Aatamin ja Eevan DNA

Raamatun mukaan Eeva tehtiin Aatamin kylkipalasta. Onko tämä osa kertomuksesta tieteellinen kuvaus naisen luomisesta? Ottiko Jumala Aatamista lihaa ja luuta sisältävän kylkipalan, josta kasvatti Eevan? Jos otti, niin miten Eevalla oli naisen sukupuolikromosomit (XX)? Saiko hän ne Aatamilta vai tekikö Jumala ensimmäisen mutaation jo luodessaan Eevan (otti Aatamin XY kromosomiparista X kromosomin ja kopioi sen, niin että Eevan kromosomipari oli XX)? Onko nainen siis mutaation kautta miehestä syntynyt muunnelma?

Ovatko Raamatun kaksi luomiskertomusta tarkoitetut luonnontieteelliseksi kuvaukseksi siitä, miten ja milloin Jumala loi kaiken? Vai onko niillä vain hengellinen merkitys niille, jotka uskovat Raamatun sanoman? Onko Raamattu tarkoitettu tieteelliseksi kuvaukseksi luomisesta ja luonnosta vai onko se hengellinen kirja, jonka tarkoitus on johdattaa sieluja Jumalan tykö ja opettaa heitä tuntemaan häntä – jotta he pelastuisivat ikuiselta kuolemalta ja saisivat elää iankaikkisesti? Mitä kristityt sanovat ja vastaavat tähän?

Useimmat sanovat varmaan, että ”sekä että”, mutta kumpi puoli on ollut Raamatun kirjoittajien mielessä ja Jumalan mielessä, jos hän on kerran kirjoitusten syntyyn henkensä kautta vaikuttanut? Oliko heidän tarkoituksensa kuvata tieteellisen tarkasti luomista vai puhua hengellisten kielikuvien kautta sielujen pelastukseen tähtäävää ”salattua” evankeliumin sanomaa?

Uuden liiton kirjoitusten mukaan evankeliumi on ollut ilmoittamatta Jeesuksen kristuksen kuolleista heräämiseen ja taivaaseen nousemiseen asti, mutta se on ollut esikuvien ja profetioiden kautta ”salatulla” tavalla tai ”kätkettynä” ilmoitettu jo vanhan liiton kirjoituksissa. Lukijat eivät vain ymmärtäneet sitä hengellistä puhetta ennen Jeesuksen selityksiä ja apostolien opetusta.

On selvää, että Raamattu ei ole luonnontieteellinen oppikirja vaan hengellistä puhetta sisältävä esoteerinen kirja, joka paljastaa lukijoille hengellisiä salaisuuksia, jos vain sydämen asenne on oikea ja mieli avoin totuuden löytämiseksi. Muille Raamattu on pelkästään eksyttävä kirja, jonka kirjaimellinen tulkinta johtaa lukijoita harhaan, niin että he eivät opi koskaan totuutta tuntemaan.

Kristityt ja juutalaiset vanhan maan kreationistit eivät pidä Mooseksen ensimmäisen kirjan kahta luomiskertomusta ja niihin viittaavia muita kohtia Raamatussa kirjaimellisena kuvauksena siitä milloin, miten ja missä järjestyksessä Jumala loi kaiken. He ajattelevat niiden olevan pelkästään hengellisiä opetuksia uskoville, joten ne eivät ole ristiriidassa tieteellisen tutkimuksen tulosten ja luonnosta tehtyjen havaintojen kanssa. Raamatun kirjoituksia ei tulisi pitää lainkaan luonnontieteellisinä kuvauksina siitä, milloin, miten ja missä järjestyksessä Jumala kaiken loi. Niistä käy ilmi vain se totuus, että Jumala on kaiken luonut, mutta sitä ei kerrota milloin, miten ja missä järjestyksessä Jumala kaiken loi.

Uskonnoista vapaat ja tieteelliseen tutkimukseen kantansa perustavat kreationistit eivät perusta näkemyksiään Raamatun kirjoituksiin, kun tutkitaan sitä milloin, miten ja missä järjestyksessä Jumala on kaiken luonut. Heidän joukossaan on vanhan maan kreationisteja ja teistiseen evoluutioon uskovia.

