Raamatun hengellinen tulkinta tukee vanhan maan kreationismia

Suosittelen, että luomiseen uskovat ihmiset ja etenkin kristityt miettisivät sitä, kuinka paljon he ovat antaneet Raamatun kirjaimellisen tulkinnan vaikuttaa luonnontieteellisestä tutkimuksesta ja luonnosta tehdyistä havainnoista muodostamiinsa johtopäätöksiin ja tulkintoihin. Jos olet rehellinen ja vilpitön tieteen tutkija tai harrastaja, niin et voi antaa uskonnollisten ja ihmisten tekemien kirjoitusten kirjaimellisen tulkinnan vaikuttaa luonnontieteellisiin todennäköisiin johtopäätöksiin. Oletko ajatellut koskaan sitä, että Raamatun kirjaimellinen tulkinta voi johtaa virheellisiin johtopäätöksiin?

Raamattu ei ole luonnontieteellinen oppikirja, joka kertoisi tieteellisen tarkasti sen milloin ja missä järjestyksessä Jumala on luonut kaikkeuden ja maapallolla elävät lajit. Jo maalaisjärki sanoo sen, että mantereet eivät ole jakaantuneet yhdestä suuremmasta mantereesta (Pangea) noin 4400-4100 vuotta sitten hyvin lyhyessä ajassa, jota väitettä jotkut Raamattua virheellisesti tulkitsevat ihmiset pitävät totena. Jae 1Moos 10:25 puhuu ihmisten jakaantumisesta eri kansoihin joko Baabelin kieltenhajaannuksen aikana tai sen jälkeen ja tämä tapahtui Peleg nimisen miehen elämän aikana. Näin sen kohdan ovat kaikki Raamatun selittäjät tulkinneet ennen nykyisen ajan tarkoitushakuiseen virheelliseen tulkintaan syyllistyneitä ”saarnaajia”.

Jos nykyiset mantereet ovat jakaantuneet yhdestä jättimäisestä mantereesta tieteellisten teorioiden mukaan, niin se ei ole voinut tapahtua lyhyessä ajassa nykyihmisen historian aikana. Siitä ei ole mitään kirjallisia tai suulliseen perimätietoon perustuvia kertomuksia jäljellä eikä voisikaan olla. Jos mantereet olisivat eronneet lyhyessä ajassa isommasta mantereesta, niin se olisi aiheuttanut niin suuret maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja tulvat maapallolla, että se olisi tuhonnut kaiken elämän tai ainakin suurimman osan lajeista. Ihminen ei olisi voinut selviytyä siitä.

Ellei tätä virheellistä Raamatun tulkintaan perustuvaa väitettä selitetä jälleen kerran ”Jumalan tekemäksi ihmeeksi”, joka on luonnonlakien vastainen, niin sille ei ole mitään hyväksyttyjä perusteluita. Tuollaiseen selitykseen voidaan päätyä vain tarkoituksellisen ja ilmiselvästi virheellisen Raamatun tulkinnan kautta, kun on tahdottu osoittaa Raamatun kertovan mannerten jakaantumisesta, josta se ei puhu ainakaan tässä nimenomaisessa kohdassa yhtään mitään.

Toinen todiste vanhan maan kreationismin puolesta ovat Marsissa, kuussa ja maapallolla olevat meteoreiden iskuista syntyneet kraatterit. Ne eivät ole voineet syntyä 4000 – 6000 vuotta sitten. Perustelut tälle väitteelle ovat jokseenkin samat kuin edellä. Elämä maapallolla olisi suurelta osin tai kokonaan tuhoutunut, jos sellaisia meteorisateita olisi tapahtunut ennen oletettua Nooan ajan vedenpaisumusta tai sen jälkeen. Eri kansojen historiassa täytyisi olla mainintoja tästä tapahtumasta ja etenkin Raamatun luulisi kertovan siitä, mutta koska nämä maininnat puuttuvat kaikista historiallisista lähteistä, ei väite vaikuta lainkaan uskottavalta.

