Jumalan seurakunta

Kirjoitimme edellisessä kirjoituksessamme siitä, miten Jumalalla on vain yksi seurakunta ja miten lahkolaisuuden synnistä voidaan päästä eroon vain yksilötasolla, mutta ei yhteisöinä. Annamme tässä kirjoituksessa ohjeita siihen, millä tavalla Jumalan lasten on hyvä puhua niissä yhteisöissä, jotka tunnustavat uskoaan kolmiyhteiseen jumalaan ja pitävät ikuisen piinahelvetin oppia Jumalan sanan ilmoittamana totuutena.

Olemme osoittaneet pyhistä kirjoituksista toteen sen, että suuri Babylon ja kaikkien porttojen äiti on katolisten uskontunnustusten varaan rakentuva uskonnollinen järjestelmä. Se on vainonnut syntymisestään asti Jumalan lapsia, erottanut heidät yhteydestään ja jopa tappanut heitä. Sitä edusti vanhan liiton aikana herrasta luopunut Israelin kansa ja juutalainen uskonto. Uuden liiton aikana sitä edustaa herrasta luopunut nimeltään kristitty uskonnollisuus, joka tunnustaa apostolista tai jotakin muuta katolisten isien laatimaa uskontunnustusta.

Ilmestyskirjassa mainittu suuri kaupunki on maanpäällinen Jerusalem, jota kutsutaan hengellisesti Egyptiksi ja Sodomaksi, ja jossa meidän herramme Jeesus kristus naulittiin ristille. (Ilm 11:7-8) Se kaupunki on siten maanpäällinen Jerusalem, joka elää orjuudessa ja riivaajien oppien vallassa. Sen nimi on suuri Babylon. Siitä on tullut riivaajien ja kaikkien saastaisten henkien tyyssija. (Ilm 18:1-9; 1Tim 4:1-11) Jumala kutsuu nyt kansaansa ulos siitä Baabelin sekoituksesta ja varoittaa sitä koskevista vitsauksista sekä tuhosta. (Ilm 17:14-18;18:1-24) Jos hylkäät kolmiyhteisen jumalan opin ja muut katoliset harhaopit, niin olet lähtenyt ulos suuresta Babylonista ja varjellut porttoa kohtaavalta tuomiolta.

Jumalan valtakunnassa maan päällä eli kristuksen ruumiissa eli Jumalan seurakunnassa eletään nyt samankaltaista aikaa kuin Jeesuksen ja apostolien aikana. Juutalaiset olivat tuolloin luopuneet elävästä Jumalasta ja heidän uskontonsa oli vääristynyttä ihmisten käskyjen noudattamista ja perinnäissääntöjen mukaan elämistä. Nykyinen nimeltään kristitty uskonnollinen järjestelmä on luopunut niin ikään elävästä Jumalasta ja joutunut harhaan alkuperäisestä evankeliumista, jonka kautta syntyy lapsia Jumalalle ja sieluja pelastuu.

Katolisen kirkon kehittämät harhaopit ovat syrjäyttäneet kokonaan alkuperäisen evankeliumin ja niiden todeksi tunnustaminen on pantu sielujen pelastumisen ehdoksi. Jumala puhdistaa nyt sanansa ja henkensä kautta ensin seurakunnan ja sen jälkeen tulee aika tuomita tämä maailma yhdessä kristuksen kanssa, hänen apunaan. (Jes 4; 1Piet 4:11-19; 2Piet 3:7-18; 1Kor 6:1-3; Ilm 3:21; 20:4; 22:5)

Jumalan lapset on asetettu taivaallisiin meidän herrassamme Jeesuksessa kristuksessa. (Efe 2:6) Meillä on yhteys isän ja pojan kanssa, Jumalan ja Jeesuksen kristuksen kanssa. (1Joh 1:3) Meissä asuu Jumalan henki, jossa me erotamme isän ja pojan toisistaan Raamatun opettamalla tavalla.  (Room 8:9-16) Me erotamme toisistaan Jumalan ja kristuksen, niin että sanomme profeettojen, Jeesuksen ja apostolien suun kautta, pyhän hengen kautta, että isä on yksin se yksi ainoa Jumala, josta Raamattu kertoo ja jonka herra Jeesus on meille ilmoittanut. (Joh 5:44; 17:3; 1Kor 8:4-6; Efe 4:4-6; Jda 1:24-25; Mark 12:28-34; 5Moos 6:4-9; Ilm 4:8-11; Apt 17:22-31; 4:24-31; Jes 42:1-8) Meidän äitimme on taivaallinen Jerusalem ja se on meidän kotimme, johon me ruumiin ylösnousemuksessa muutamme. (Gal 4:19-31)

Kun pidät Jumalan sanan ja Jeesuksen kristuksen todistuksen, Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon, niin todistat Jumalasta ja hänen pojastaan mainitsemalla nuo yllä lainauksena olevat jakeet, joiden mukaan meillä on vain yksi ainoa Jumala, joka on isä yksin. Ketään ei ole hänen rinnallaan Jumalana. Painota sinua kuuleville sitä asiaa, että jos Raamatun jakeita yhdistetään toisiinsa sillä tavalla, että muodostetaan kolmiyhteisen jumalan oppi, niin silloin kumotaan Jumalan sanan selvä ilmoitus sen sijaan, että täydennettäisiin sitä.

