttaa pahimmillaan lyhyen aikaa kärsimystä maailmassa, on paljon parempi kuin kristittyjen palvoma epäjumala, joka jättää kuvakseen luomansa ihmisen kärsimään loputonta tuskaa jossakin helvetin tulikivijärvessä. Kristityt ovat surkuhupaisia puolustaessaan omaa epäjumalaansa, mutta tuomitessaan sen luojan, joka on jättänyt meidät säätämiensä luonnonlakien armoille.

Tällaisissa pohdinnoissa unohtuu usein kaikki se hyvä, mitä meillä luomisen tuloksena on. Elämä ei ole vain kärsimystä, tuskaa ja ahdistusta. Elämä pitää sisällään rakkautta, onnea ja iloa sekä yltäkylläisyyttä, jos se meille vain suodaan. Me voimme kiittää kaikesta hyvästä luojaamme, meidän taivaallista isäämme, ja pahankin otamme häneltä vastaan hylkäämättä häntä, sillä sekin koituu lopulta meidän parhaaksemme. Tämä lyhyen aikaa kestävä kärsimys ei ole mitään verrattuna siihen ikuiseen autuuteen, joka meitä ruumiin ylösnousemuksen jälkeen Jumalan ja Kristuksen yhteydessä odottaa.

Luominen aiheen hakemistoon

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Luominen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s