Mitä Mooses kirjoitti?

Olemme käsitelleet jo aiemmin Mooseksen kirjoja. Niitä ei tunnettu vielä Mooseksen aikana ja heti sen jälkeen Mooseksen kirjojen nimellä. Ne oli nimetty hepreaksi kunkin kirjan ensimmäisten sanojen mukaan. Niitä alettiin kutsua vasta myöhemmin Mooseksen nimellä, Ensimmäinen Mooseksen kirja, Toinen Mooseksen kirja, jne. Kreikan- ja latinankielestä on johdettu muille kielille niiden nimet, jotka kuvaavat kirjojen sisältöä: Genesis (synty), Exodus (lähtö), Leviticus (leeviläiset), Numeri (luvut) ja Deuteronomium (toinen laki, lain toisto). Mooseksen kirjat tunnetaan myös nimellä Pentateukki, joka nimi tulee kreikankielestä ja tarkoittaa viidestä osasta muodostunutta kirjakokoelmaa.

Juutalaiset kutsuvat Mooseksen kirjoja lisäksi nimellä Toora, joka on suomeksi ”laki” tai ”opetus”. Uudessa testamentissa puhutaan Mooseksesta, laista ja Mooseksen laista kuin yhdestä kirjasta, joka sisältää nämä viisi Mooseksen kirjaa. Niiden lisäksi pyhien kirjoitusten joukkoon luettiin profeetat ja Psalmit, jotka sisältävät meidän Raamattumme muut kirjat. Rabbit olivat tosin vielä Jeesuksen aikana eri mieltä kahden tai kolmen kirjan kohdalla, kuuluvatko ne Jumalan hengen inspiroimien pyhien kirjoitusten joukkoon vai eivät, mutta ne hyväksyttiin ”Raamattuun” noin 50 vuotta Kristuksen kuoleman ja taivaaseen nousemisen jälkeen. Uuden testamentin Kaanon lyötiin lukkoon vasta katolisen kirkon synnyn jälkeen 300-luvulla jKr.

Juutalaisten synagoga-uskovien ja monien nimeltään kristittyjen mielestä Mooses on kirjoittanut kaikki viisi Mooseksen kirjaa omin käsin tai palvelijoidensa kautta. Tämä ei ole totta. Mooses ei elänyt silloin, kun kertomukset luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja Seetin suvusta syntyivät. Ne kertomukset ovat kulkeneet suullisena perintönä Seetin suvussa isältä pojalle ja ne on kirjoitettu muistiin luultavasti jo hyvin varhain ennen Mooseksen aikaa. Joku Mooseksen aikalainen tai pian hänen jälkeensä elänyt israelilainen on sitten koonnut nämä kertomukset yhdeksi kirjaksi, joka tunnetaan nimellä Ensimmäinen Mooseksen kirja. Se, että tämä kirja koostuu monista eri lähteistä on tuttua Raamatun tutkijoille, mutta monet maallikot eivät tiedä sitä asiaa.

Mooseksen kirjat on jaettu Raamatun tutkimuksessa kolmeen tai neljään eri lähteeseen kirjoittajan mukaan. Ne ovat Jahvisti (J), Elohisti (E), Pappiskirja (P) ja Deuteronomisti (D). Nämä voidaan erottaa melko hyvin erilaisesta tyylistään ja sanojen Jahve sekä Elohim (Herra ja Jumala) käytöstä. Samojen kertomusten ja lain kohtien toisto puhuu myös sen puolesta, että kirjoittajia on useampia kuin vain yksi. Deuteronomisti on kirjoittanut varmuudella Mooseksen kirjan lopun, jossa kerrotaan Mooseksen kuolemasta, mutta todennäköisesti myös koko kirjan, vaikka siinä kerrotaan Mooseksen kirjoittaneen tämän lain sanat ja Mooseksen laulun. (5Moos 31:9, 22, 24) On silti varmaa, että joku muu on kirjoittanut tämän kirjan Mooseksesta, koska puhuu hänestä kolmannessa persoonassa ja Mooses itse asiassa kehotti israelilaisia kirjoittamaan sen laulun, jonka hän saneli heille. (33:19)