Minä pidän maapalloa ja universumia paljon vanhempana kuin nuoren maan kreationistit, mutta en näe teistiselle evoluutiolle olevan kovinkaan paljon todisteita luonnossa. Elämä on silti tieteellisten havaintojen perusteella paljon vanhempaa kuin kuusituhatta vuotta. Tarkkoja ikämäärityksiä ei voida kuitenkaan nykytieteen metodein tehdä, joten en hyväksy sokeasti ateistien ja naturalistien ikämäärityksiä.

Monen kristityn kiinnostuksen aihe on tieteellinen kreationismi ja älykkään suunnitelman idea eli ID-teoria. On omituista, jos Raamattuun uskovilla ei ole halua tutkia tieteellisesti väitteitä, joita he pitävät kirjaimellisesti tosina Raamatussa. Sellainen väite on Eevan luominen. Jos Jumala olisi tehnyt Eevan Aatamin kyljestä ottamasta lihasta ja luusta (kylkipalasta), niin mitä hän silloin tieteellisesti tarkasteltuna teki?

  • Jumala nukutti Aatamin ja suoritti leikkauksen nukutuksen aikana.
  • Jumala otti palan Aatamin kylkilihaa ja -luuta, josta kasvatti ”kloonaamalla” Eevan, Aatamin vaimon.
  • Kloonaaminen on ihmisillä mahdollista nykytieteen valossa ja teoriassa vain naisen munasolusta, joten jos Jumala kloonasi Eevan Aatamin soluista, niin Aatamin olisi pitänyt olla hermafrodiitti, jolla olisi ollut naisen munasarja ja munasoluja, mutta kylkipalassahan niitä munasoluja ei ole, joten…. miten selittää Eevan tekeminen Aatamin kylkipalasta?
  • Koska Aatamilla on täytynyt olla miehen sukupuolikromosomit (XY), niin hänestä kloonatulla ”vaimolla” olisi pitänyt olla myös miehen kromosomit (XY). Koska Eeva ei ollut kuitenkaan mies vaan nainen, jonka sukupuolikromosomit ovat XX, niin tekikö Jumala ”kloonauksessa” mutaation, jonka seurauksena Eevasta tuli nainen? Hänestä olisi pitänyt tulla mies, joten miten selitätte sen, että hänestä tuli nainen? Vai eikö Eeva olekaan klooni Aatamista?

En tiedä, onko tätä aihetta käsitelty aiemmin nuoren maan kreationistien julkaisuissa, mutta tulipahan nyt kysyttyä tätäkin asiaa. Vastaukseksi odotan ”Jumala teki ihmeen” kaltaisia vastauksia, joilla ei ole mitään tekemistä luonnontieteellisen tutkimuksen eikä edes maalaisjärjen kanssa. Fundamentalistinen Raamattu-usko syrjäyttää nämä molemmat. Raamattua hengellisenä oppaana pitävällä ei ole tällaisia ongelmia, koska kertomus Aatamin kylkiluusta on kielikuva seurakunnasta, joka syntyi Kristuksen ruumiin ja veren uhrista Jumalan herätettyä hänet ylös kuolleista ja lähetettyä pyhän hengen. Aatamin ja Eevan syntytavat luomiskertomuksessa eivät ole tieteellinen kuvaus ihmisen luomisesta. Miten Jumala Aatamin ja Eevan tarkalleen ottaen loi: sitä ei tiedetä.

Tieteelliseen tutkimukseen perehtyneet kristityt selittävät Eevan luomisen siten, että Jumala otti Adamin luukudoksesta tarvittavat kromosomit, poisti Y-kromosomin ja kopioi X-kromosomin. Jumala teki siis ohjatun mutaation, jonka seurauksena Eeva sai Aatamilta sukupuolikromosomiparin XX. Tämä selitys ei kuitenkaan riitä tieteelliseksi selitykseksi, sillä Aatamin kylkipala on paljon vähemmän kuin kokonaan valmis nainen. Jumalan olisi siis täytynyt tehdä ihme tai kasvattaa kylkipalasta kokonainen nainen. Tähän ei nykyään pystytä, mutta tieteiskirjallisuudessa kokonaisen ihmisen kasvattaminen osasta ihmisen solukkoa on tuttu asia. Jumalalta se käy käden käänteessä, mutta tieteellisesti sitä ei voida selittää tai tutkia, koska koko oletus perustuu Raamatun kertomukseen eikä luonnosta tehtyihin havaintoihin.

