Raamatun lukuopas

Tämä kirjoitus sisältää ohjeita Raamatun tutkimiseen ja opiskeluun. Löydät tästä Raamatun kirjat aikajärjestyksessä ja lyhyen kuvauksen sen henkilöistä sekä historian tapahtumista, jotka on hyvä tuntea oikean ymmärryksen saamiseksi.

Jokaisen ihmisen olisi hyvä lukea Raamattu kokonaan lävitse vähintään kerran elämänsä aikana. Kaikilta se ei onnistu elämän kiireiden vuoksi. Jopa uskovien on vaikeaa löytää riittävästi aikaa Raamatun lukemiseen, niin että he oppisivat sen ahkeran ja perusteellisen tutkimisen kautta tuntemaan kirjoitusten sanoman omakohtaisesti.

Monet pitävät sokeasti totena katolisten isien ja seurakuntien opettajien tulkintoja sen sijaan, että ymmärtäisivät itse sen, mitä profeetat, Jeesus ja apostolit ovat Raamatussa sanoneet. Siinä on myös syy väkevän eksytyksen laajuuteen. Koska uskovaiset seuraavat enemmän ihmisiä kuin Jeesusta ja Jumalan hengen opetusta, ovat he joutuneet harhaan ja pitäneet totena katolisia taruja ynnä muita harhaoppeja.

Raamattua tulisi tutkia sen alkukielillä sanakirjojen, interlineaarien ja selitysteosten avulla. Jos luemme pelkästään suomenkielistä käännöstä, niin sen sisältämät käännösvirheet ja väärät tulkinnat eivät paljastu riittävän selvästi. Raamatun kääntäjät ovat sisällyttäneet käännökseen oman tulkintansa ja teologisen näkemyksen, mistä syystä moni kohta ymmärretään väärin isiltä perityn harhaopin tueksi. Näin on tapahtunut erityisesti katolisen kolmiyhteisen jumalan opin suhteen.

Raamattuun on käännetty systemaattisesti väärin kreikankielen demonstratiivipronominit autos, houtos ja ekeinos (se, tämä, se sama), kun niillä on tarkoitettu alkuperäisessä tekstissä joko persoonatonta Jumalan sanaa (Joh 1:1-10) tai pyhää henkeä (Joh 14:11-24; 15:26-27; 16:7-15). Sen lisäksi kuvitellut Jumalan persoonat on kirjoitettu aina isolla alkukirjaimella (Isä, Poika, Pyhä Henki), vaikka alkukielessä ei ole erikseen isoja kirjaimia pienten joukossa. Kreikankielen Uusi testamentti on kirjoitettu kokonaan joko isoilla tai pienillä kirjaimilla ilman välimerkkejä, joten jokainen iso kirjain pienten joukossa tai välimerkki on kääntäjän tulkinta sen sijaan, että se olisi alkuperäistä Raamatun kirjoitusta, ”Jumalan sanaa”.

Jotta ymmärtäisit oikein Raamattua, tulee sinun lukea sitä mahdollisimman puolueettomasti sen sijaan, että etsit sieltä tukea ennakkoon totena pitämillesi tulkinnoille. Jos luet Raamattua sillä tavalla, että sieltä täytyy löytyä kolmiyhteisen jumalan oppi, niin toki löydät sille opille tukea mielivaltaisen tulkinnan avulla, mutta et muuten. Jos lukisit Raamattua kokonaan ilman ennakko-oletuksia, niin et voisi mitenkään päätyä kolmiyhteisen jumalan opin kannalle. Raamattu on jopa virheellisten käännösten mukaan niin selvästi yhden ainoan Jumalan ja meidän taivaallisen isämme opin kannalla, että vain väkevän valheen hengen eksyttämät ihmiset voivat jotakin muuta sieltä löytää.

Raamatussa on erotettu selvästi toisistaan Jumala ja Kristus, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista ja korottanut kaikkien luotujen herraksi. Vain isää on sanottu kaiken olevaisen luojaksi ja kaikkivaltiaaksi Jumalaksi, mutta Jeesus kristus on kuvattu ihmisenä, jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista ja asettanut kaiken pääksi seurakunnalle sekä korottanut hänet enkeleitä ylemmäksi valtiaaksi tässä ja tulevassa maailmassa. Jos joku ei näe tätä selvää Jumalan sanan ilmoitusta Raamatusta, niin hän on likinäköinen ja sokea, valheen hengen väkevästi eksyttämä.