Kaikki Mooseksen neljä viimeisintä kirjaa puhuvat Mooseksesta kolmannessa persoonassa, koska Mooses ei ole itse kirjoittanut niitä kohtia näihin kirjoihin. Mooses on kuitenkin kertonut kirjoittajille omasta lapsuudestaan ja kohtaamisistaan Jahven enkelin kanssa, niin että kirjoittajilla on ollut ensi käden tietoa Jumalan sanasta, jonka Jahven enkeli antoi Moosekselle ja tämä välitti sen sanan israelilaisille. Sen lisäksi Mooses kirjoitti lain käskyt omin käsin kirjakääröön tai antoi sen tehtävän jollekin palvelijalleen, joka kirjoitti lain hänen sanelustaan. Mooseksen aikana kirjoitetun lain kirjan pohjalta syntyivät Mooseksen neljä viimeistä kirjaa. Joku Mooseksen jälkeen elänyt henkilö on koonnut eri kirjoittajien kirjoitukset yhteen ja niin meillä on yksi kirjakokoelma, johon kuuluvat kaikki neljä Mooseksen kirjaa ja Genesis on liitetty niiden joukkoon, vaikka se ei ole ollenkaan Mooseksen kirjoittama.

Jeesus sanoi juutalaisille, että Mooses on kirjoittanut hänestä. (Joh 5:37-47) Jeesus ei kuitenkaan väittänyt sitä, että Mooses olisi kirjoittanut kaikki hänen nimellään kulkevat viisi Mooseksen kirjaa. Jeesus sanoi vain sen, että Mooses on kirjoittanut hänestä ja me tiedämme sen kirjoituksen olevan osa neljästä viimeisestä Mooseksen kirjasta, mutta osa on muiden kuin Mooseksen kirjoitusta, joskin ensikäden tietoa Mooseksen elämästä ja sanoista, sillä he kuulivat ne sanat ja asiat suoraan Moosekselta. Tämä on ilmiselvä totuus totuutta rakastaville Jumalan lapsille, jotka suhtautuvat vakavasti Raamatun tutkimukseen ja harrastavat sitä itsekin. Kaikki eivät ole siihen kykeneviä tai halukkaita ja heillä voi olla mitä ihmeellisempiä käsityksiä Raamatun ja Mooseksen kirjojen synnystä ja alkuperästä.

Jeesus ja apostolit eivät väittäneet missään Uuden testamentin kohdassa, että kaikki viisi Mooseksen kirjat ovat sanasta sanaan virheetöntä Jumalan sanaa ja niissä ei ole lainkaan ihmisten kerrontaa, jossa olisi virheitä ja ristiriitaisuuksia. Sellaisen asian väittäminen tekee Jumalasta itsestään valehtelijan ja virheitä tekevän inhimillisen olennon, sillä Mooseksen kirjoissa on ilmiselviä virheitä ja ristiriitoja muiden Raamatun kohtien kanssa. Olemme kirjoittaneet näistä virheistä ja ristiriidoista jo aiemmin, joten emme palaa enää siihen aiheeseen. Paheksumme kuitenkin yhä uudestaan niiden nimeltään kristittyjen sanoja ja toimintaa, jotka väittävät päinvastaista ja häpäisevät epätosilla väitteillään meidän Jumalamme ja herran Jeesuksen kristuksen nimen.

Mooses ei ole kirjoittanut itse kaikkia sanoja hänen nimeään kantaviin neljään viimeisimpään kirjaan. Tämä käy ilmi siitä, että hänestä puhutaan jatkuvasti kolmannessa persoonassa. Sen lisäksi kirjoissa on muutama kohta, joita Mooses ei ole voinut kirjoittaa itse pyhän hengen antaman inspiraation kautta, Jumalan hengen vaikutuksesta.