Jumalan sanan mukaan isä on yksin se ainoa yksi Jumala, jonka hänen poikansa Jeesus kristus on meille ilmoittanut ja josta profeetat sekä apostolit todistavat pyhässä hengessä. (Apt 1:2,16; 4:25; Hebr 1:1; Joh 14:9-11) Jumala on itse puhunut palvelijoidensa ja poikansa suun kautta, pyhän hengen kautta, ja sanonut, että isä on yksin se ainoa yksi Jumala, josta Raamattu kertoo. Jeesus kristus on hänen poikansa. Jos joku kumoaa nämä sanat yhdistämällä mielivaltaisesti toisiinsa Raamatun jakeita kolmiyhteisen jumalan opin tueksi, niin hän kumoaa silloin Raamatulla Raamatun, mikä on Raamatun virheellistä tulkintaa sen sijaan, että olisi ristiriidaton ja johdonmukainen Jumalan sanan opetus.

Muistuta heitä siitä, että Jumalan sanan opetus ei ole sisäisesti ristiriitaista ja järjetöntä niin kuin kolmiyhteisen jumalan oppi on. Jumalan sanan opetus on johdonmukaista ja järkevää Jumalan viisautta, joka ei ole ristiriidassa itsensä kanssa. Kun Jumalan sanat avautuvat, niin ne valaisevat meitä ja antavat meille ymmärrystä. (Psa 119:130) Meidän tulee kasvaa ensin rakkaudessa ja sitten myös kaikessa tiedossa ja käsittämisessä ja ymmärryksessä ja viisaudessa Jumalan antamaa kasvua. (Fil 1:9-11)

Oikean ja järkevän opetuksen löytäminen Raamatusta ei ole uskoa vastaan vaan usko vaikuttaa sen. Me ymmärrämme nämä asiat uskon kautta, mutta ymmärtävätkö he Raamattua, jotka opettavat sisäisesti ristiriitaisia järjettömyyksiä Jumalan sanan ilmoittamana varmana totuutena? Tuskinpa ymmärtävät, vaikka sanovatkin varmaksi sen, mitä todeksi väittävät, ja tuomitsevat eri tavalla uskovia sanoillaan kadotukseen matkalla oleviksi ja kristuksen ruumiiseen kuulumattomiksi.

Opetus, jossa kielletään Jeesuksen olevan täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ruumiineen, ei ole Jumalasta. Jeesus kristus on kokonansa ihminen henkeä, sielua ja ruumista myöten. Jeesus on ihmisenä Jumalasta erillinen luotu olento: kokonaan eri olevainen kuin hänen isänsä Jumala, joka on myös meidän taivaallinen isämme.

Kun puhutte kolmiyhteiseen jumalaan uskoville, niin kiinnittäkää heidän huomionsa tähän asiaan: miten Jeesus voi olla ihminen ja Jumala yhtä aikaa olematta ihmisenä eri olevainen kuin Jumala? Kolmiyhteisen jumalan oppia sokeasti ja pelossa totena pitävät veljet ja sisaret eivät ole tulleet ajatelleeksi tätä asiaa. Se on katolisen uskon suurin mysteeri, jota ei voi kukaan selittää tai ymmärtää. Se on vain pidettävä sokeasti totena tai muuten ”joutuu helvettiin”. Jos et tunnusta uskovasi kolmiyhteiseen jumalaan, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki, niin joudut siihen uskovien mielestä kadotukseen.

He tuomitsevat meitä samassa murhan ja valheen hengessä, jossa katoliset isät erottivat ensin kirkosta areiolaiset ja muut Jumalan lapset, jotka hylkäsivät heidän harhaoppinsa. Sitten kun katolisesta uskonnosta oli tullut Rooman valtakunnan uskonto, säätivät he keisarin ja senaatin kanssa yhteistyössä lakeja, joiden mukaan kristityt Jumalan lapset tuli tappaa, jos he eivät tunnusta samalla tavalla uskoaan kuin he: apostolisen uskontunnustuksen ja sen jälkeen muodostettujen muiden tunnustusten mukaan.

