Sanakirja ja hakemisto

Raamatun sanojen ja sanontojen ja muiden termien selityksiä

Interlineaari

Interlineaari on Raamatun tekstien vertailua ja tutkimista varten tehty tekstiversio, jossa on alekkain alkukielinen teksti ja sen käännös kohdekielelle. Interlineaareja löytyy esimerkiksi heprea-englanti ja kreikka-englanti muodossa Blue Letter Bible ja Bible Hub sivustojen kautta. Suomenkielisessä Novum kirjasarjassa on Uuden testamentin kreikka-suomi interlineaari. Sitä on saatavana käytettynä vain antikvariaateista tai netin kautta. Uusia painoksia ei enää tehdä.

Toraisti

Toraisti on henkilö, joka kiivailee Mooseksen lain puolesta ja vaatii kristittyjä pakanoita tai juutalaisia noudattamaan uudessa liitossa kaikkia Mooseksen lain käskyjä. Toraisti elää todellisuudessa vanhassa liitossa, vaikka sanoisi elävänsä uudessa liitossa ja pitäisi totena Jeesuksen kuoleman ristillä ja heräämisen ylös kuolleista kirjoitusten mukaan. Uusi liitto on kumonnut kokonaan vanhan liiton ja vanhan liiton käskyt eivät sen vuoksi sido ja orjuuta uuden liiton Jumalan palvelijoita. Uudessa liitossa on omat ehdot liitolle ja siinä pysymiselle ja siinä on myös omat käskyt.

Mooseksen lain kaikki käskyt eivät kuulu noudatettavien käskyjen joukkoon uudessa liitossa. Vain rakkauden käsky ja haureuden kieltävä käsky sekä kolme liiton kirjan käskyä velvoittavat kristittyjä, niin että niitä tulee noudattaa. (1Tess 4:1-12; Gal 5:12-13; Apt 15:22-31) Kymmenen käskyä sisältyvät rakkauden käskyyn, mutta sapatin käskyssä tärkeintä on sen hengellisen esikuvan ymmärtäminen (Hebr 4:1-12) ja sapattina on lupa tehdä hyvää, vaikka se olisi palkkatyötä tai kotiaskareita. Ihmisen ja eläimen auttamiseksi ja infrastruktuurin ylläpitämiseksi on lupa tehdä työtä.

Unitaari ja unitarismi

Unitarismi on näkemys, jonka mukaan isä on yksin se yksi ainoa totinen Jumala, jonka hänen poikansa herra Jeesus kristus on meille ilmoittanut ja josta Raamattu kertoo. Unitaari on henkilö, joka on unitarismin kannalla (jonka näkemys on unitaristinen). Unitaarien joukossa on areiolaisia, jotka uskovat Jeesuksen olleen isän tykönä ennen maailman luomista ja osallistuneen luomiseen yhdessä isän kanssa sekä niitä, jotka uskovat Jeesuksen saaneen alkunsa äitinsä Marian kohdussa, mitä ennen hän ei ole ollut olemassa elävänä olentona. Osa unitaareista uskoo neitseestä syntymiseen, osa ei.

Osa unitaareista on universalisteja, mutta suuri osa ei ole. Suuri osa tai lähes kaikki unitaarit kieltävät ikuisen piinahelvetin ja ihmisen sielun kuolemattomuuden harhaoppina. Osa unitaareista kieltää saatanan ja/tai langenneiden enkelien olemassaolon. Tämän blogin näkemys on se, että kaikki ihmiset eivät pelastu ja heidät tuomitaan ikuiseen tuhoon tulisessa järvessä, jota kutsutaan nimellä ”toinen kuolema”. Se on iankaikkinen kuolema, josta ei ole enää mahdollista nousta ylös ikuiseen elämään. Me uskomme myös persoonalliseen saatanaan ja langenneisiin enkeleihin, joista osa vaivaa elossa olevia ihmisiä riivaajina tämän elämän aikana.

Universalismi ja universalisti

Universalismi on oppi, jonka mukaan lopulta kaikki ihmiset ja myös langenneet enkelit pelastuvat. Universalisti on henkilö, joka kannattaa universalismin oppia. Universalismille on tyypillistä kieltää ihmisen mahdollisuus vaikuttaa ikuiseen osaansa valinnoillaan tai päätöksillään. Universalismissa uskotaan hyvin yleisesti, että Jumala vaikuttaa synnin tekemisen saatanassa ja ihmisissä: se koituu lopulta syntiä tahtovan Jumalan kunniaksi. Monet unitaarit ovat universalisteja, mutta tämän blogin ylläpito tuomitsee universalismin harhaoppina.

