Ateistien kehäpäätelmät ja olkiukot

Ateistit syyllistyvät perusteluissaan kehäpäätelmiin ja taistelevat itse rakentamiaan olkiukkoja vastaan. He johtavat lukijoita harhaan ja pettävät itseään. Sanomalla, että mikroevoluutio johtaa pitkän ajan kuluessa makroevoluutioon, samaistavat he mikro- ja makroevoluution, vaikka kyse on kahdesta kokonaan eri asiasta. Mikroevoluutio ei voi johtaa kokonaan uusien toimivien biologisten rakenteiden syntymiseen jo olemassa olevien rinnalle ja lisäksi. Lajin sisäisellä muuntelulla (variaatiolla) on rajansa, niin että muutokset koskevat jo olemassa olevien rakenteiden ulkonäköä tai muotoa, mutta niistä ei rakennu uusia rakenteita eikä niiden rinnalle rakennu uusia rakenteita.

Ateisteilla on siis tapana puhua ”evoluutiosta” silloin, kun he tarkoittavat ”evoluutioteoriaa”. He luulevat, että lajin sisällä näkyvät erot yksilöiden ulkonäössä ja käyttäytymisessä ovat todistus evoluutioteorian esittämästä evoluutiosta. Kun he sanovat, että ”evoluutio on tieteellinen fakta”, tarkoittavat he sanoillaan sitä, että ”evoluutioteoria on tieteellisesti todistettu fakta”. Niin kuin edellä on osoitettu, ovat ”evoluutioteoria” ja ”evoluutio” kaksi eri asiaa eikä niitä ole lupa yhdistää toisiinsa harhaanjohtavalla tavalla evoluutioteorian tueksi.

On tietysti totta, että yhden suvullisesti lisääntyvän eliölajin yksilöt poikkeavat toisistaan  jopa huomattavasti sen vuoksi, että yksilöiden perimässä esiintyy vaihtelua olemassa olevien alleelien järjestäytyessä toisistaan poikkeavalla tavalla tai mutaatioiden seurauksena. Se ei todista kuitenkaan evoluutioteoriaa tai evoluutiota todeksi vaan on todistus valmiiksi luodun geneettisen informaation järjestäytymisestä uudella tavalla ja mutaatioista, jotka eivät vie lajin kehitystä ylöspäin tavalla, jonka kautta yksinkertaisista eliölajeista olisi syntynyt monimutkaisempia lajeja. Bakteerit ovat edelleen bakteereja eivätkä ole kehittyneet ihmiseksi ja nykyisten lajien paljoudeksi miljardien vuosien aikana, vaikka jotakin senkaltaista ateistit luulevat totuudeksi.

Ateistit ovat ilmeisesti sitä mieltä, että jos maailmassa on kaksi vähänkin toisistaan perimältään poikkeavaa eliötä, niin se on todistus evoluutioteoriasta. Sitä se ei tietenkään ole. Sen sijaan se on todistus Jumalan viisaudesta ja ajatusten rikkaudesta, kun hän on luonut niin monimuotoisia ja perimältään rikkaita lajeja yksinkertaisten mikrobien rinnalle, elämään samassa ekosysteemissä niiden kanssa ja niiden luonnonlakien mukaan, jotka hän on säätänyt. Eliöt eivät voi poiketa niistä laeista ja myös mutaatiot tapahtuvat niiden sallimissa puitteissa. Sen sijaan, että mutaatiot veisivät kuviteltua evoluutiota eteenpäin (ylöspäin), ovat ne huonontaneet eliöiden kelpoisuutta geneettisen rappeutumisen ja lisääntyvän tautiperimän vuoksi. Vähintä, mitä on tapahtunut, on geneettisen informaation väheneminen biologisten rakenteiden rappeutumisen ja yksipuolistumisen vuoksi. Tämä on tieteellinen fakta, mutta evoluutioteoria ei sitä ole.

Evoluutioteorian esittämä evoluutio ei ole tieteellisesti todistettu fakta. En sano tätä propagandamielessä tai valehdellakseni niin kuin ateistit omia perusteluitaan esittävät. Kyse ei ole siitä, että evoluutioteoria ei tunne kehityksen eri vaiheita, koska itse asiassa kaikki välimuodot puuttuvat fossiileista, eikä kukaan tunne evoluutiota eteenpäin vieviä mekanismeja. Kyse on jo lähtökohdaltaan väärästä perusolettamuksesta, jonka mukaan ”evoluutioteoria on totta, joten…” Sitten tämän väärän perusolettamuksen mukaan selitetään kaikki luonnosta tehdyt havainnot ja tieteellisen tutkimuksen tulosten data tavalla, joka kieltää älykkään suunnitelman ja luomisen. Sama asia toistuu puhuttaessa kaikkeuden ja elämän synnystä. ”Koska kaikki on syntynyt sattumalta itsestään ilman älykästä ohjausta, niin…”

Näin suljetaan silmät siltä tosiasialta, että evoluutioteoria ei ole totta etenkään siinä muodossa, jossa ateistit sen esittävät: SATTUMA on perustava käsite, kun puhutaan niistä mutaatioista, joiden sanotaan vieneen kuviteltua kehitystä (evoluutiota) eteenpäin! Ateistit eivät hyväksy tieteellisenä teoriana edes Jumalan ohjaukseen perustuvaa evoluutiota, koska se ei sovi yhteen heidän maailmankatsomuksensa ja ideologiansa ja arvomaailmansa kanssa. Niinpä heidän on jatkettava tosiasioiden kiistämistä ja pitäydyttävä omissa valheissaan, turmeltuneen ja vilpillisen mielensä vallassa. Heitä ei kiinnosta matemaattinen todennäköisyys sen enempää kuin ID-teoria, jotka molemmat todistavat älykkään suunnitelman ja luomisen puolesta.

Artikkelisarjan seuraavaan osaan

Artikkelisarjan edelliseen osaan

Luomisteoria LT 1.0

Luominen sivun hakemistoon

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Luominen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.