2.Mooseksen kirja:
11:3 Ja Herra antoi kansan päästä egyptiläisten suosioon. Myöskin Mooses oli hyvin arvossapidetty mies Egyptin maassa, sekä faraon palvelijain että kansan silmissä.

4.Mooseksen kirja:
12:3 Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä.

Pyhä henki ei vaikuta Jumalan palvelijassa ja profeetassa itsensä kehumista. Se tulee meistä luonnostaan lihan mielen mukaan. Ja niin kuin näistäkin kohdista käy selvästi ilmi, kirjoittaa joku muu henkilö kuin Mooses itse ja puhuu Mooseksesta kolmannessa persoonassa.

2.Mooseksen kirja:
16:35 Ja israelilaiset söivät mannaa neljäkymmentä vuotta, kunnes he tulivat asuttuun maahan; he söivät mannaa siihen asti, kunnes tulivat Kanaanin maan rajalle.

Mooses ei ollut enää elossa, kun Israel saapui Kanaanin maan rajalle, joten hän ei ole voinut kirjoittaa tai sanella itse tätäkään jaetta.

4.Mooseksen kirja:
15:32 Kun israelilaiset olivat erämaassa tavattiin mies kokoamassa puita sapatinpäivänä.

Tämä on sanatarkka käännös tästä jakeesta. Kirjoittaja katsoo siinä selvästi ajassa taaksepäin. Hän on siis elänyt Mooseksen ajan jälkeen, kun on kirjoittanut tämän jakeen, eivätkä israelilaiset olleet enää silloin erämaassa.

5.Mooseksen kirja:
3:11 Sillä Baasanin kuningas Oog oli yksin enää jäljellä viimeisistä refalaisista. Hänen basaltista tehty ruumisarkkunsa on vieläkin ammonilaisten kaupungissa Rabbassa; se on yhdeksää kyynärää pitkä ja neljää kyynärää leveä, mitattuna tavallisella kyynärämitalla.

Oog oli jättiläisten suvun viimeinen edustaja Mooseksen aikana. Tämä on sikäli mielenkiintoinen seikka, että jättiläisten olisi pitänyt kuolla sukupuuttoon Nooan ajan tulvassa, mutta heitä oli silti vielä elossa Mooseksen aikana tuhat vuotta tulvan jälkeen. Jättiläisiä mainitaan vielä tämän jälkeen kuningas Daavidin aikana, joten miten uskottava on koko maapallon laajuinen tulva näiden kohtien perusteella? Vilpittömän Jumalan lapsen ja totuutta rakastavan sielun tulee vähintäänkin tunnustaa ristiriita näiden kohtien välillä. Sitten on täysin selvää, että Oogin arkku oli tallessa vielä kirjoittajan aikana, joka eli Mooseksen kuoleman jälkeen. Tässäkin katsotaan ajassa taaksepäin, niin että kirjoittaja ei ole voinut elää Mooseksen aikana.

Mooses ei ole kirjoittanut Ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin kuin on jo todettu. Sen todistavat myös muutamat kohdat siinä kirjassa.

1.Mooseksen kirja:
12:6 Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa.

Sanat ”siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa” paljastavat, että kirjoittajan aikana kanaanilaiset eivät asuneet enää siinä maassa. Niinpä tämän jakeen kirjoittaja on elänyt Mooseksen kuoleman jälkeen, kun kanaanilaiset olivat hävinneet siitä maasta. Mooses ja hänen aikalaisensa eivät ole siten voineet kirjoittaa tätä jaetta.