Ymmärrät jo arkipuheesta sen, että kun puhumme yleisellä tasolla ”Jumalasta”, niin tarkoitamme sillä sanalla aina meidän taivaallista isäämme ja Jeesuksen kristuksen Jumalaa ja isää. Kun luet Uutta testamenttia ennakkoluulottomasti, niin huomaat lähes jokaisessa kohdassa tarkoitettavan sanalla ”Jumala” meidän taivaallista isäämme pojan tai pyhän hengen sijasta, kun luojasta ja kaikkivaltiaasta puhutaan. Esimerkiksi sanat ”herra Jumala” ja ”kaikkivaltias” esiintyvät Uudessa testamentissa pelkästään isästä puhuttaessa: niitä sanoja ei käytetä koskaan pojasta tai pyhästä hengestä eikä Pyhästä Kolmiyhteisestä Jumalasta puhuta mitään koko Raamatussa. Se on katolisten isien kehittämä harhaoppi, joka on alkuisin muinaisesta Babylonin mysteeriuskonnosta ja kehittynyt aikojen myötä nykyiseen muotoonsa.

Kun luet Raamattua seuraavan kerran ajan kanssa ja tutkit sitä tarkoin, niin käytä apunasi sanakirjoja, interlineaareja ja selitysteoksia (kommentaareja). Muista silloin se, että nekin ovat ihmisten kirjoittamia ja kaikki heistä ovat olleet kolmiyhteiseen jumalaan uskovia. Sen vuoksi myös ne sisältävät paljon virheitä ja vääriä tulkintoja, mutta niiden avulla on silti mahdollista löytää totuus, jos olet vilpitön Jumalan lapsi ja sydämesi on avoin Jumalan pyhän hengen antamalle opetukselle. Vain pyhässä hengessä Raamattua lukevat Jumalan lapset ymmärtävät totuuden tässä asiassa, mutta muut ovat eksyneet ja nukkuvat valheen hengen vaikutuksesta.

Voit käyttää Raamatun tutkimisen apuna mm. seuraavia ”työkaluja”:

Jumalan valtakunta blogi suosittelee myös inri.fi sivuston monipuolisia kirjoituksia, joista tärkeimpiä opin kohtia ovat Kristuksen oppi Jumalasta ja opetus iankaikkisesta rangaistuksesta, jossa paljastetaan ikuisen piinahelvetin opin pakanallinen alkuperä ja kehitys nykymuotoonsa.

Jos luet Raamatun kokonaan lävitse, niin sinun on hyvä lukea se lävitse melko tarkasti aikajärjestyksessä, koska et pysty muuten yhdistämään kirjoitusten tapahtumia ja henkilöitä oikeaan aikakauteen historiassa. Raamatun kirjoitukset kuvaavat todellisia historian tapahtumia, joten ne voidaan sijoittaa ajallisesti oikeaan kohtaan menneisyydessä. Sinun on hyvä tuntea jonkin verran Jumalan kansan Israelin ja patriarkkojen historiaa, jotta ymmärrät paremmin lukemasi. Laitamme sen vuoksi tähän luettelon Raamatun tärkeiden henkilöiden elinajasta ja tapahtumista, jotta saat selvän kokonaiskuvan ihmiskunnan historiasta aina tähän päivään asti.

