Keskustelusta eri ryhmien välillä

Tilanne ei ole vuosikymmenien saatossa muuttunut.

Raamattuun kantansa perustavat kreationistit ja ateismiin kantansa perustavat naturalistit ovat pysyneet bunkkereissaan. Mitään lähentymistä toisiinsa ei ole tapahtunut, ei myöskään muihin kreationisteihin – havaittavissa on pikemmin etääntymistä ja syvemmälle poteroihin kaivautumista. Kumpikaan ryhmä ei perusta näkemyksiään tieteellisen tutkimuksen dataan ja luonnosta tehtyihin havaintoihin. Molemmat perustavat mielipiteensä uskoon ja maailmankatsomukseen, joka vaikuttaa koko ajan siihen, millä tavalla havaintoja ja ilmiöitä tulkitaan.

Lieneekö totta sekin sana, että ”ei ole mitään keskusteltavaa”. Siltä näyttää. Kynnys pitää mahdollisena aineen ulkopuolisen toimijan eli älykkään hengen olemassaolo on liian suuri ylitettäväksi naturalisteille ja ateisteille. Kynnys tunnustaa Raamatun inhimillinen luonne ja erehtyväisyys sekä sen kirjoitusten siitä johtuva pätemättömyys tieteellistä totuutta etsittäessä on fundamentalistille ylitsekäymätön. Tämän vuoksi lienee paikallaan sanoa ”ei ole mitään keskusteltavaa” ja pysytellä visusti oman suojamuurin takana, että ”minä en vain paljastuisi erehtyneeksi” ja jotta oma ”maailmankuvani ei murenisi”.

Maailmankatsomuksesta kiinni pitäminen estää näkemästä tieteellistä totuutta, joka on kaikille ilmeinen. Luoja on luonut lajit olemassaolon kamppailua varten elämän ja kuoleman kiertokulussa. Se on suunnittelun ja älykkään toteutuksen tulos, jonka seurauksena luonnonlait ja säädetyt rajat estävät lajien sisäisen muuntelun johtavan ns. makroevoluutioon. Evoluutiota ei tapahdu. Sen sijaan tapahtuu lajien rappeutumista surkastumien ja tautiperimän kasvun kautta, jolloin lajit menettävät geneettistä informaatiota, joka ohjelmoi palautumattomasti monimutkaisia biologisia rakenteita.

Rekombinaation aikaansaamissa muutoksissa tulee aina raja vastaan, jolloin rodun tai kantamuodosta syntyneen ryhmän perimä on aina köyhempi kuin kantamuodon. Kokonaan uusia toimivia biologisia rakenteita ei rekombinaation ja lajin sopeutumisen kautta voi syntyä. Evoluutio ei mene eteenpäin rekombinaation kautta piirunkaan vertaa. Eivät edes mutaatiot todista evoluutioteoriaa paikkansa pitäväksi. Niiden kautta ei synny uutta geneettistä informaatiota, joka ohjelmoisi kokonaan uusia toimivia biologisia rakenteita jo ennestään olevien rinnalle ja lisäksi, mikä olisi edellytys evoluutioteorian edellyttämälle evoluutiolle.

Itse kukin puolueellinen tutkija perustaa näkemyksensä yhä uudestaan uskoon ja maailmankatsomukseen. Vain puolueeton ja uskonnoista sekä ateistisesta maailmankatsomuksesta vapaa tarkkailija voi nähdä sen totuuden, johon tieteellinen tutkimus ja luonnosta tehdyt havainnot johtavat. Mahtaako meitä olla monta ja lisääntyykö meidän määrämme? Sillä ei liene kovin suurta merkitystä, mutta annetaan totuuden puhua puolestaan. Se totuus voidaan löytää tutkimalla luontoa ja universumia puolueettomalla tavalla. Kaikki havainnot puhuvat silloin älykkään suunnitelman ja luomisen puolesta. Jos joku tahtoo sen seurauksena kiittää ja kunnioittaa luojaa, niin se hänelle suotakoon. Muut älkööt häntä sen vuoksi siitä asiasta tuomitko.

Tämä kirjoitus pohjautuu suomi24 ”Kreationismi ja älykäs suunnittelu” palstalla julkaistuihin viesteihin 27.5.2017–2.6.2017, jotka on kirjoittanut nimimerkki cretu—. Keskustelu kävi yllättävän hiljaiseksi noiden edellä olevien kirjoitusten julkaisemisen jälkeen.

Mahtaako se hiljaisuus johtua osaksi siitä, että naturalistit ja ateistit yllättyivät viestien sisällöstä, kun heitä ei uhkailtu ikuisella helvetin tulella tai viimeisellä tuomiolla ja luojan säätämällä ankaralla rangaistuksella, jos he eivät alistu tämän luojan vallan alle ja tunnusta häntä ylimmäksi auktoriteetikseen?

Vai johtuuko se siitä, että heillä on luojan tunnustamisen jälkeen täysi vapaus valita jokin olemassa oleva uskonto tai olla valitsematta ja pitää nämä asiat totena kannattamatta mitään uskontoa? Kukapa tietää?

Yksi on joka tietää, mutta hän ei sitä tietoaan välttämättä muille kerro, ja jos vaikka kertookin, niin hän tekee sen valitsemiensa palvelijoiden kautta, ihmisten suun kautta, jolloin epäuskoiset ja häntä vastustavat ihmiset eivät usko kuulemaansa totuuden sanaa. Näin on ollut kautta aikojen ja on oleva hamaan Kristuksen tulemiseen asti.

Raamattuun kantansa perustavilta kreationisteilta ei voi paljon mitään vastaan tulemista ja kantojen tarkistamista odottaa, koska pelko panee heille paulan: he eivät uskalla kyseenalaistaa omaa korkeinta auktoriteettiaan, Raamattua, jonka muut ihmiset ovat valinneet ja antaneet heille korkeimmaksi auktoriteetiksi, vieläpä sen tulkinnan mukaan, jota nämä muut ihmiset ovat kannattaneet.

Jos tutkija ja tarkkailija olisi vilpitön eikä pelkäisi tulevaa tuomiota, niin hän uskaltaisi nähdä sen savuverhon taakse, jonka fundamentalistinen uskonto on totuuden eteen muodostanut. Vain sillä tavalla olisi mahdollista tulkita oikein tieteellisen tutkimuksen dataa eri aloilta: totuuden löytämiseen eivät riitä vain luonnontieteet vaan niiden lisäksi tarvitaan myös historia, kielitieteet, antropologia, uskontotieteet, filosofia, jne. Vain siten on mahdollista ymmärtää oikein luojaa ja luomakuntaa.

Luomisteoria LT 1.0 (Lue tämä seuraavaksi)

Artikkelisarjan edelliseen osaan

Luominen sivun hakemistoon

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Luominen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.