1.Mooseksen kirja:
36:31 Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennen kuin yksikään kuningas oli hallinnut israelilaisia:

Tämä jae on selvästi kirjoitettu vasta Israelin kuningasten aikana tai sen jälkeen. Kirjoittaja katsoo ajassa taaksepäin sen sijaan, että joku Mooseksen aikana elänyt ihminen olisi kirjoittanut nämä sanat. Israelin ensimmäinen kuningas oli Saul ja hän hallitsi Israelia vasta 400 vuotta Mooseksen ja Israelin erämaavaelluksen jälkeen. Mooses ja hänen aikalaisensa eivät ole siis voineet kirjoittaa näitä sanoja.

Jakeessa 1Moos 14:14 on mainittu Daanin kaupunki, mutta Tuomarien kirja 18:29 sanoo, että tämä kaupunki sai nimensä vasta noin kolme tai neljä sataa vuotta myöhemmin Mooseksen ajan jälkeen. Sitä ennen kaupungin nimi oli ollut Lais. On selvää, että joku Mooseksen ajan jälkeen elänyt kirjoittaja on vähintään muokannut tätä jaetta ellei sitten kirjoittanut sitä ensimmäistä kertaa perimätiedon perusteella.

Neljännen Mooseksen kirjan 20. luvun alussa sanotaan Israelin tulleen Kaadekseen ensimmäisenä kuukautena, mutta minä vuonna? Tätä edeltävä maininta ajan kulusta on toisen vuoden toinen kuukausi (4Moos 10:11), joten olisi luontevaa ajatella, että tässä puhutaan kolmannen vuoden toisesta kuukaudesta. Aaron kuolee luvun 20 lopussa, mutta hänen sanotaan kuolleen vasta 40. vuotena vaelluksen alkamisesta luvussa 33. Minne katosivat 38 vuotta? Jos sama kirjoittaja on kirjoittanut tämän kirjan ja kertonut tapahtumat aikajärjestyksessä, niin tässä on ilmiselvä ristiriita. On siis mahdollista, että kirjoittajia on useampia ja tässä on yksi sisäinen ristiriita lisää Mooseksen kirjoissa.

Se, että monet lain käskyt toistetaan jopa samassa kirjassa lähes samanmuotoisina, viittaa pikemmin siihen, että kirjoittajia on ollut useita kuin että Mooses olisi kirjoittanut kaikki käskyt yksin Raamattuun. Esimerkiksi 2Moos 34:17-26 on lähes sama teksti kuin saman kirjan 23. luvussa. Samat käskyt toistuvat niin ikään kolmannessa Mooseksen kirjassa. (3Moos 18 vrt. 20) Miksi Mooses olisi kirjoittanut samat käskyt samaan kirjaan yhä uudestaan? Näyttää siis vahvasti siltä, että kirjoihin on koottu monen eri kirjoittajan tekstiä ja osa niistä on hyvin myöhäistä perua Israelin kuningasten ajalta.

5.Mooseksen kirja:
3:14 Jaair, Manassen poika, valtasi koko Argobin seudun aina gesurilaisten ja maakatilaisten alueeseen saakka, ja hän kutsui nämä seudut, se on Baasanin, oman nimensä mukaan Jaairin leirikyliksi, niin kuin niitä kutsutaan vielä tänäkin päivänä.

Sanat ”vielä tänäkin päivänä” viittaavat siihen, että kirjoittaja on elänyt paljon Mooseksen ajan jälkeen. Tämän jakeen sisältö on lisäksi ristiriidassa myöhemmän ”Jumalan sanan” ilmoituksen kanssa.

Tuomarien kirja:
10:3 Hänen jälkeensä nousi gileadilainen Jaair ja oli tuomarina Israelissa kaksikymmentä kaksi vuotta.
10:4 Ja hänellä oli kolmekymmentä poikaa, jotka ratsastivat kolmellakymmenellä aasilla; ja heillä oli kolmekymmentä kaupunkia, joita vielä tänäkin päivänä kutsutaan Jaairin leirikyliksi ja jotka ovat Gileadin maassa.