Me emme saa kohdella heitä samalla tavalla kuin he kohtelevat meitä. Moni vetoaa tässä kohdassa Jeesuksen koviin sanoihin fariseuksille ja kirjanoppineille: mekin saamme sanoa kyykäärmeitten sikiöiksi ja ulkokullatuiksi heitä. Myös Paavali ja Pietari puhuivat kovin sanoin harhaoppisista, joten miksi me emme saisi niin tehdä? Jos olet varma siitä, että tuomitset lähimmäistäsi oikein sanoillasi ja Jumala on antanut sinulle samat valtuudet ja oikeuden kuin Jeesukselle sekä apostoleille, niin ole hyvä: puhu niin kuin he. Ole muussa tapauksessa hiljaa tai ojenna eksyneitä sävyisästi rakkauden hengessä. Jos he eivät ota vastaan sanojasi, niin käänny heistä pois ja ”mene pakanoiden tykö”.

Maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka eivät kaipaa oikeaa oppia vaan tarvitsevat sitä elämää, joka on tarjolla jokaiselle uskon kautta evankeliumin sanaan ja meidän herraamme Jeesukseen kristukseen. Jos joku huutaa avukseen herran Jeesuksen kristuksen nimeä, niin hän huutaa sen nimen kautta avukseen isää Jumalaa. Mikä sinä tai minä olet tuomitsemaan sitä, jonka edestä kristus on kuollut? Antaa Jumalan tuomita heidät.

Meidän tulee jättää sijaa Jumalan kostolle, kun he kohtelevat meitä kaltoin ja väärin. (Room 12:17-21) Meillä ei ole lupa vastata samalla mitalla tai lisätä siihen, ellei Jumala meitä siihen myöhemmin kehota. Jos Jumalan sanat antavat meille pyhässä hengessä valtuudet maksaa kaksinkertaisesti porton tekemistä synneistä, niin silloin me toimimme sen sanan mukaan. (Ilm 18:1-9) Muussa tapauksessa me jätämme porton rankaisun pedon tehtäväksi, joka ei suvaitse ketään Jeesuksen kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin julistajaa. (Ilm 17:14-18;18:1-24)

Kun keskustelemme kolmiyhteiseen jumalaan uskovien kanssa, niin me kunnioitamme heitä ihmisinä ja lähimmäisinä. Jos he tunnustavat Jeesuksen kristuksen ihmiseksi, joka on kärsinyt sielultaan ja ruumiiltaan ihmisenä ristillä kuoleman ja jonka Jumala on herättänyt ylös kuolleista, niin me pidämme heitä myös lähtökohtaisesti valittuina ja pyhinä Jumalan kansaan kuuluvina lapsina. (1Kor 15:1-23; Hebr 5:7; 13:20-21) Jos he sanovat, että Jeesus kristus on noussut kuolleista omalla voimallaan, koska on kaiken luonut Jumala yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa, niin meillä ei ole perusteita pitää heitä Jumalan lapsina, vaikka he eläisivät hurskaasti ja tunnustaisivat herran Jeesuksen kristuksen nimeä ja huutaisivat sitä avukseen. (Efe 1:20-23; 1Kor 1:1-13)

Jos he sanovat, että Jumala on herättänyt kuolleista kaiken luoneen kaikkivaltiaan Jumalan ihmisen kristuksen Jeesuksen sijasta, niin emme pidä heitä lähtökohtaisesti veljinä. (Room 10:9-13; 1Kor 15:12-23; Room 5:10-21) He kieltävät meidän herramme Jeesuksen kristuksen, joka on ihmisenä ainoa välimies Jumalan ja ihmisten välillä. (1Tim 2:3-7) He uskovat toiseen kristukseen ja toiseen Jeesukseen, jonka ovat toisen hengen vaikutuksesta korottaneet isän vertaiseksi jumalaksi hänen valtaistuimelleen. (2Tess 2; 2Kor 11:4; Jes 14:1-27; Hes 28:1-19; Ilm 11:11-18)

Me olemme kuin apostolit aikoinaan. He menivät ensin julistamaan evankeliumia synagogiin, joissa oli valmiiksi hurskaita ja Jumalaa pelkääviä ihmisiä. Osa heistä otti halukkaasti vastaan Jumalan sanan todistuksen kristuksesta, mutta osa ei tullut vakuutetuksi, vaikka heille osoitettiin kirjoituksista taitavasti toteen se, että Jeesus on se kristus ja Jumalan poika, jota nämä olivat odottaneet, ja että häntä kohtaava kärsimys, kuolema ja kuolleista herääminen sekä sitä seurannut korotus kaikkien herraksi on ennustettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. (Apt 17:1-13; 18:1-8,24-28; 28:14-32; Luuk 24:44-50; Joh 5:37-47)

Me toivomme, että tämän blogin ja sen linkittämien sivujen opetuksista on hyötyä todistaessasi Jeesuksesta kristuksesta ja Jumalasta ensin ”juutalaisille” ja sitten myös pakanoille. Jos koet oikeaksi, niin suosittele näitä kirjoituksia muille. Jumala ja herran Jeesuksen kristuksen armo olkoon sinun henkesi kanssa, aamen.

Hakemisto

Mainokset
Kategoria(t): Seurakunta. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s