Uusi liitto ja vanha liitto

”Vanhalla liitolla” tarkoitetaan sitä liittoa, jonka Jumala solmi Israelin kansan kanssa Mooseksen välityksellä tämän saatua eläviä sanoja ja lain Herran lähettämältä enkeliltä Siinain vuorella ja erämaassa Israelin vaeltaessa kohti luvattua maata, Israelia. (2Moos 3:1-19:8 ja siitä eteenpäin) Israel sitoutui liittoa solmiessaan noudattamaan tarkoin laissa annettuja käskyjä ja oikeuksia. Tätä lakia ei ole käytännössä kukaan voinut kirjaimellisesti noudattaa niin että ei olisi rikkonut sitä vastaan. Sen sijaan on tullut meille parempi toivo kristuksen Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, josta on alkanut uusi liitto Jumalan ja hänen lastensa kanssa.

Vanha liitto solmittiin vain Jumalan ja Israelin välillä. Uusi liitto on solmittu Jumalan ja kaikista kansoista hänen nimelleen valittujen uskollisten lasten kanssa. Vanhan liiton uhrilain käskyt ovat esikuvia siitä täydellisestä ja lopullisesta uhrista, jonka kautta meidät on sovitettu Jumalan kanssa ja lunastettu elämään hänen yhteydessään iankaikkisesti. Ne ovat esikuvia ihmisestä kristuksesta Jeesuksesta, joka antoi viattoman ja synnittömän elämänsä täydellisenä uhrina Jumalalle. Meidät on sovitettu ja lunastettu Jumalan pojan Jeesuksen kristuksen uhrilla kerta kaikkiaan ja täydellisesti, niin että me saamme synnit anteeksi ja perintöosan Jumalan valtakunnassa hänen uhrinsa ja kuolleista herätetyksi tulemisen kautta.

Kukaan ei ole tullut vanhurskaaksi lain tekojen kautta eli kukaan ei ole kelvannut Jumalalle noudattamalla tarkoin kaikkia lain käskyjä, sillä yksikin rikkomus lakia vastaan tekee ihmisestä kelvottoman elämään hänen yhteydessään iankaikkisesti. Sen sijaan, että ihminen tulisi vanhurskaaksi lain teoista, tulee meistä vanhurskaita jos uskomme herraan Jeesukseen kristukseen ja evankeliumin sanaan. Vanhurskaudella tarkoitetaan tässä Jumalalle kelpaavaa, mutta sen tarkka suomennos on ”oikeamielinen”. Kukaan ei ole riittävän oikeamielinen itsessään, mistä syystä meidän tulee saada syntimme anteeksi. Me tarvitsemme lahjana meidän hyväksemme luettua kristuksen uhria, jonka kautta meidät on sovitettu Jumalan kanssa ja lunastettu isiltä peritystä turhasta vaelluksesta.

”Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt!” (Room 4:7)

Vanhan testamentin aikana luettiin Jumalan kansan hyväksi ne uhrit, jotka ylimmäinen pappi uhrasi joko kerran vuodessa koko kansan syntien edestä tai sitten myös jokaisen synnin tai muun syyn vuoksi vuoden aikana. Ne toivat sovituksen synneistä ja synnit saatiin anteeksi Jumalalta näiden esikuvien mukaan, mutta ne eivät voineet tuoda pysyvää sovitusta ja poistaa syntiä lopullisesti, koska niissä usein toistettavissa uhreissa on aina muistutus synnistä. (Hebr 9:11-10:23) Jeesuksen kristuksen uhri on tehnyt vanhan liiton uhrit tarpeettomiksi ja korvannut ne kokonaan, niin että niitä ei tarvitse uudessa liitossa enää uusia. Jumala antaa nyt synnit anteeksi sille, joka uskoo syntien sovitukseen Jeesuksen kristuksen kertakaikkisen uhrin kautta. (2Kor 5:18-21; Hebr 6:1-8:13; Apt 13:13-42; 10:34-48)