Jompikumpi näistä kertomuksista sisältää virheellistä tietoa. Tutkijoiden mukaan se virhe on Mooseksen kirjassa. Molemmat kirjat on kirjoitettu itse tapahtumien jälkeen, minkä sanat ”vielä tänä päivänä” kertovat. Ne sanat todistavat siitä, että molemmat kirjat on kirjoitettu tai muokattu nykyiseen muotoonsa vasta Israelin kuningasten aikana.

Viides Mooseksen kirja ei ole Mooseksen itsensä kirjoittama. Siinä toistetaan se laki, jonka Jahven enkeli kertoi Moosekselle kasvoista kasvoihin, ja jonka lain Mooses kirjoitti lain kirjaan (tai kirjoitutti sen lain kirjaan palvelijoidensa käsien kautta). Tästä johtuen lain käskyt ovat hieman eri muodossa tässä ja aiemmin kirjoitetuissa kirjoissa. Esimerkiksi sapatin käskyn antamisen syy on eri kuin varhaisemmassa versiossa.

Sapattia tuli alkuperäisen käskyn mukaan viettää Jumalan luomistöiden muistona, mutta Deuteronomisti käskee viettämään sitä sen muistona, että Jumala vei kansansa pois Egyptin orjuudesta. (2Moos 20:1-11; 5Moos 5:12-15) Hengelliselle Raamatun lukijalle ei ole suurta merkitystä sillä, kumman asian muistona sapattia tulisi viettää. Molemmat tapahtumat ovat meille esikuvia uuden liiton hengen todellisuudesta. Jumalan lapset saavat levätä elämänsä jokainen päivä Jumalan luomistyön seurauksena, kun hän synnytti meidät uudesti ylhäältä hengestä ja sanan kautta. Me voimme levätä myös sen vuoksi, että Jumala on vapauttanut meidät synnin hallintavallasta, jonka asian esikuva Israelin Egyptistä lähtö on.

Raamatun omaan todistusaineistoon vedoten on täysin varmaa, että Mooses ei kirjoittanut itse kaikkia hänen nimessään julkaistuja kirjoituksia. Osa niistä on muiden kirjoittamia ja osa näistä muiden kirjoituksista on peräisin Israelin kuningasten ajalta. On silti totta, että Mooses on kirjoittanut lain sanat kirjaan ja myös joitakin historiallisia tapahtumia, sillä niinhän Mooseksen kirjoissa suoraan sanotaan! (2Moos 17:14; 24:4; 4Moos 33:2; 5Moos 31:9, 22, 24) Se lain kirja, joka mainitaan Mooseksen kirjoissa ja on alkuperäinen ”Mooseksen laki”, on kuitenkin kadonnut ja sen tilalle on koottu useista eri lähteistä peräisin olevia kopioita Mooseksen laista ja kirjoituksista. Kirjojen sisäiset ja niiden väliset ristiriidat sekä monet toistot selittyvät tällä teorialla.

Niin kuin huomaat Raamatun kirjoituksista itsestään, niin ne eivät ole jokaista sanaa ja kirjainta myöten ristiriidatonta ja virheetöntä Jumalan sanaa. Jumala on vaikuttanut kirjoitusten synnyn henkensä kautta antamalla inspiraation ja aiheen kirjoittajille. Kirjoittajat ovat kirjoittaneet tekstinsä siitä huolimatta ihmisten tavalla, niin että ihmisten kerronta pitää sisällään virheitä ja ristiriitoja muiden kirjoittajien kertomusten kanssa. Ristiriitoja voi olla jopa saman kirjoittajan samassa kirjeessä niin kuin Apostolien teoista huomaamme. (Apt 9:7 vs. 22:9)

Jos tunnet totuuden Raamatun inhimillisestä luonteesta sen jumalallisen alkuperän lisäksi, niin älä johda muita harhaan väittämällä jokaista Raamatun sanaa ja kirjainta virheettömäksi ja puhtaaksi Jumalan sanaksi. Häpäiset niillä sanoilla Jumalan ja meidän herramme Jeesuksen kristuksen nimen. Syyllistyt väärän todistuksen antamiseen ja osoitat toimivasi valheen hengessä, jos väität vielä tämän jälkeen Raamattua kokonansa virheettömäksi ja puhtaaksi Jumalan sanaksi.