 • Adam syntyi noin 4000 eKr.
 • Nooa eli noin 3060–2110 eKr., vedenpaisumus oli noin 2460 eKr.
 • Aabraham eli noin 2170–1990 eKr.
 • Israel oli Egyptin vallassa Aabrahamista aina Mooseksen aikoihin asti
 • Iisak eli noin 2070–1890 eKr.
 • Jaakob eli noin 2010–1860 eKr.
 • Joosef eli noin 1920–1810 eKr.
 • Israel oli Egyptin orjuudessa noin 1880/1663–1450 eKr.
 • Mooses eli noin 1528–1408 eKr.
 • Israel lähti pois Egyptistä noin 1448 eKr. ja vaelsi erämaassa 40 vuotta Mooseksen kuolemaan asti 1448–1408 eKr.
 • Daavid eli noin 1040–970 eKr. ja hallitsi kuninkaana 1010-970 eKr.
 • Salomo hallitsi kuninkaana 972–932 eKr. ja rakensi temppelin noin 968–961 eKr.
 • Israelin kuningaskunta jakaantui kahtia pohjoiseen Israeliin ja eteläiseen Juudan kuningaskuntaan vuonna 932 eKr.
 • Assyria valtasi Israelin ja Samaria joutui pakkosiirtolaisuuteen 734–723 eKr.
 • Babylon valtasi Juudan ja tuhosi Jerusalemin sekä Salomon temppelin 587 eKr.
 • Meedo-Persia kukisti Babylonin 539 eKr. ja Danielista tuli ”valtaherra” Dan 6:2
 • Jerusalemin toinen temppeli vihittiin käyttöön 516 eKr. käskynhaltija Serubbaabelin aikana
 • Puurim juhlan tapahtumat kuningatar Esterin aikana 473 eKr. Persian vallan alaisuudessa
 • Aleksanteri Suuren valtakausi 330–323 eKr., Israel ja Jerusalem Pohjoisen valtakunnan eli Seleukidien hallitsijasuvun valtapiirin alle (Dan 11)
 • Antiokos IV Epifanes sotii juutalaisia vastaan Makkabealaisten aikana 170–164 eKr., Jerusalemin temppeli häväistään (Dan 11:21-35)
 • Rooman valtakunta kukistaa seleukidit 63 eKr. ja valtaa Juudean sekä Jerusalemin
 • Herodes Suuri alkaa rakentaa Jerusalemin temppeliä uudestaan noin 18 eKr. (korjaa toisen temppelin eli Serubbaabelin temppelin ja laajentaa sitä)
 • Jeesus kristus syntyi noin 4–1 eKr.
 • Jeesus alkoi julkisen toimintansa noin 27 jKr.
 • Jeesus kuoli ja nousi ylös noin 30 jKr.
 • Saulus eli apostoli Paavali kääntyy kristityksi noin 32 jKr. (Apt 9)
 • Evankeliumia aletaan julistaa pakanoille noin 36 jKr (Apt 10-11)
 • Opetuslapsia alettiin kutsua kristityiksi Antiokiassa noin vuonna 40 jKr. (Apt 11:26)
 • Paavalin ensimmäinen lähetysmatka 45-48/49 jKr. (Apt 13:1-14:28)
 • Jerusalemin vanhinten ja apostolien kokous koskien Mooseksen lakia ja sen noudattamista noin vuonna 49/50 jKr. (Apt 15)
 • Paavalin toinen lähetysmatka 50–53 jKr. (Apt 15:36-18:22): Paavalin kirjeet tessalonikalaisille 52–53 jKr. (ensimmäiset Ut:n kirjeet)
 • Markuksen evankeliumi julkaistaan 50–55 eKr. (ensimmäinen evankeliumi)
 • Paavalin kolmas lähetysmatka 54–57 jKr. (Apt 18:23-21:17)
 • Paavali vangitaan 57 jKr. (Apt 18:27ss.)
 • Paavali vankina Roomassa 60–61 jKr. (Apt 28:14-31)
 • Paavali ja monet muut kristityt saavat surmansa keisari Neron vainon toimesta v. 65 jKr.
 • Juutalaisten sota roomalaisia vastaan 67–73 jKr.: temppelin hävitys vuonna 70 jKr.
 • Apostolien kirjeet ja evankeliumit valmistuneet 50–65 jKr. välillä, mutta Juudan kirje vasta noin 75 ja Johanneksen sekä hänen opetuslastensa kirjoitukset 80–97 jKr.

Lue Raamattu ainakin kerran kokonaan lävitse seuraavan luettelon mukaisessa järjestyksessä. Kirjan nimen perässä on joko aikakausi, jota kirja kuvaa, tai kirjan kirjoittamisen oletettu ajankohta.