On ilmiselvä asia, että Raamattuun kirjaimellisesti uskovat yrittävät todistaa Raamatun kertomuksia luonnontieteellisiksi totuuksiksi, vaikka tieteellisen tutkimuksen tulosten ja luonnosta tehtyjen havaintojen mukaan ne eivät ole tieteellisiä totuuksia. Tämä johtaa siihen, että hylätään tieteellisen tutkimuksen tulokset ja sanotaan Raamatun olevan joka tapauksessa totta, jolloin tieteen täytyy olla väärässä. Vilpitön ja puolueeton tutkija ei tee tieteellistä perusoletusta Raamatun kertomusten tai minkään uskonnollisen lähteen perusteella. Ei myöskään ateistisen ennakko-oletuksen ja kehäpäätelmän mukaan (ateistinen lähtöoletus on, että ”Jumala/luoja ei ole olemassa, joten…”).

Oikea tapa tehdä tiedettä on antaa havaintojen ja tutkimustulosten puhua puolestaan. Jos ne kumoavat Raamatun kirjaimellisen tulkinnan virheellisenä, niin silloin Raamatun kirjaimellinen tulkinta on virheellinen eikä sitä tule pitää luonnontieteellisenä totuutena. Asia on näin yksinkertainen, mutta kuinka moni Raamattuun uskova on valmis toimimaan tällä tavalla? Helvetin pelko ja yhteisöstä erotetuksi tulemisen pelko estävät tunnustamasta Raamatun kirjaimellista tulkintaa virheelliseksi ja tieteellisen tutkimuksen tulosta totuudeksi.

Geosentrinen maailmankuva oli uskonnollis-filosofinen virhepäätelmä

Vielä 1500-luvulle asti ajateltiin, että aurinko, kuu ja tähdet kiersivät maapalloa, joka on universumin keskus. Tämä geosentrinen eli maakeskinen maailmankuva oli vallassa myös kristinuskossa keskiajalla. Kun Kopernikus osoitti vuonna 1530 julkaistussa teoksessaan Commentariolus, että maa kiertää aurinkoa, niin sen seurauksena maakeskinen maailmankuva hylättiin vähitellen. Silti monet fundamentalistiset kristityt kuten Martti Luther ja luterilaiset pitivät vielä pitkään kiinni maakeskisestä maailmankuvasta vuosikymmenien ajan.

Kopernikuksen selittämää aurinkokeskeistä mallia pidettiin totuuden vastaisena, koska tulkittiin Raamatun opettavan geosentristä mallia. Maakeskisen mallin perusteet olivat antiikin kreikassa, mutta keskiajan kristityt omaksuivat sen ja uskoivat Raamatun kirjoitusten puoltavan sitä näkemystä. He olivat kuitenkin väärässä.

Kun sovitat tuota kristittyjen tekemää virhettä nykyiseen Raamatun ja tieteen väliseen kiistaan, niin saatat huomata Raamatun kirjaimellisen tulkinnan johtavan joissakin tapauksissa pois totuudesta sen sijaan, että se ilmoittaisi totuuden. Niinpä olisi syytä kyseenalaistaa Raamatun kahden luomiskertomuksen ja Nooan ajan kahden vedenpaisumuskertomuksen kirjaimellinen tulkinta. Ovatko ne varmasti ”silminnäkijöiden” kuvauksia tapahtuneista asioista vai eivät? Ovatko ne kirjaimellista Jumalan puhetta muinoin eläneille ihmisille, niin että ne kertovat meille luonnontieteellisiä totuuksia? Vai ovatko ne jotakin muuta, jolloin luonnontieteellisen tutkimuksen tuloksia ja luonnosta tehtyjä havaintoja voidaan pitää totuutena, mutta Raamatun virheellistä kirjaimellista tulkintaa ei?

William Dembski ja vanhan maan kreationismi

Älykkään suunnitelman idean eli ID-teorian merkittävänä uranuurtajana pidetään William A. Dembskiä. Hän on kyseenalaistanut nuoren maan kreationismin ja antanut tukea vanhan maan kreationismille. Dembski väitti nuoruudessaan, että Nooan ajan tulva oli paikallinen tulva Lähi-idässä sen sijaan, että se olisi ollut globaali. Hän muutti mieltään uskonnollisen painostuksen vuoksi ja tunnusti erehtyneensä tässä väitteessään. Ilman uskonnollista painostusta ja yhteisöstä erotetuksi tulemisen pelkoa hän olisi saattanut päätyä toiseen johtopäätökseen.