Jos sinulla ei ole Jumalan henkeä ja Kristus ei asu sinussa, niin sinä et kykene erottamaan puhdasta Jumalan sanaa ja ihmisten kerrontaa toisistaan. Lopeta siinä tapauksessa Raamatun vinoon vääntäminen äläkä väitä enää vastoin totuutta, että sinussa on Jumalan Pyhä Henki ja hän on opettanut sinua oikein. Jos tunnustat erehtyneesi ja olleesi väärässä, niin sinulla on vielä toivoa saada syntisi anteeksi ja tulla osalliseksi pyhästä hengestä. Muutoin jatkat sydämesi paatumuksessa ja valheessa elämistä aina Kristuksen tulemukseen tai viimeisen päivän tuomioon asti.

Yhteenveto ja kehotuksen sana

Mooseksen kirjoissa on hyvin paljon samojen asioiden toistoa. Monet tapahtumat on kerrottu kahteen tai useampaan eri kertaan ja kertomukset poikkeavat toisistaan sekä sisällöltään että kieliasultaan. Joissakin tapauksissa sama kertomus on sijoitettu eri aikakauteen ja sama tapahtuma on tapahtunut eri henkilöille. Mistä tämä johtuu? Miksi Mooseksen lain monet käskyt on esitetty moneen eri kertaan ja hieman eri muodossa jopa saman kirjan sisällä?

Raamatun tutkijat ovat varmoja siitä, että Mooses ei ole kirjoittanut kaikkia hänen nimellään kulkevia Mooseksen kirjojen sanoja. Mooseksen kirjat on koottu useista eri lähteistä yhdeksi kirjaksi, joka on jaettu vasta myöhempänä aikana viideksi eri kirjaksi. Ensimmäinen Mooseksen kirja on koottu vanhoista kirjoituksista ja ne ovat syntyneet suullisen perimätiedon kautta. Joku Mooseksen aikalainen tai myös hänen jälkeensä elänyt henkilö tai useampi henkilö on koonnut näistä eri lähteistä yhden kirjan, joka tunnetaan suomeksi nimellä Ensimmäinen Mooseksen kirja.

Mooseksen toinen, kolmas ja neljäs kirja pitävät sisällään Mooseksen sanelusta kirjoitettuja lain käskyjä ja historiallista kerrontaa, mutta niitä on muokattu ja niihin on lisätty eri kirjoittajien toimesta ainesta Mooseksen ajan jälkeen. Viimeisimmät lisäykset on tehty todennäköisesti Esran aikana 400-luvulla eKr. Osa lisäyksistä ja muutoksista on tehty Israelin kuningasten aikana.

Viides Mooseksen kirja on nimeltään Lain Toisto tai Toinen laki. Sen on kirjoittanut enimmäkseen joku muu kuin Mooses itse. Se on kirjoitettu Mooseksen kuoleman jälkeen, sillä se päättyy kuvaukseen Mooseksen kuolemasta.

Mooses kirjoitti tai hänen sanelustaan kirjoitettiin enkelin hänelle kertomat lain käskyt kirjakääröön, joka tunnettiin nimellä lain kirja. Se lain kirja pantiin liiton arkin sivulle ja sitä säilytettiin siellä: kymmenen käskysanaa sisältävät kiviset lain taulut olivat arkin sisällä. (5Moos 31:26) Sekä lain kirja että lain taulut ovat kadonneet historian saatossa, joten me emme tiedä, mitä kaikkea niihin oli tarkasti ottaen sanasta sanaan kirjoitettu.