 • Markuksen evankeliumi 50-55 jKr
 • Luukkaan evankeliumi 57-61
 • Apostolien teot 63
 • Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 52
 • Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille 53
 • Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 56
 • Paavalin toinen kirje korinttolaisille 57
 • Paavalin kirje roomalaisille 57
 • Paavalin kirje galatalaisille 57
 • Jaakobin kirje 62
 • Paavalin kirje efesolaisille 62
 • Paavalin kirje filippiläisille 62
 • Paavalin kirje kolossalaisille 62
 • Paavalin kirje Filemonille 63
 • Paavalin kirje Tiitukselle 63-64
 • Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle 63
 • Paavalin toinen kirje Timoteukselle 65
 • Kirje heprealaisille 63
 • Pietarin ensimmäinen kirje 64
 • Pietarin toinen kirje 65
 • Juudaan kirje 75
 • Ensimmäinen Mooseksen kirja noin 4000–1812/1597 eKr.
 • Toinen Mooseksen kirja 1448 eKr.
 • Kolmas Mooseksen kirja 1448 eKr.
 • Neljäs Mooseksen kirja 1448-1408 eKr.
 • Viides Mooseksen kirja 1408 eKr.
 • Joosua 1408–1387 eKr.
 • Tuomarien kirja 1387–1050 eKr.
 • Ruut 1150 eKr.
 • Job kirjan ajankohta ei ole tiedossa (2100–1100 eKr.)
 • Ensimmäinen Samuelin kirja 1115–1010 eKr.
 • Toinen Samuelin kirja 1090–972 eKr.
 • Psalmit 1010–970 eKr.
 • Sananlaskut 972–934 eKr.
 • Korkea veisu eli Laulujen laulu eli Salomon laulu 970 eKr.
 • Saarnaaja noin 935 eKr.
 • Jooel 800-l. eKr.
 • Joona 800–750 eKr.
 • Aamos 765–763/750 eKr.
 • Hoosea 750–718 eKr.
 • Miika 740–699 eKr.
 • Jesaja 742–699 eKr.
 • Ensimmäinen kuningasten kirja 972–854 eKr.
 • Toinen kuningasten kirja 854–562 eKr.
 • Naahum 640–609 eKr.
 • Habakuk 640–609 eKr.
 • Sefanja 640–609 eKr.
 • Jeremia 627…587…561 eKr.
 • Valitusvirret (Jeremian) 609–587 eKr.
 • Obadja 587 eKr.
 • Hesekiel (s. 623 eKr., Babyloniin 598 eKr.) profetiat 593–570 eKr.
 • Daniel 604–536 eKr.
 • Esra 538–458/455 eKr.
 • Haggai 519 eKr.
 • Sakarja 519–517 eKr.
 • Ester 480–473, puurim 473 eKr.
 • Nehemia 445 eKr.
 • Malakia 440–423 eKr.
 • Ensimmäinen Aikakirja noin 4000–972 eKr.
 • Toinen Aikakirja noin 972–538 eKr.
 • Matteuksen evankeliumi 57–70 jKr.
 • Johanneksen evankeliumi noin 80 jKr.
 • Johanneksen kirjeet 1–3 noin 90 jKr.
 • Johanneksen ilmestys noin 95–97 jKr.

Suosittelemme lukemaan Raamatun lävitse järjestyksessä, joka ei ole kokonaan aikajärjestykseen perustuva, mutta antaa selvän kuvan siitä, mistä Raamattu kertoo ja mikä on siinä tärkeintä: löytää kirjoituksista lupaus iankaikkisesta elämästä meidän vapahtajamme herran Jeesuksen kristuksen kautta, isän Jumalan tahdon ja suunnitelman mukaan. Aloita lukeminen valituista ja selväkielisistä Uuden testamentin kirjoituksista, minkä jälkeen voit siirtyä lukemaan Vanhaa testamenttia. Palaa lopuksi vaikeatajuisiin Johanneksen kirjoituksiin, joihin hänen oppilaansa ovat vaikuttaneet ja kirjoittaneet osan tekstistä filosofiasta omaksumansa Logos-opin tueksi. Sitä eivät vanhemmat ja luotettavimmat evankeliumit ja apostolien kirjeet tue lainkaan, eikä Vanha testamentti tunne sitä.

Matteuksen evankeliumi kannattaa sekin jättää viimeisten kirjoitusten joukkoon, koska se on osittain korruptoitunut katolisten isien käsittelyssä. Esimerkiksi sanat ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” evankeliumin lopussa ovat katolisten isien tekemä lisäys eivätkä ne ole kuuluneet alkuperäiseen evankeliumiin. Siinä on lukenut Eusebiuksen mukaan näin: ”Tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia minun nimeeni. Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää ja niin minä olen oleva teidän kanssamme maailman aikojen loppuun asti.” (Matt 28:19-20)

Alkuperäisestä tekstistä puuttuu kokonaan kastekäsky ja sanat ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”, jotka on lisätty kolmiyhteisen jumalan opin tueksi myöhempiin kopioihin alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Samalla tavalla on hyvin kyseenalaista, ovatko jakeet Matt 1:18-2:23 sisältyneet lainkaan alkuperäiseen evankeliumiin vai eivät. Jeesuksen kristuksen evankeliumi alkaa nimittäin vanhimman eli Markuksen evankeliumin mukaan Johannes kastajan toiminnasta eikä neitseestä syntymisestä kertovilla kohdilla ole mitään merkitystä Raamatun myöhemmissä tai aiemmissa Vanhan testamentin kirjoituksista. Sitä oppia ei löydy mistään muualta Raamatusta, sillä myös Luuk 1:26-37 on tulkittavissa eri tavalla kuin neitseestä syntymistä tukevalla tavalla.

