Älykkyys ja oppineisuus tulkintojen takana

Ateistit antavat usein valheellisia tai harhaan johtavia tietoja perustellessaan näkemyksiään. He sanovat mm., että luomiseen uskovat ihmiset ovat vähemmän koulutettuja ja vähemmän älykkäitä kuin evoluutioteoriaan uskovat ja ateistisen maailmankatsomuksen omaavat ihmiset. On totta, että luojaan uskovia on paljon huonosti koulutettujen kehitysmaissa asuvien ihmisten joukossa, mutta länsimaissa korkeasti koulutetuista ihmisistä suurin osa uskoo yhä edelleen Jumalaan sen sijaan, että olisi ateisti. Jumalaan uskovat pitävät totena sen, että kaikki on luotua sen sijaan, että kaikki olisi syntynyt itsestään sattumalta ilman älykästä ohjausta. He uskovat siihen, että elämä ei ole syntynyt itsestään sattumalta elottomasta aineesta vaan Jumala on luonut elämän ja säätänyt luonnonlait, joiden mukaan lajit lisääntyvät ja käyttäytyvät.

Ateistit sanovat, että luonnontieteitä opiskelevien ja opinnoista valmistuneiden joukossa on paljon ateisteja tai agnostikkoja, mutta luomiseen uskovat ovat vähemmistönä. Tämä voi olla totta etenkin Länsi-Euroopassa, mutta muualla maapallolla asia ei ole välttämättä tällä tavalla. Yleinen mielipide ja ateismin lisääntyminen vihervasemmiston kannattajien määrän kasvun ohella ovat lisänneet Länsi-Euroopassa ateistien osuutta luonnontieteitä opiskelevien joukossa, mutta enemmistö ei suinkaan kerro sitä, mikä on totuus. Jos se pitäisi paikkansa, niin silloin Jumala on luonut kaiken, koska enemmistö jopa korkeasti koulutetuista maapallon ihmisistä uskoo niin. Sen sijaan että annettaisiin yleisen mielipiteen tai muotisuuntausten vaikuttaa tehtyihin johtopäätöksiin tai näkemyksiin, niin ne pitäisi muodostaa maailmankatsomuksesta ja uskosta riippumattomalla tavalla. Monet kreationistit eivät ole tässä asiassa sen parempia kuin ateistitkaan.

Ateistit eivät pidä lainkaan tieteenä kreationistien harjoittamaa tieteellistä kritiikkiä ja tieteellistä tutkimusta. Ateistit ovat jo lähtökohtaisesti sulkeneet pois tieteellisen tutkimuksen, sen asiallisen kritiikin ja tieteen harjoittamisen ulkopuolelle kaiken sellaisen, jossa pidetään mahdollisena Jumalan olemassaolo ja luominen, tai väitteet, joiden mukaan evoluutioteoria tai elämän syntyminen itsestään ilman älykästä ohjausta ei ole totta. Vain Jumalan olemassaolon kieltävä ja luomisteoriaa vastustava ”tiede” hyväksytään ”tieteeksi”. Ateistit eivät suhtaudu sen vuoksi vakavasti mihinkään kreationististen tiedemiesten esittämään kritiikkiin ja tutkimustuloksiin vaan hylkäävät epätosina niissä esitetyt väitteet jo lähtökohtaisesti tutustumatta itse aineistoon sen tarkemmin. Semanttisella viisastelulla ja mustamaalauksella tehdään sitten tyhjäksi toisten harjoittama tieteellinen tutkimus ja vastakkaisiin näkemyksiin päätyvän tutkimuksen kritiikki.

Ateistien mukaan luomista tukevat tieteellisen tutkimuksen johtopäätökset ja luonnosta tehdyt havainnot eivät ole ”tiedettä” vaan ne ovat uskonnollista propagandaa, olkihattuja ja suoranaista valhetta. Yksi heistä on sanonut: ”… meillä on vain yksi tiede…”. Tuo on samankaltainen väite kuin ”meillä on vain yksi Jumala”. Silti tieteen harjoittajat ja siihen perehtyneet ihmiset jakaantuvat moniin eri ryhmiin erilaisten näkemysten ja tulkintojensa mukaan, jotka kumoavat toinen toisensa.

Ei ole siis vain yhtä ainoaa totuudellista tieteellistä teoriaa tai näkemystä siitä, miten kaikkeus ja elämä ovat syntyneet, ja mistä lajien monimuotoisuus ja runsaus johtuvat. Niinpä ei ole myöskään ”yhtä ainoaa tiedettä”, joka olisi ”totuus”. Sen sijaan on monia erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja siitä, mikä on ”tieteellinen totuus” näissä asioissa. Väitteiden takana on monia toinen toisensa pois sulkevia perusteluja, joista suuri osa johtuu ihmisen maailmankatsomuksesta tai uskosta sen sijaan, että kyse olisi ”tieteellisestä faktasta” tai ”tieteellisesti todistetusta faktasta”.

Mitä Jumalaan tulee, niin toki ”meillä on vain yksi ainoa Jumala”, joka on totuus ja ilmoittaa totuuden, mutta kuka tai mikä hän on – se on sitten vaikeaa ja jopa mahdotonta todistaa muille tieteellisin perustein tai edes uskonnollisilla perusteilla. Usein henkilökohtainen kokemus tai kulttuurinen perintö vaikuttavat siihen, mihin jumalaan kukin uskoo, mutta riippumatta siitä, mihin ihmiset uskovat, on olemassa vain yksi ainoa Jumala, joka on luonut kaiken, mitä on olemassa. Se, tunteeko joku hänet vai ei, on Jumalan tiedossa oleva asia. Siitä asiasta keskustelu ei johda kovinkaan usein hyvään lopputulokseen eri tavalla Jumalaan uskovien kesken, eikä sillä ole mitään merkitystä sen kannalta, onko kaikki Jumalan luomaa vai ei.

Se, mitä toivon tällä kirjoituksellani saavani aikaan, on että kreationistit näkisivät, miten heidän oma uskonsa ja tulkintansa esimerkiksi Raamatusta vaikuttaa siihen, millä tavalla he tulkitsevat tieteellisen tutkimuksen dataa ja luonnosta tehtyjä havaintoja. On ilmeistä, että heidän uskonsa vaikuttaa siihen, aivan samalla tavalla kuin ateistien maailmankatsomus vaikuttaa heihin. Jos kaikki olisivat rehellisiä, niin tämä asia voitaisiin tunnustaa ja ryhtyä tutkimaan mahdollisimman puolueettomasti itse dataa ja tehtyjä havaintoja. Se, mihin lopputulokseen silloin tultaisiin, olisi todennäköisesti lähinnä tieteellistä totuutta sellaisena kuin me voimme sen ymmärtää.

Artikkelisarjan seuraavaan osaan

Artikkelisarjan edelliseen osaan

Luomisteoria LT 1.0

Luominen sivun hakemistoon

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Luominen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.