Jumala näkee oikeamielisinä ja vanhurskaina kaikki lapsensa, vaikka nämä olisivat vielä keskeneräisiä ja ”lihallisia” (2Kor 3), eivätkä noudattaisi ihan kaikessa Jumalan tahtoa. Monessa me hairahdumme ja teemme jopa syntiä, mutta lankeemukset yksittäisiin synteihin saa uudessa liitossa anteeksi niin kuin vanhankin liiton aikana, jos uskomme syntien sovitukseen ja kristuksen Jeesuksen kuolleista heräämiseen Jumalan sanan todistuksen mukaan. Se auttaa meitä elämään Jumalan tahdon mukaan, koska Jumalan henki on tullut asumaan kaikkiin, jotka ovat syntyneet evankeliumin sanan kautta Jumalan lapseksi pyhästä hengestä. (1Piet 1:3, 21-25; 1Tess 1:5-6; 2.13; Joh 3:12; 1:12-13)

Jumalan valtakuntaan pääsevät on puettu kristuksen vanhurskaudella ja ovat siten täydellisiä Jumalan silmissä, vaikka me olemme itsessämme vajavaisia ja voimme langeta syntiä tekemään. Me kelpaamme isälle Jumalalle elämämme jokainen hetki, jos olemme hänen poikansa Jeesuksen kristuksen veren suojassa ja turvassa; hänen, jonka Jumala on herättänyt kuolleista ja antanut kaiken pääksi seurakunnalleen ja korottanut kaikkien luotujen herraksi, niin että jopa häntä vastustavien riivaajahenkien ja langenneiden enkeleiden on kumarruttava Jeesuksen nimeen ja tunnustettava isän Jumalan kirkkauden kunniaksi, että Jeesus kristus on herra. (Fil 2:9-11)

Vanha liitto ja uusi liitto ovat historiallisia ajanjaksoja. Vanha liitto kesti siihen asti, että opetuslapset saivat luvatun pyhän hengen olemaan heidän kanssaan iankaikkisesti. Uusi liitto alkoi siitä, kun pyhä henki tuli heidän päälleen ja heidät kastettiin siinä hengessä kristukseen Jeesukseen ja heistä tuli hänen ruumiinsa jäseniä. (Apt 1:4-8; 2:1-11; 11:11-18; 1Kor 12:12-27; Hebr 6:4-6; 8:8-13; Jer 31:31-34) Pyhä henki ei voinut tulla opetuslapsiin ennen kuin Jeesus oli mennyt isänsä tykö taivaaseen. (Joh 7:37-39; 20:17)

Jeesus meni taivaaseen vasta 40 päivää sen jälkeen, kun Jumala oli herättänyt hänet ylös kuolleista. (Apt 1:1-11) Siitä kesti vielä 10 päivää ennen kuin opetuslapset saivat pyhän hengen ja tulivat kastetuksi pyhässä hengessä kristukseen Jeesukseen ja hänen ruumiinsa jäseniksi. Tästä alkoi uuden liiton historiallinen aikakausi. Sitä kutsutaan uskovien puheessa myös ”seurakunnan ajaksi”, koska uuden liiton seurakunta syntyi sillä hetkellä, kun ensimmäiset opetuslapset saivat pyhän hengen. Seurakunnan esikuvana on vanhan liiton aikainen Israelin kansa, joka ei ollut kuitenkaan Jumalalle uskollinen vaan kääntyi palvelemaan epäjumalia ja teki syntiä monella eri tavalla.

Uuden liiton Jumalan lapset on kutsuttu ja valittu maailmasta tekemään meidän taivaallisen isämme tahdon omassa elämässään. Jumala on pannut meihin henkensä ja vaikuttaa meissä uuden liiton käskyjen pitämistä. (Hes 36:25-27) Jumalan käsky on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseämme. (Mark 12:28-34; Joh 13:34-35; 1Joh 4:23-5:5) Jos joku ei rakasta edes Jumalasta syntynyttä veljeään vaan tuomitsee hänet sanoillaan kristuksen ruumiin ulkopuolelle ja pyrkii tekemään hänelle kaikenlaista pahaa, niin hän ei ole Jumalasta syntynyt tai ei ainakaan vaella Jumalan hengessä, vaikka niin väittäisi.

Hakemisto aiheen mukaisiin kirjoituksiin

Mainokset
Kategoria(t): Oppi. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s