Maria ei kysynyt enkeli Gabrielilta sitä, miten hän voi tulla raskaaksi, koska se asia oli hänen tiedossaan jo ennen hänen käymäänsä keskustelua Gabrielin kanssa. Maria kysyi sen sijaan sitä, miten oli mahdollista, että Jumala oli valinnut juuri hänet tulevan messiaan ja iankaikkisen kuninkaan äidiksi. Sen merkiksi ja Marian uskon vahvistamiseksi, että Jumala oli valinnut juuri hänet – alhaisen naisen – oli Marian päälle tuleva pyhä henki ja korkeimman voima oli verhoava hänet, mutta neitseestä syntymisestä ja pyhästä hengestä sikiämisestä tämä kohta ei puhu yhtään mitään.

On hyvin mahdollista, että Jeesus on kirjoitusten ja hänen opetuslastensa todistuksen mukaan Joosefin poika (Joh 1:45; 6:42; Mark 6:1-4; Luuk 2:33,41,48), sillä muuten hän ei voisi olla Daavidin jälkeläinen alenevassa polvessa kuninkaallista linjaa pitkin. Juuri siitä Matteus evankeliuminsa alussa todistaa (Matt 1:1-20), joten koko sukuluettelo olisi merkityksetön, jos Joosef ei olisikaan Jeesuksen isä. Suosittelemme tästä syystä suhtautumaan varauksellisesti neitseestä syntymisen oppiin, sillä sitä kautta katolinen kirkko on korottanut Jeesuksen äidin Marian palvonnan ja ylistyksen kohteeksi, ikään kuin hän olisi synnyttänyt Jumalan eikä ihmistä kristusta Jeesusta, mikä on kuitenkin totuus Raamatun kirjoitusten osoittamalla tavalla.

Mitä lähempänä katolista eksytystä olemme, sitä useammin kuulemme sanat ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Mitä lähempänä väkevää eksytystä olemme, sitä useammin kuulemme ylistettävän ”neitsyt Mariaa” ja rukoiltavan häntä, täysin vastoin Raamatun opetuksia ja Jumalan käskyjä! (Vainajahenkien rukoilu on kielletty Mooseksen laissa.) Katolinen kirkko on korottanut ”neitsyt” Marian muinaisen Taivaan kuningattaren asemaan, jota palvotaan jumalana ainoan totisen Jumalan eli meidän taivaallisen isämme sijasta. Muinaisen Babylonian mysteeriuskonnossa palvottiin myös Tammusta, joka oli Taivaan kuningattaren eli Semiramiksen poika, jota vastaa katolisessa uskossa Jeesus-lapsi.

Myös Jeesus on korotettu katolisessa uskossa Jumalaksi, vaikka hän on todellisuudessa ihminen kristus Jeesus: välimies Jumalan ja ihmisten välillä. (1Tim 2:3-7) Monet ovat hylänneet osan katolisen kirkon väkevästä eksytyksestä, mutta pitävät totena sen suurimman valheen: kolmiyhteisen jumalan opin. Ole sinä varovaisempi ja tutki tarkoin, mitä Raamatussa on Jumalasta ja Kristuksesta sanottu, niin et sekoita näitä kahta väärällä tavalla toisiinsa. Opit erottamaan Jumalan ja hänen poikansa kristuksen Jeesuksen toisistaan kirjoitusten opettamalla tavalla, niin että sinulla on iankaikkinen elämä uskottuasi heihin molempiin Raamatun kirjoitusten mukaan eikä niin kuin joku valheen hengen eksyttämä ”opettaja” sanoo. (Joh 5:44; 14:1; 17:3)

Luettavaa

Onko Raamatun kirjoituksia muokattu?

Raamattu aiheisia kirjoituksiamme

Raamattutietoa inri.fi sivustolla

Hakemisto

Mainokset
Kategoria(t): Raamattu. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.