Kolmas todiste ovat maankuoren ja mannerlaattojen liikkumiseen perustuvat vuoristojen syntymiset. Nekään eivät ole voineet syntyä lyhyessä ajassa ilman Jumalan tekemää yliluonnollista ihmettä, jonka kautta maailma ei olisi tuhoutunut niiden syntyessä nopeasti maapallolle. Tieteellinen todistusaineisto puhuu hitaan vuoristojen kehityksen puolesta, mutta jos kreationisti perustaa näkemyksensä pelkästään Raamatun virheelliseen kirjaimelliseen tulkintaan, niin hän sulkee silmänsä näiltä perusteluilta.

Neljäs todiste vanhan maan kreationismin puolesta ovat timantit ja sellaiset syväkivet kuten graniitti. Ne ovat vaatineet muodostuakseen hyvin pitkän ajan ja suuren paineen riittävässä kuumuudessa maan kuoren sisällä. Jumala on tietysti voinut luoda timantit ja syväkivet ihmeellisellä tavalla alle vuorokaudessa, mutta tieteellisen tutkimuksen mukaan niin ei ole tapahtunut. Raamatun hengellisen tulkinnan mukaan mikään ei ole vanhan maan kreationismia vastaan. Sen tulkinnan mukaan luomisesta kertovia jakeita ei pidä tulkita kirjaimellisesti: niinpä ajanmääritykset ja luomisjärjestys eivät ole luonnontieteellisiä faktoja Raamatussa.

Viides todiste vanhasta universumista on tähtien valon näkyminen maan päällä. Jos tähdet ovat niin kaukana kuin tieteellinen tutkimus osoittaa, ei niiden valon pitäisi näkyä maapallolla. Nuoren maan kreationisti voi tietysti sanoa, että Jumala ”loi tähtien valon” samalla kun loi tähdet, niin että niiden valo näkyy nyt maapallolle. Toinen selitys on se, että tähdet ovat hyvin lähellä sen sijaan, että olisivat kaukana. Vanhan maan kreationismin mukaan tähdet voivat olla hyvin kaukana ja niistä lähtevä valo on tullut maapallolle hyvin pitkän ajan kuluessa. Mitään varmaa ei aikamäärityksistä tarvitse silti sanoa, mutta saamme aikanaan tietää, kuinka kauan sitten Jumala on tähdet ja kosmoksen luonut.

Tieteellisiä todisteita vanhan maan kreationismin puolesta on edellisen listauksen mukaan paljon, mutta nuoren maan kreationismin puolesta vähän. Näyttäisi siltä, että nuoren maan kreationistit ovat antaneet Raamatun kirjaimellisen tulkinnan määrätä sen, miten he suhtautuvat tieteelliseen todistusaineistoon ja luonnosta tehtyihin havaintoihin. Esimerkiksi fossiilit näyttäisivät olevat pikemmin todistus vanhasta elämästä kuin Nooan aikana tapahtuneesta globaalista tulvasta. On silti totta, että fossiilien ikää ei voida nykytieteen keinoin kovin tarkasti määritellä. Erilaiset ikämääritykset perustuvat tutkimusten ja kokeiden tulosten tulkinnan pohjalla olevaan maailmankatsomukseen ja uskoon sen sijaan, että annettaisiin havaintojen puhua puolestaan.

Jos rakastamme totuutta yli kaiken, niin emme anna ”pyhien kirjoitusten” ja ”uskon” tai maailmankatsomuksen määrätä sitä, millä tavalla tulkitsemme tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja luonnosta tehtyjä havaintoja. Me annamme silloin tosiasioiden puhua puolestaan ja uskomme tarvittaessa vanhan maan ja jopa vanhan elämän teorioihin, jos ne ovat todennäköisemmin totta kuin vastakkaiset näkemykset luomisen ajankohdasta ja luomisjärjestyksestä.

Artikkelisarjan seuraavaan osaan

Artikkelisarjan edelliseen osaan

Luomisteoria LT 1.0

Luominen sivun hakemistoon

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Luominen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.