Mooseksen kirjojen nimeä kantavat kirjat sisältävät paljon muuta kirjoitusta kuin vain sen, mitä Mooses itse kirjoitti tai kirjoitutti sanelustaan lain kirjaan ja mitä oli kirjoitettuna lain tauluissa. Mooseksen kirjat pitävät sisällään virheitä ja ristiriitoja, joten ne eivät ole kokonansa puhdasta ja virheetöntä Jumalan sanaa, niin kuin eivät muutkaan Raamatun kirjoitukset kokonansa sitä ole.

Jos joku sanoo Raamatun jokaista sanaa ja kirjainta virheettömäksi Jumalan sanaksi, niin hän antaa väärän todistuksen ja tekee Jumalasta erehtyväisen ihmisen kaltaisen valehtelijan. Sellainen ihminen häpäisee Jumalan ja meidän herramme Jeesuksen kristuksen nimen ja estää rehellisiä ja vilpittömiä ihmisiä uskomasta Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen. Kuka uskoo sellaiseen Jumalaan, joka tekee virheitä niin kuin ihminen ja valehtelee?

Jos olet antanut aiemmin väärän todistuksen Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta sanomalla Raamatun kirjoituksia kokonaan virheettömäksi Jumalan sanaksi, niin älä enää jatka sen synnin tekemistä. Tunnusta erehdyksesi ja syntisi ja pyydä sitä anteeksi Jumalalta, meidän isältämme, herran Jeesuksen kristuksen nimeen ja evankeliumiin vedoten. Jumala on pitkämielinen ja suuri armossa, niin että antaa tämän syntisi sinulle anteeksi, jos käännyt pois pahuudestasi ja otat uskossa vastaa hänen sanansa, joka voi sinut pelastaa.

Loppusana tästä kaikesta

Nämä Jumalan valtakunta blogin kirjoitukset koskien Raamattua, sen alkuperää ja syntytapaa, ovat suurelta osin lyhennelmiä Washington Gladdenin teoksesta Who Wrote The Bible?

http://biblehub.com/library/gladden/who_wrote_the_bible/index.html

https://jumalanvaltakuntablog.wordpress.com/2017/01/

On ollut mukava havaita, että Jumalan pyhä henki on opettanut vakavasti otettavia Raamatun tutkijoita heidän teologisesta suuntauksestaan riippumatta samalla tavalla heidän tutkiessaan Raamatun syntytapaa ja sisältöä. He ovat samaa mieltä siitä, että Raamattu sisältää ihmisten tekemiä virheitä ja ristiriitoja, vaikka sen kirjoitukset ovat suurelta osin Jumalan hengen vaikutuksesta syntyneitä. Ne eivät ole kokonansa virheetöntä ja puhdasta Jumalan sanaa, mutta sisältävät Jumalan sanaa.

Jumalan hengestä syntynyt erottaa Jumalan sanat muusta kirjoituksesta eikä sotke niitä toisiinsa. Jumalan hengestä osattomat eivät voi erottaa Raamatun sisällä sitä, mikä osa on Jumalan hengestä syntynyt ja mikä on ihmisten kerrontaa virheineen ja ristiriitaisuuksineen.

Jo 1800-luvun lopulla eläneiden teologien joukossa oli paljon niitä, jotka eivät pitäneet luomiskertomuksia tieteellisenä kuvauksena siitä, millä tavalla ja missä järjestyksessä Jumala on luonut tämän maailman. Luomiskertomukset pitävät silti sisällään totuuden siitä, että Jumala on luonut kaiken, mitä on olemassa ja on tehnyt sen sanansa kautta, viisaudellaan, voimallaan ja taidollaan, aivan niin kuin on kirjoitettu. Luomiskertomukset ja Psalmi 104 eivät kerro kuitenkaan kirjaimen tasolla taivaan ja maan ja kaiken niissä olevien luomisesta täydellistä totuutta.

