Älykkään suunnitelman ideasta eli ID-teoriasta lyhyesti

Älykkään suunnitelman ideaa tai teoriaa esitellään suomenkielellä tuolla:

http://www.intelligentdesign.fi/

ID-teorian merkittävä pioneeri on William Dembski, joka esitteli käsitteen ”täsmennetty monimutkaisuus” aiemmin tunnetun ”palautumaton monimutkaisuus” käsitteen tueksi. Palautumaton ja täsmennetty monimutkaisuus ovat todisteita siitä, että yhdessä rinnakkain toimivat monimutkaiset biologiset järjestelmät eivät ole voineet syntyä evoluutioteorian selittämällä tavalla sattumalta kehittymällä pala palalta. Jos ne purettaisiin osiin, niin biologinen rakenne ei olisi toimiva eikä antaisi siten valintaetua ja sen vuoksi sen palasia koodaavien sattumalta mutaatioiden kautta syntyneiden emäsparien ja niiden rekombinaation ei pitäisi yleistyä populaatiossa.

Täsmennetty palautumaton monimutkaisuus on todistus siitä, että joku älykäs suunnittelija (luoja) on luonut kaikki ensimmäiset eliölajit valmiina lisääntymiskykyisinä yksilöinä sen sijaan, että ne olisivat kehittyneet evoluutioteorian opettamalla tavalla vuosimiljoonien kuluessa sattumalta ja ilman älykästä ohjausta elottomasta aineesta syntyneestä yhdestä alkueliöstä, josta kaikki muut eliöt olisivat sitten kehittyneet mutaatioiden, rekombinaation ja luonnonvalinnan kautta.

Erityisesti kristityt ovat omaksuneet ID-teorian kreationismin tueksi ja sen rinnalle selittämään lajien syntyä ja elämän monimuotoisuutta (biodiversiteettiä luonnossa). ID-teoria (teoria älykkäästä suunnittelusta) ja kreationismi eivät ole kuitenkaan kristittyjen yksinoikeutta vaan niiden kautta esitettyihin teorioihin ja selityksiin voivat tukeutua myös muiden uskontojen kannattajat tai ne luomisteoriaan uskovat henkilöt, jotka eivät kannata mitään tunnettua uskontoa.

Jos tutkija ja havaintojen tekijä on puolueeton ja rehellinen, niin hän ei anna uskontonsa ja sen lähteiden (kuten Raamattu) sanella sitä, mihin johtopäätöksiin ja tulkintoihin tieteellisen tutkimuksen tuloksista ja luonnosta tehdyistä havainnoista päädytään. Vilpitön totuuden etsijä antaa havaintojen puhua puolestaan ja luottaa tieteellisestä tutkimuksesta saadun datan evidenssiin sen sijaan, että yrittäisi todistaa Raamatun tai Koraanin kirjoitukset tieteelliseksi totuudeksi.

Artikkelisarjan seuraavaan osaan

Artikkelisarjan edelliseen osaan

Luomisteoria LT 1.0

Luominen sivun hakemistoon

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Luominen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.