Me tiedämme varmuudella sen, että Raamattua erehtymättömänä Jumalan sanana pitävät kristityt antavat uskonsa ja kristillisen suuntauksensa mukaisen Raamatun tulkinnan vaikuttaa siihen, millä tavalla he tulkitsevat tieteellisen tutkimuksen dataa ja luonnosta tehtyjä havaintoja. He tekevät kaikkensa saadakseen kumottua tieteellisen tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset, joiden mukaan universumi ja maapallo ovat paljon vanhempia kuin noin kuusituhatta vuotta. He joutuvat toimimaan tällä tavalla sen virheellisen lähtöoletuksen vuoksi, että Raamattu on kirjaimellisesti totta ja kertoo totuuden luonnontieteellisistä asioista. Koska he eivät voi tunnustaa uskonsa vuoksi mitään muuta totuutta, ovat he pakotetut hylkäämään tieteellisen tutkimuksen tulokset ja pitämään totena Raamatun virheellisen tulkinnan sen sijasta. He ovat sulkeneet sillä tavalla itsensä luonnontieteellisten totuuksien tuntemisen ulkopuolelle sikäli kuin Raamatun kirjaimellinen tulkinta on virheellinen ja luonnosta tehdyt tieteelliset havainnot ovat tosia.

Oikea tapa tehdä tiedettä on unohtaa oma maailmankatsomus ja usko, kun tieteellisiä havaintoja ja johtopäätöksiä tehdään. Koska maailma on Jumalan luoma, niin myös maailmasta tehdyt tieteelliset havainnot ja johtopäätökset ovat ”Jumalan ilmoitusta” tai ”puhetta” ihmisille. Tämä luonnosta todettavissa oleva Jumalan sanan ilmoitus ei voi olla kirjoitettua Jumalan sanan ilmoitusta vastaan. Jos luonnosta tehdyt havainnot todistavat jotakin muuta kuin Raamatun kirjaimellinen tulkinta, niin silloin jälkimmäinen on virheellinen ja se tulee hylätä. Jumalan ilmoittama totuus on silloin luonnontieteellisen tutkimuksen tuloksen kautta saatu faktatieto eikä se perustu enää vääristyneeseen uskoon, jossa pidetään totena virheellisiä Raamatun tai jonkin muun ”pyhän kirjan” tai sanoman tulkintoja.

Nuoren maan kreationismi perustuu lähtökohdaltaan Raamatun kirjaimelliseen tulkintaan, ei luonnosta tehtyihin havaintoihin ja luonnontieteellisen tutkimuksen tuloksiin. Kun nämä ovat ristiriidassa keskenään, niin fundamentalistiset kristityt ovat hyökänneet tieteellisiä teorioita ja havaintoja vastaan todistaakseen oman Raamatun tulkintansa olevan totta ja tieteellisesti todistettavissa. Tähän ei ole hyvistä yrityksistä huolimatta pystytty, sillä monet asiat todistavat yhä vielä vanhasta universumista ja vanhasta maasta. Elämäkin on vanhempaa kuin nuoren maan kreationistit sanovat sen olevan. Myös maalaisjärki puoltaa vanhan maan ja universumin teorioita sekä sitä, että elämää on ollut maapallolla kauemmin kuin kuusituhatta vuotta. Vaikka varmoja ikämäärityksiä ei voitaisi vielä tehdä, niin pääsemme lähelle totuutta hylkäämällä virheellisen kirjaimellisen Raamatun tulkinnan. Se on hyvä alku kohti luonnontieteellisten totuuksien löytämistä.

Luettavaa ja lähteitä

Creation Science – Old Earth Ministries

http://www.oldearth.org/

Geology and Creation Science

http://www.oldearth.org/geology.htm

Age of Rock, 100 Reasons the Earth is Old

https://ageofrocks.org/100-reasons-the-earth-is-old/

William A. Dembski, Southwestern Baptist Theological Seminary flood controversy

https://en.wikipedia.org/wiki/William_A._Dembski#Southwestern_Baptist_Theological_Seminary_flood_controversy

Old Earth Creationism and the Fall, artikkeli sisältää kirjan ”The End of Christianity: Finding a Good God in an Evil World” selitystä

http://www.equip.org/article/old-earth-creationism-and-the-fall/

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Luominen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s