Luomiskertomusten tärkein anti Jumalasta syntyneelle uudelle ihmiselle on sen sisältämät hengelliset esikuvat ja pelastukseen liittyvä sanoma niiden ja kielikuvien kautta. Sen lisäksi pidämme totena sen, että Jumala on todellakin luonut taivaan ja maan ja kaiken siinä olevan, mutta missä ajassa, milloin, missä järjestyksessä ja miten: sitä emme voi Raamatun kirjoitusten perusteella tarkasti ottaen tietää. Me Jumalan valtakunta blogissa olemme yhtä mieltä siitä, että Jumala ei luonut ensin Jeesusta, joka olisi sitten luonut kaiken muun. Jotkut areiolaiset tulkitsevat sanaa sillä tavalla. Trinitaarien tulkinnoista ei tarvitse tässä enempää kertoa.

En liene kovin paljon erehtynyt, kun sanon, että nykyään elävistä vapaiden suuntien ja herätysliikkeiden opetusta saaneista Jumalan sanan palvelijoista hyvin suuri osa on kanssamme täysin samaa mieltä Raamatun alkuperästä, syntytavasta, sen sisältämistä virheistä ja ristiriidoista, mutta myös sen jumalallisesta osasta eli Jumalan hengen vaikutuksesta ja sen antamasta inspiraatiosta.

Olemme ihmetelleetkin sitä, minkä vuoksi karismaattisissa suunnissa pidetään yhä esillä juutalaisiin taruihin perustuvaa ja muslimien omaksumaa näkemystä siitä, että Raamatun kirjoitukset olisivat etenkin Mooseksen kirjojen osalta Jumalan suoraan sanelemia ja hänen henkensä ohjaamia virheettömiä ikuisia kirjoituksia.

Tämä on osaltaan mahdollistanut sen, että villitsevien henkien vallassa olevat ihmiset saavat aiheuttaa paljon vahinoa pyhien keskuudessa. He estävät myös sanoillaan ihmisiä uskomasta evankeliumia, sillä rehellinen totuutta rakastava ihminen ei voi pitää totena väitteitä, joiden mukaan Raamatussa ei ole yhtään virhettä tai ristiriitaa. Virheet ja ristiriidat ovat niin ilmeisiä, että jopa ateisti huomaa ne ja on oikeassa niistä puhuessaan.

On Jumalan ja meidän herramme Jeesuksen kristuksen nimen häpäisemistä väittää Raamattua kokonansa puhtaaksi ja virheettömäksi Jumalan sanaksi. Sillä tavalla puhuvat tekevät Jumalasta ihmisen kaltaisen erehtyväisen ja virheitä tekevä valehtelijan, sen sijaan, että hän olisi erehtymätön, virheetön, täydellisen pyhä ja oikeamielinen tosi Jumala.

Nyt olisi jälleen kerran mahdollisuus tehdä parannus tuosta väärän todistamisen synnistä, mutta me tiedämme jo etukäteen, että pahojen valheen henkien vaikutuksen alaisena olevat sieluparat eivät tunnusta koskaan tällaisia erehdyksiään ja virheitään ja suoranaisia syntejä ja valheitaan. Niinpä he eivät voi saada niitä anteeksi ja he jatkavat samojen valheiden esittämistä hamaan loppuunsa asti. Heidät tuomitaan oikein herran Jeesuksen tulemuksen jälkeen.

Siirry tästä linkistä seuraavaan kirjoitukseemme.

Lukemista ja lähteitä

Johdanto artikkeliin Mikä on Raamattu ja mikä on sen merkitys?

Mikä on Raamattu ja mikä on sen merkitys?

Raamattu ja Jumalan sana

Miten Jeesus ja apostolit suhtautuivat Mooseksen lakiin ja kirjoituksiin?

Ei erehtymätöntä Jumalan sanaa

Washington Gladden, Who Wrote The Bible?  ja sieltä luku What did Moses Write?

Hakemistoon

Mainokset
Kategoria(t): Raamattu. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s